venres, 16 de febreiro de 2007

A LICENZA DA FINCA DO CONDEO Supremo anula as licenzas dun centro comercial e dúas torres en Vigo

.
O fallo ilegaliza o plan parcial vigués que permitiu construír en Finca do Conde

O Tribunal Supremo estimou un recurso que anula o plan especial da Finca do Conde, un dos máis polémicos que foron aprobados en Vigo. O centro comercial Gran Vía que o centraliza, está funcionando desde o ano pasado. O fallo afecta tamén a dúas torres de 16 plantas xa construídas. Agora engrosan o catálogo de actuacións ilegais e cuxo derribo só poderá evitarse coa súa "legalización" polo novo plan xeral de urbanismo.
No Plan Xeral de Ordenación Municipal de 1993 a parcela Finca do Conde (10.630 metros cadrados) estaba destinada a uso residencial, cun uso comercial complementario. En 1998, o Goberno municipal que presidía Manuel Pérez (PP) aprobou un plan parcial que cambiaba os términos: o uso principal pasou a ser o comercial e cunha edificabilidade superior á establecida polo plan xeral na zona. Ata a Consellería de Obras Públicas, naquel momento dirixida por Xosé Cuiña, informou desfavorablemente o proxecto, que no entanto foi aprobado polo pleno municipal cos votos do PP, con maioría absoluta na corporación.
Os recursos xudiciais caeron en cascada. A Xunta impugnó o proxecto de urbanización e o de compensación. Por parte do grupo socialista presentáronse cinco recursos, e ata foi recorrido polo Colexio Oficial de Arquitectos e a Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin).
Cando en 2003 o bipartito BNG-PSOE, baixo a presidencia de Lois Pérez Castrillo, deu a substitución ao PP no Goberno municipal, os nacionalistas tamén promoveron inicialmente a anulación do plan parcial da Finca do Conde. O Consello Consultivo de Galicia non o avaló e o BNG cambiou de criterio, outorgando licenza para a construción de dúas torres. Un recurso do grupo socialista estimado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló o proxecto de compensación aprobado.
Cando de novo cambia o goberno municipal, en 2004, agora para ser presidido por Ventura Pérez Mariño, estaban xa pedidas as licenzas para construír un centro comercial. Entón foi desoído o criterio do grupo socialista de esperar ao fallo do Tribunal Supremo do recurso de casación que agora se produce.
O actual Goberno municipal que preside Corina Porro outorgou a licenza para a construción do centro comercial e a licenza de actividade, que empezou a facerse efectiva o ano pasado ao abrir o centro comercial Gran Vía, o máis importante da cidade.
A sentenza do Tribunal Supremo sinala nos seus fundamentos que han de ter acollida as alegaciones do recurrente no que se refire á modificación dos usos previstos. "O que o uso característico sexa o residencial non implica que non existan outros usos complementarios que sexan compatibles, pero si (...) que aquel haxa de ser o principal, cualitativa e cuantitativamente", di a sentenza nos seus fundamentos. O plan parcial aprobado, engade a sentenza, dedica a práctica totalidade da superficie a uso comercial, vulnera as previsións do plan xeral e infringe o principio de xerarquía normativa. Por iso é anulado.
Aínda quedan pendentes outros recursos. Pero xa con esta sentenza, o centro comercial Gran Vía entra a formar parte do catálogo de edificios (Piricoto, Torres Ifer e outros) que só poderán evitar a súa demolición sendo "legalizados" polo novo plan xeral de urbanismo que debe aprobar a Xunta.

Ningún comentario: