mércores, 29 de marzo de 2006

venres, 3 de marzo de 2006

PRESENTACIÓN DITAME XURÍDICOUn estudo xurídico encargado por Alternativa Vecinal cre ilegal o novo planeamento urbanístico de vigo

.
O avogado Santiago Nandín subscribe un informe xurídico que detectou no novo Plan Xeral de Vigo diversas causas de nulidade. O estudo foi solicitado por Alternativa Vecinal, organización integrada por diversos movementos opostos ao PXOM, que se basea neste texto para cualificar de ilegal o futuro planeamento. O estudo incide de xeito especial en cuestións medioambientais e de sostenibilidade así como na «irrealidade das previsións demográficas» nas que se basea o equipo redactor para planificar 135.000 novas vivendas, máis das que agora existen en Vigo.
-En concreto, detectan a ausencia do cumprimento de requisitos de sostenibilidade, tales como recuperación e protección do patrimonio, formas tradicionais de ocupación e coherencia da tipoloxía arquitectónica no relativo a alturas e volume edificable. Igualmente, poñen o acento na formación de pantallas arquitectónicas no litoral da cidade, un dos aspectos que máis controversias espertou durante a tramitación do Plan.
-O documento analiza diversos aspectos do documento, sinalando os preceptos legais que supostamente incumple. A conclusión á que chega é que «os tribunais decretarán a nulidade do Plan, algo que será un referente para todos os municipios galegos que actualmente revisan o seu planeamento». Aínda que non o dá como seguro, Alternativa Veciñal estuda acudir agora á vía xudicial. -Ademais das cuestións ambientais, esta organización ve deficiencias no modelo económico, incluíndo unha falta de garantías para a execución dos proxectos cuxa investimento atribuír-se a outras administracións «e das que non consta a aceptación de devanditos organismos».
-Outro aspecto ao que presta atención é a Ronda, á que se opón e que rexeita que sexa a vía urbana que proclama o novo Plan. Para rematar, denuncia que o documento non localiza físicamente a nova depuradora nin o trazado ferroviario a Bouzas.

xoves, 2 de marzo de 2006