venres, 23 de marzo de 2007

A ENAJENACIÓN DO SOLO

O presidente do Observatorio da Vivenda denuncia as argucias dos concellos para financiarse a través da enajenación do solo.
.

O presidente do Observatorio da Vivenda -ente creado polo Consello Xeral do Notariado de España e o despacho de avogados Garrigues- fixo públicos os resultados dun informe sobre o mercado da vivenda en España no que se denuncia que a corrupción é o maior problema do sector.

No acto, o presidente do observatorio e do despacho Garrigues, Antonio Garrigues, sinalou que o mercado inmobiliario «move tal cantidade de diñeiro que se xera corrupción», e subliñou que o «mellor para loitar contra a corrupción é a transparencia, cousa que non existe neste sector», precisou.

Neste sentido, destacou que en España hai un «auténtico déficit estatístico pola falta de unificación de datos no mercado inmobiliario, polo que insistiu en que hai que traballar en mellorar este aspecto co fin de aumentar a transparencia.

Segundo o documento do observatorio, «o insuficiente financiamento das Administracións locais -concellos- leva a estas a utilizar procedementos non obxectivos de transformación de solo e con iso a práctica da apropiación de plusvalías que se engaden ás cesiones de solo e do 10% do aproveitamento urbanístico».

Segundo os notarios, estendeuse a práctica nos concellos de apropiarse, mediante convenio urbanístico, nestes procesos de transformación de ata o 50% das plusvalías esperadas. Dado que os concellos fináncianse en gran parte mediante a enajenación do solo público, o observatorio recomenda modificar o sistema de financiamento, non tanto a través dun aumento dos impostos senón levando a cabo unha redistribución impositiva, «máxime cando os concellos están asumindo competencias e cargas sociais máis propias das administracións autonómicas ou estatal».

A xuízo do observatorio, o urbanismo ten que basearse na concertación e a colaboración entre as administracións así como destas co sector privado, porque os patrimonios municipais do solo «non poden converterse en instrumentos especulativos».

Os expertos do observatorio coincidiron en que o problema da vivenda en España non é un só senón varios, e tamén en que o prezo da vivenda é o que condiciona o prezo do solo e non ao revés. A memoria de conclusións destaca que o prezo do solo, custo do mesmo e o prezo da vivenda están interrelacionados, pero, argumenta, na medida en que o prezo da vivenda está condicionado tamén polo stock de vivendas, «o prezo do solo depende considerablemente das expectativas». A curto prazo, afirma o observatorio, o prezo debería estabilizarse porque «a gran demanda xa está abastecida e non parece que os tipos de interese ou emprego vaian sufrir turbulencias», aínda que recoñece que a longo prazo a incógnita sobre a súa evolución aumenta.

Ningún comentario: