mércores, 31 de decembro de 2008

martes, 30 de decembro de 2008

O PLAN EÓLICO DA XUNTA ESQUÉCESE DO MEDIO AMBIENTE

A Consellería de Industria ignorou na repartición eólica o plan de protección de Medio Ambiente
..
O Conselleiro Fernándo Blanco admite que non se blindaron as paraxes que se declararán Rede Natura
.
.
A ampliación dos espazos protexidos pola Rede Natura, un proxecto que ultíma a Consellería de Medio Ambiente, será un dos primeiros obstáculos cos que se enfronten os adxudicatarios do concurso eólico que acaba de resolver Innovación e Industria (BNG). O titular de devandito departamento, Fernando Blanco, admitiu onte que a resolución da comisión de valoración tivo en conta o actual deseño da Rede Natura, ao ser excluídos un total de 52 parques que se pretendían levantar sobre espazos protexidos, pero non deseños "hipotéticos".
Á vez que comeza a tramitación dos novos parques, Medio Ambiente perfila a ampliación da Rede Natura e estuda a posible colisión dos emprazamentos eólicos aprobados cos espazos que se protexerán, segundo sinalaron fontes do departamento que dirixe o socialista Manuel Vázquez. Medio Ambiente só está pendente de que se adapte a lei galega da biodiversidade á normativa estatal para anunciar as novas áreas protexidas. "Non imos cambiar o ritmo dos nosos traballos porque se resolveron as adxudicacións eólicas, pero a ampliación da Rede Natura xa pasou revisión polo Consello da Xunta e é cuestión de pouco tempo o seu visto e prace final", insisten desde Medio Ambiente.
O nacionalista Fernando Blanco sinalou que só catro dos 29 anteproxectos aprobados, un 5% do total, quedan fóra das zonas marcadas polo actual plan sectorial. A súa aprobación dependerá do novo marco que se deseñe.

luns, 29 de decembro de 2008

URBANISMO E CORRUPCIÓN

A recente sentenza condenatoria do ex alcalde e doutros cinco ex concelleiros de Gondomar (Pontevedra) por un delito continuado de prevaricación urbanística vólvenos a pór en contacto co urbanismo municipal como unha das principais fontes de corrupción en Galicia. Devandita condena vén coincidir coa comparecencia do fiscal superior de Galicia ante o Parlamento galego, na cal, á vez que nos debuxa un sombrío panorama do urbanismo na nosa comunidade, ofrécenos un diagnóstico certeiro do fenómeno e proponnos unhas medidas encamiñadas a combater o que acertadamente se cualificou na ciencia política como a gran ameaza do Estado democrático. Desde logo, é digna de eloxio xa en si mesma a actividade da Fiscalía superior, que, entre outros asuntos de relevancia xurídico-penal, centrouse no estudo do urbanismo como "fonte de risco de comportamentos corruptos". No entanto, o verdadeiramente transcendente é, ao meu xuízo, que, máis aló dos aspectos puramente represivos, en devandito informe fágase especial fincapé nos aspectos preventivos en sentido estrito, baseados na análise das causas do problema.
A corrupción estivo concentrada principalmente no ámbito da Administración local debido a problemas no deseño institucional que dan lugar a fallos nos sistemas de control. E a razón reside fundamentalmente no feito de que os concellos posúen unha especie de varita máxica (próxima ao milagre dos pans e os peixes), que permite que un particular obteña enormes beneficios: trátase das recualificacións de solo seguidas de licenza para construír, de tal xeito que cunha mera decisión administrativa o valor da mercancía do solo pódese multiplicar, e a plusvalía vai parar integramente ao dono do solo.
A esta razón básica hai que engadir uns factores potenciadores da corrupción, entre os que cabe resaltar a endémica insuficiencia orzamentaria dos municipios, a cal abriu o camiño á práctica de financiarse a través das recualificacións: certamente, en moitos casos estas naceron coa intención de acometer proxectos ou mellorar servizos necesarios, pero era inevitable que pronto xurdise a tentación de recorrer a elas como mecanismo para paliar outras deficiencias e, ao cabo, para o enriquecemento persoal de cargos públicos, promotores e construtores sen escrúpulos. Polo demais, existen outras causas favorecedoras da corrupción no ámbito municipal, como, singularmente, a concorrencia dun réxime moi laxo de incompatibilidades, a diferenza do réxime estrito que existe na Administración central e na autonómica: así, por exemplo, constitúe un escándalo que un alcalde poida ser tamén promotor inmobiliario ou socio de múltiples sociedades dedicadas á construción dentro do seu propio municipio.
Ante este diagnóstico existe unha serie de obvias medidas preventivas de actuación, ás que aludiu o Fiscal superior de Galicia, e que poden verse tamén no recente Manifesto do Grupo de Estudos de Política Criminal sobre corrupción urbanística. Algunhas delas foron xa incluídas na Lei do solo de 2007, pero, se se quere realmente atallar esta secuela, habería que acudir ás verdadeiras raíces do problema: ante todo, acabar coas recualificacións e expropiar o terreo rústico polo que vale, para que despois sexa a Administración a que encargue a urbanización; en segundo lugar, revisar as fontes de financiamento municipal, co obxectivo de reforzar as potestades financeiras e tributarias dos concellos, para que impedir que o urbanismo convértase en fonte ilegal de financiamento; en terceiro lugar, instaurar controis independentes nos concellos, reforzando a autonomía, autoridade e competencia dos órganos técnicos locais encargados de verificar a legalidade das actuacións administrativas e permitindo que os seus informes sexan tidos en conta en instancias supramunicipais.
Finalmente, non hai que esquecer que tamén a Administración autonómica pode desempeñar unha importante misión respecto diso, na medida en que ten atribuídas amplas competencias. Así, entre outras actuacións, mediante os plans de ordenación territorial pode estruturar o territorio máis aló dos intereses dos municipios, e, a través das axencias autonómicas de disciplina urbanística, pode establecer un maior control nas inspeccións.

CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN

domingo, 28 de decembro de 2008

ULTIMATO DE DERRUBE DO PIRICOTO

A Xustiza envía un ultimato a para que derrube de inmediato unha urbanización.
.
O alcalde de Vigo incorrerá en desobediencia se non acaba co polémico Piricoto.
.
O alcalde de Vigo, Abel Caballero, incorrerá nun delito de desobediencia á Xustiza se non ordena a inmediata demolición da urbanización Colina de Castrelos, máis coñecida como Piricoto, tal e como ordenou o Tribunal Supremo en diversas ocasións desde 1994. A advertencia foi remitida á alcaldía esta mesma semana despois de que os veciños da parroquia de Castrelos que promoveron o preito reclamasen unha vez máis a execución da sentenza.
Segundo se puido saber, o Concello vigués iniciou un estudo legal do caso para responder ao tribunal, intentando exculpar ao rexedor municipal agora seriamente advertido pola Administración de Xustiza.
O Piricoto acumula xa preto de media ducia de ordes de derriba tras desestimarse igual número de recursos presentados polos inquilinos do inmoble, que viron como o pasado mes de agosto o Tribunal Supremo reiteraba unha vez máis nunha nova sentenza a orde de demolición.
Atentado contra a contorna
A decisión do citado tribunal fundaméntase no feito de que a licenza concedida en 1991 polo ex alcalde Manuel Soto foi considerada non acorde co ordenamento urbanístico ao non adaptarse á contorna dunha zona protexida por Patrimonio Histórico como é o parque de Castrelos e o pazo Quiñones de León.
Os recursos de casación expostos polos propietarios dos tres bloques que dominan todo o val de Castrelos nunca foron estimados xudicialmente e tampouco os intentos de legalización que o Concello tratou de auspiciar á sombra do novo Plan Xeral.
O Supremo reiterou este mesmo ano que o único xeito de cumprir a citada sentenza é «proceder á demolición total ou parcial do inmoble, para o que a Administración municipal deberá redactar no prazo dun mes un proxecto de demolición», rezaba o fallo de agosto.
O propio Abel Caballero cifrou xa en 40 millóns de euros o custo da derriba do edificio autorizado por un alcalde do seu mesmo partido, sumado ás indemnizacións que o Concello deberá pagar aos inquilinos que compraron unha propiedade con licenza municipal pero mal outorgada, segundo sinala a sentenza. Devandito pago podería pór en perigo o equilibro das arcas do Concello, como asegurou fai uns meses o alcalde.
Os veciños de Castrelos que interpuxeron fai xa máis de vinte anos o preito contra o edificio anunciaron onte que non pararán ata que desapareza por completo a polémica construción.
.
será verdade que o tirarán...?

sábado, 27 de decembro de 2008

ESPAÑA, SUSPENSO EN AIRE LIMPO

Só once países dos vinte e sete cumprirán a directiva de emisións en 2010. España sitúase á cola ao superar os límites de tres dos catro gases incluídos na norma
.
En 2001 os países membros da Unión Europea fixáronse obxectivos de redución de emisións para 2010 en catro gases contaminantes: óxido de nitróxeno (NOx), compostos orgánicos volátiles distintos do metano (COVDM), dióxido de xofre (XO2) e amoníaco (NH3). A directiva ampliouse coa entrada de máis países na UE.
A un ano do citado horizonte temporal, só 11 países dos vinte e sete serán capaces de cumprir o asinado, mentres que 15 incumprirano polo menos nun dos catro gases. Pola súa banda, Luxemburgo non facilitou os datos requiridos pola UE, segundo o informe que acaba de publicar a Axencia Europea de Medio Ambiente.
España, á cola
Pola contra, España non vai por bo camiño para cumprir as súas cotas. Cando só queda un ano, supera os niveis de emisións de óxido de nitróxeno, compostos orgánicos volátiles distintos do metano e amoníaco. Neste último e en dióxido de xofre é o país que máis emite dos 27, cunha contribución do 12,3% e o 14,3% do total respectivamente.
A negociación da directiva de 2001 levou a cabo en 1998, e as proxeccións realizadas entón sobre o crecemento económico de España e a súa poboación non se axustaron á realidade, segundo recoñeceu o Goberno este ano na publicación do segundo programa nacional de redución de emisións. Así, calculouse que en 2010 a poboación crecería nun 4,1%, o PIB nun 67% e o consumo de enerxía primaria nun 44%, respecto de 1990. Con todo, en 2005, a metade de período de cumprimento, a poboación española incrementouse nun 13,6%, o PIB nun 58% e o consumo de enerxía primaria nun 61,1%, polo que "este desaxuste entre os estimado e a realidade incidiu no grao de ambición dos teitos, que pasou a ser superior", sinala o Executivo.
Xunto ao erro de cálculo nas previsións de crecemento, se sobrevaloró o potencial de redución dalgunhas tecnoloxías en vehículos. De non ser así, o resultado sería que España en 2010 "cumpriría holgadamente o teito de XO2 e moi probablemente o de NH3", pero se superaría en NOx e COVDM a pesar de lograr unha redución dun 41,3% e un 34,5% respectivamente", afirma o Goberno.
Para que España cumpra as súas obrigacións, aprobáronse diversas medidas como a modificación do imposto de matriculación, a substitución de lámpadas, a potenciación de parques eólicos, a redución de fertilizante nitrogenados, o plan renove de electrodomésticos, os plans de mobilidade urbana e o Plan de Redución de Emisións de Grandes Instalacións de Combustión 2008-2015, que establece unha baixada do 80% en XO2 e do 11% en NOX e afecta ás instalacións cunha potencia térmica de 50 Mw ou máis.
Con todo, leis, plans e medidas gobernamentais son insuficientes para cumprir a directiva, e parte da responsabilidade recae en comunidades e concellos, competentes en transporte, vivenda, aforro e eficiencia enerxética e renovables.

venres, 26 de decembro de 2008

A SEGURIDADE XURÍDICA DO PXOM DE VIGO, A PROBA

Os recursos contenciosos adminsitrativos contra o planeamento vigues poderían chegar o próximo ano a uns 100, segundo fontes consultadas, e porán a proba a seguridade xurídica do Plan Xeral (PXOM), que o alcalde, Abel Caballero, garantiu ata a extenuación.
Entre os numerosos recursos xa admitidos a trámite, o da Asociación Alternativa Veciñal, dispara contra a totalidade do plan polas súas condicións de sustentabilidade , de avaliación do impacto ambiental e a de avaliación ambiental estratéxica (AAE) entre outros.
O da conserveira Bernardo Alfageme, un deles, pode considerarse "preventivo", xa que só seguiría adiante se Política Territorial mantén no 1% pendente de aprobación a cualificación e cargas para o seu solar, reconvertido a residencial.
Tamén presentaron recurso, a Asociación de Afectados de Ameixeira de Alcabre, A Rolda de Vigo, Asociación de Propietarios da Salgueira, outros colectivos e particulares.

xoves, 25 de decembro de 2008

mércores, 24 de decembro de 2008

SOLDOS MILLONARIOS EN SOGAMA

O Tribunal de Contas investiga os soldos millonarios dalgúns empregados.
.
O Tribunal de Contas investiga, desde o pasado mes de xullo, varios dos puntos destacados no informe de fiscalización realizado polo Consello de Contas sobre os movementos de Sogama no exercicio 2004. No informe detectaron, entre outras cousas, a asunción por parte da sociedade «de custos laborais xerados por persoal non contratado por ela», «asunción de prexuízos económicos que debían ser asumidos polos contratistas» e «abono de retribucións por encima do límite máximo establecido».
O actual secretario xeral da compañía, José María Hernández Sanmamed, fillo do ex conselleiro de Sanidade José María Hernández Cochón, percibe unhas retribucións anuais próximas aos 75.200 euros, tal e como consta nos orzamentos da sociedade. Unha cantidade á que hai que sumar, segundo Álvarez Díaz, un sobresoldo duns 15.000 euros, porque «veu gozando de vehículo de empresa para o seu uso exclusivo, persoal e familiar, gastos de gasóleo e peaxe, ademais de comidas á carta». En total, di, «o fillo do señor Cochón custoulle ao erario público, desde a súa incorporación a Sogama -en xaneiro de 1997-, da orde dun millón de euros. Será este o luxo e malgasto que tanto lle preocupa ao PP?».
Recorda, ademais, que a chegada de Hernández á sociedade produciuse en 1997 a través dun contrato temporal, para «prestar servizos na entón inexistente área xurídica». En marzo de 1999, engade, «o consello de administración modificou o organigrama de Sogama para crearlle un posto totalmente innecesario de secretario xeral, que bendíce o Goberno do PP. En setembro do 2001 o seu posto saíu a concurso. Só el presentouse. E aprobou.?
.

martes, 23 de decembro de 2008

A COMPAIXÓN DUNHA CONSELLEIRA

Os desgustos e as malas novas
http://novas.xunta.es/node/13072
.
A conselleira de Política Territorial afirma que, os sucesivos pronunciamientos do TSX de Galicia en contra do PXOM de Ourense, produciron desgustos, e cualifícaos como malas novas. Quen ten a responsabilidade de velar pola legalidade dos plans, parece así expresar o estado de ánimo de quen elaboraron o PXOM e aprobárono -pesar, desazón moral, pesadumbre-, e non a valoración dun feito fundamental nun Estado social e democrático de Dereito, como é que a Xustiza anule un Plan claramente ilegal. Nada di dos prexudicados inxustamente polo Plan, nin do sentir dos que o denunciaron; nada do tempo perdido, nin do diñeiro público malgastado.
Recentemente, tamén declarou a conselleira que sería malo para Vigo que o TSX de Galicia anulase o PXOM de Vigo, un Plan que incumpre a legalidade, sobre o que pesan numerosas demandas xudiciais, e que pode resultar anulado.
.
Sobrarían os comentarios se non fose PORQUE:
.
1.- Existen antecedentes de actuacións irregulares ou claramente ilegais en materia urbanística nos concellos; como, por exemplo, a reincidente conduta de outorgar licenzas ilegais no Concello de Vigo. Destes feitos, en pura lóxica, pódese inducir que
-
2.- O comportamento dos partidos gobernamentais, é claramente contraria aos principios constitucionais abusando dos poderes e prerrogativas que lles dá ocupar postos en órganos decisorios para adoptar resolucións, tomar acordos e dar ordes cuxos beneficiarios son intereses privados que atentan contra o interese xeral e prexudican a outros cidadáns. É tan irresistible a tentación, tan forte o interese, tan improbable que os partidos gobernamentais denúnciense entre eles, tan evidente a falta de control e de garantías, tan difícil o castigo e tan segura a impunidade, que beneficiar a un particular ou empresa e prexudicar, directamente, a outros cidadáns e ao interese xeral -incumprindo as obrigacións e o compromiso cos cidadáns, removendo canto funcionario informe en contra, e saltar por encima da lei- constitúen hoxe accións esperables. Como consecuencia,
.
3.- Os cidadáns afectados son convertidos en vítimas. En primeiro lugar pola violencia cometida ao aprobar un Plan ilegal. Os partidos no poder, logo de converter un dereito democrático, como é a participación cidadá -esforzada, cara, e coa propia Administración en contra-, nun rito baleiro, consuman a aprobación protexidos pola policía municipal e sen que os cidadáns poidan impedilo legalmente. E, en segundo lugar, porque a Administración de Xustiza non pon as cousas fáciles aos cidadáns para denunciar. A súa lentitude, ritualismo, afastamento e carestía actúan como elementos disuasorios e favorecedores do máis forte -neste caso, o Concello e a Xunta-, e por outra banda é obvio que non se toman as mesmas cautelas para aprobar un plan que para restaurar a legalidade, xa violada polo propio plan. Ao final, a propia Administración de Xustiza convértese, para as vítimas, nunha administración de caridade. Estes feitos lévannos a concluír que
.
4.- É manifesta a indefensión dos cidadáns prexudicados fronte ao poder executivo e o poder xudicial que, na práctica, parecen inclinarse máis por ser compasivos con quen incumpre a lei que por estar ao servizo das vítimas.

luns, 22 de decembro de 2008

domingo, 21 de decembro de 2008

É MOI IMPORTANTE ATALLAR A TEMPO A CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Entrevista/ Carlos Varela, fiscal superior de galicia.
.
«É moi importante atallar a tempo a corrupción urbanística»
.
O fiscal Carlos Varela considera que «hai unha incompatibilidade manifesta» entre a figura do alcalde, como garante e defensor da legalidade, e a do promotor
,
.
«Cando a sociedade ten un problema, desde a Fiscalía preguntámonos que podemos aportar para buscar solucións. E se non o facemos nós, ¿quen o vai facer? ¿Ninguén? ¡Pois fagámolo!». É o punto de partida de Carlos Varela García (O Carballiño, 1956), fiscal superior de Galicia, denominación esa que substitúe á de fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza, cargo que ocupa desde o 2004.
Para remarcar esa afirmación, Varela destaca que desde a Fiscalía puxéronse en marcha investigacións sobre asuntos que preocupan a Galicia e que teñen relevancia penal, como os incendios forestais, a siniestralidade laboral, os accidentes de tráfico, os ataques ao medio ambiente ou o urbanismo, un dos aspectos máis traballados desde a Fiscalía.
-¿O urbanismo require un tratamento especial?
-Atopámonos cunha legalidade urbanística que moitas veces era conculcada cun interés especulativo que, e iso é o máis perigoso, pode ser unha fonte de comportamentos corruptos que é moi importante atallar a tempo para non atopar situacións como noutras zonas de España.
-¿E como se atallan?
-Unha das liñas estratéxicas da Fiscalía foi sempre actuar de maneira preventiva ante a corrupción urbanística. Sobre todo porque co valor do solo e coas operacións de recalificacións de terreos un pode poñerse rico da noite para a mañá, e iso é moi tentador. Por iso aí poñemos a lupa.
-Entón, ¿a corrupción urbanística é un risco en Galicia?
-É un risco evidente e coñecido. Polo tanto, sabemos que temos que estar moi atentos.
-¿Unha chamada de atención a alcaldes, promotores...?
-É unha chamada de atención a quen teña ese tipo de tentacións, que debe saber que hai unha Fiscalía accionante. Temos que estar atentos nós, pero tamén os concellos cos seus secretarios e tesoureiros, que teñen que exercer os controis. E a Xunta, que debe estar atenta anulando planeamentos ou licenzas se non son procedentes. E vixiar as incompatibilidades de determinados cargos. Falamos da figura do alcalde, que ten que ser defensor da legalidade, pero que se ao mesmo tempo é promotor pode ter a tentación de conculcar a legalidade para favorecerse. Parece que aí hai unha incompatibilidade manifesta.
-As contas do fútbol tamén parecen preocupantes.
-En principio, iso é competencia dos xulgados mercantís. A Fiscalía só pode intervir cando hai comportamentos penais, como falsificación de compatibilidades ou apropiación de diñeiro en prexuízo dos socios.
-No caso do Deportivo houbo queixas dos socios.
-Non me consta absolutamente nada no tema do Deportivo. Non houbo ata agora denuncias no sentido de ilegalidade penal, polo tanto non podo dicir nada.
-Outro tema, en Aranga apareceu unha residencia de maiores clandestina.
-É unha gran preocupación da Fiscalía, que ten un sección especializada en incapacidades. En Aranga, ademais da vía aberta nun xulgado de Betanzos, a Fiscalía investiga se todos os internos estaban incapacitados e tiñan un titor. Se estaban alí pola súa vontade. Os fiscais especialistas visitan as residencias para controlar ás persoas en situación de incapacidade e o seu patrimonio. É un asunto prioritario para a Fiscalía, e eu mesmo insístolle aos fiscais sobre a necesidade de que haxa un bo control deses centros.
-¿Cre que a sociedade percibe esa labor case social da Fiscalía?
-A Fiscalía actúa no ámbito penal, tratando de aplicar a normativa. A veces, as fiscalías eran concibidas como entidades burocráticas que ían aos xuízos. E a sociedade preguntábase que facemos cando aparecen os grandes problemas sociais. Pois a Fiscalía fai as aportacións que lle correspondan sempre que poda aportar análise e solución de problemas.
-Aínda así hai moitos comportamentos delictivos.
-O importante é que cando se producen sexan detectados e atallados. Así dáselle un aviso á sociedade de que os organismos que temos a función de vixilancia e control estamos funcionando, que non estamos debilitados, que nos adaptamos á modernidade e que seguro imos dar unha resposta.
-Parece toda unha mensaxe.
-A mensaxe é que a Fiscalía vai actuar sempre que aprecie comportamentos prohibidos polas leis penais, calquera que sexa o ámbito no que se produzan e calquera que sexa a persoa implicada. Somentes nos fixamos nos feitos. É dicir, que a Fiscalía sempre vai actuar fronte ao infractor urbanístico, fronte ao condutor temerario, fronte ao contaminador, fronte ao que provoque incendios forestais ou fronte ao empresario que non toma medidas de protección cos seus traballadores.

sábado, 20 de decembro de 2008

ABEL CABALLERO E AS CONTRATACIÓNS NO PORTO

A Intervención do Estado di que os contratos masivos de Caballero prexudicaron ao Porto.
.
Outra oferta de medio centenar de postos foi freada tras entrar 116 desempregados.
.
As masivas contratacións de persoal feitas polo agora alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante a súa etapa de presidente da Autoridade Portuaria da mesma cidade puideron prexudicar o normal funcionamento da institución olívica, segundo estimou e advertiu oficialmente a Intervención Xeral da Administración do Estado.
Tras sinalar que os procedementos de contratación seguiron a normativa legal, o organismo do Ministerio de Economía e Facenda destaca como inusual «o importante aumento do persoal medio en 22 traballadores, ao que hai que engadir o producido pola contratación, subvencionada pola Xunta, de 21 desempregados, ampliables ata 73 no próximo exercicio», como finalmente levou a cabo. Devandito volume de contratacións é para a Intervención Xeral do Estado suficientemente relevante como para que a Autoridade Portuaria abra «unha reflexión, sobre se o persoal actual responde ás necesidades reais da mesma, ou se o seu elevado número, particularmente no próximo exercicio [en referencia ao 2007] ata podería chegar a dificultar o seu funcionamento».
.
Dubidosa operatividade
.
A advertencia feita pola Intervención céntrase na operatividade da chegada masiva de traballadores, a maioría sen experiencia previa, por encima de condicionamentos como a temporalidade de gran parte das altas e que o seu custo estivese financiado pola Xunta a cargo de programas de fomento do emprego. De feito, o corpo de Policía Portuaria, creado por Abel Caballero no ano e medio que estivo á fronte do porto, foi o que absorbeu a maioría dos contratos realizados, sendo feitos algúns deles a persoas próximas á xubilación e sen ningún tipo de experiencia no sector.
Os 116 contratos aos que fai referencia a Intervención do Estado puideron incrementarse no medio centenar de persoas máis se non se freou o acceso de máis de 50 desempregados que Abel Caballero deixara en marcha no momento da súa dimisión para dedicarse á política local. O equipo que sucedeu ao agora alcalde desactivou dito programa de contratacións ao estimalo innecesario.
Por outra banda, o Goberno respondeu onte a unha nova pregunta do PP sobre os gastos en publicidade e propaganda contraídos por Abel Caballero ao seu paso polo Porto, cifrando en 858.000 euros a cantidade gastada durante o 2006, e en 755.000 a correspondente ao 2007, desglosando partidas de ata 15.600 euros para afrontar unha visita da vicepresidenta do Goberno, 8.833 para unha campaña de potenciación do uso da bicicleta polo porto, 97.971 máis nunha exposición fotográfica ou 21.397 en lonas para diversas mostras.
.
LA VOZ

venres, 19 de decembro de 2008

¿AS CONSELLERÍAS CONTAMINAN?

O Chamoselo aínda contamina o Eume, tras morrer centos de reos en maio.
.
As medidas aplicadas no río fracasaron e as escorrentías arrastran ata a auga terra con piritas.
.
Nin as barreiras antivertidos, nin o selado de noiros da autovía AG-64 Ferrol-Vilalba ao seu paso polo municipio coruñés das Pontes, nin a canalización das augas cara a balsas de decantación conseguiron resucitar o Chamoselo, un dos principais afluentes do Eume, e que actualmente é un río sen vida. Foi o causante da morte de reos o pasado mes de maio e segue baixando dunha alarmante cor avermellada, que delata o seu alto contido en terra con piritas.
A imaxe da confluencia de ambas as canles, en pleno centro da vila pontesa, é desoladora. A turbulencia con que baixa o caudal debido ás choivas das últimas semanas non empaña a realidade: o Chamoselo está morto e contaxia a súa falta de saúde ao río principal, 15 quilómetros de canle que atravesa non só As Pontes, senón tamén Monfero, Pontedeume, Cabanas e as fragas ás que lle dá nome, declaradas parque natural.
En maio foi o causante da morte de centos de reos que remontaban o Eume para desovar, vítimas da acidez das augas polo arrastre das terras procedentes das obras da estrada. O pH chegou a estar moi por baixo do habitual -en cinco puntos cando o habitual é entre seis e sete- pero un plan de urxencia da Xunta, consistente no achegue de carbonato cálcico, conseguiu estabilizar este parámetro e no curso principal, segundo afirma a Consellería de Medio Ambiente, rexístranse niveis «normais», por encima de 6.
Non así no Chamoselo. O problema de raíz segue igual oito meses despois de que saltase o caso, aínda que xa antes elaboráronse diferentes informes denunciando a situación. Recaeu na Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte a responsabilidade de reparar os danos no río, tras demostrarse a causa da contaminación da canle. Con todo, o departamento de María José Caride declinou facilitar información algunha sobre as actuacións realizadas e as programadas no futuro ata o vindeiro martes, día en que acudirá ás Pontes a inaugurar o tramo da autovía. Segundo a información solicitada, a consellería contratou unha empresa para solucionar o problema, que foi un rotundo fracaso. De feito, o BNG e a Asociación de Pescadores de Caaveiro denunciaron que o achegue de calcita realizouse sen control, o que chegou a elevar por encima de 11 o parámetro.
A intervención no encoro do Eume si forneceu efecto e por iso Política Territorial adxudicou o contrato para liquidar a situación no Chamoselo á mesma empresa, Sogarisa, que xa iniciou os traballos previos de estabilización.
Desde Medio Ambiente, fontes oficiais afirman que a consellería exporase, a longo prazo, a posibilidade de recuperar o Chamoselo, aínda que unicamente «na medida do posible». Agora só cabe, defenden, a acción inmediata: o tratamento integral da conca do Eume para estabilizar o pH e a esixencia ás empresas que movan terreos na zona dun estudo xeolóxico para evitar os arrastres.

xoves, 18 de decembro de 2008

mércores, 17 de decembro de 2008

PACHI VÁZQUEZ PODE ACABAR EN SOGAMA

Un informe científico alerta da vertedura continuada de Sogama a un río.
.
O xuíz investiga á planta de Cerceda por un delito ambiental.
.
Investigadores da Universidade detectaron metais pesados na canle.
.
O pasado 19 de outubro, 3.000 exemplares de troitas apareceron mortos no río Lengüelle ao seu paso por Cerceda. Denunciouno un veciño de Ordes que aquel día tomou fotos da canle repleta de espuma. O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil seguiu a pista ás verteduras e acabou na planta de tratamento de residuos da Xunta en Xesteda, termo municipal de Cerceda. A denuncia do Seprona investígaa agora o Xulgado de Instrución número 1 da Coruña que persegue un delito ambiental.
O primeiro é delimitar ao responsable das verteduras ilegais, posto que son varias subcontratas as que xestionan o complexo de Sogama, a sociedade pública adscrita á Consellería de Medio Ambiente. De momento, a Garda Civil xa tomou declaración a un grupo de traballadores e directivos de Danigal, a sociedade á que Sogama adxudicou o tratamento dos residuos en Cerceda. Fíxoo logo de descubrir nas inmediacións da depuradora da planta de tratamento unha tubaxe de formigón que verte directamente ao manancial onde nace o río Areosa, afluente do Lengüelle, que á súa vez desemboca no Tambre. En distintas visitas á contorna da canle, os axentes tomaron fotos e comprobado a existencia de espumas que retratan no extenso material con que acompaña ao atestado.
Segundo a documentación que figura na Xunta, Danigal conta cun permiso de Augas de Galicia, un organismo autónomo que depende tamén da Consellería de Medio Ambiente, para canalizar a auga limpa que sae das súas instalacións e devolvela ao Lengüelle.
Pero a Garda Civil constatou que ese caño de cemento transporta algo máis que líquidos depurados. Así o proba un informe elaborado polo Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Farmacia e que tamén está en poder do xuíz.
Logo de analizar o perímetro exterior da planta de Sogama contiguo ao tubo, detectou "unha clara contaminación con presenza de nitróxeno inorgánico, fósforo e gran heteroxeneidade de sedimentos". O contundente informe dos científicos da Facultade de Farmacia conclúe que se trata dunha "vertedura continuada" que está provocando a "eutrofización da canle do río". Ese termo técnico define a ausencia de osíxeno na auga como consecuencia do "enriquecemento de metais pesados" que esquilma toda a fauna fluvial.
Iso explicaría a morte masiva de salmónidos do mes de outubro que motivo a denuncia da que parte a investigación. Que non se trate dun feito puntual senón de prácticas habituais agravaría o delito, segundo fontes próximas ao caso.
O ateigado da Garda Civil tamén destapa a proliferación na contorna do Lengüelle de aves mortas, "minerais viscosos e gran contaminación". Os investigadores apuntan dúas posibles causas para explicar a polución que tería como orixe un fallo no sistema de depuración da planta de residuos ou unha fuga na balsa onde se depositan os lixiviadores.
Pouco despois de que se sucedese a vertedura, tanto a Consellería de Medio Ambiente como Sogama e tamén Danigal exculparon a súa actuación neste caso. Unha vez realizados as primeiras análises, Augas de Galicia descartou a responsabilidade da Xunta. E a subcontrata Danigal advertiu a través dun dos seus directivos que entre as súas responsabilidades non se haxa o mantemento da depuradora.
O grupo municipal do BNG en Cerceda foi a primeira forza política en censurar as verteduras e desde entón o PP non deixou de denunciar no Parlamento galego a contaminación de Sogama. O seu presidente, José Álvarez Díaz, instou aos populares a pedir a súa comparecencia no Parlamento galego onde se comprometeu a explicar "coa transparencia que merece a opinión pública" a súa actuación á fronte da sociedade pública.
..
UNHA VEZ MÁIS, O CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, NON SE DECATA DE NADA.
.
EL PAIS

martes, 16 de decembro de 2008

O DESPILFARRO DE ABEL CABALLERO

O PP denuncia que Caballero gastou 15.600 euros do Porto para facerse unha foto con Fernández de la Vega.
.
Os populares denuncian que os case tres millóns de pesetas se inviertieron nunha visita de apenas unha hora para promocionar a súa candidatura a alcalde.
.
O Partido Popular denunciou esta mañá un novo exemplo do que consideran a «xestión anómala» de Abel Caballero á fronte do Porto de Vigo tras recoñecer o Goberno nunha resposta a unha pregunta presentada no Congreso dos Deputados que o agora alcalde de Vigo gastou 15.630, 22 euros da Autoridade Portuaria de Vigo nunha visita da vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega.
Na resposta no Congreso achegáronse datos como que o Ministerio da Presidencia recoñece que a visita que realizou o 4 de decembro do 2006 a vicepresidenta ao porto de Vigo durou unha hora, entre as 13.30 e as 14.30 horas.
O PP denuncia que esta visita realizouse dentro da campaña de promoción da candidatura de Abel Caballero á alcaldía de Vigo polo PSOE e que non tivo outro obxectivo que conseguir que se publicase nos medios unha foto coa vicepresidenta do Goberno. O deputado popular recalca que eses «case tres millóns de pesetas» dos fondos públicos no canto de ser utilizados para melloras foron adicados a unha visita da vicepresidenta do Goberno para promocionar a súa candidatura.
.
LA VOZ DE GALICIA ...........máis información, aquí...

luns, 15 de decembro de 2008

NEGOCIAR CA POBREZA, ABEL CABALLERO

Colectivos de Vigo critican ao alcalde por "negociar coa pobreza" ao reclamar o edificio de 'A pinga de Leite'
.
Varios colectivos de Vigo dirixiron unha carta ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, na que lle acusan de "negociar coa pobreza" ao reclamar á Vicepresidencia da Xunta que ceda o edificio de 'A pinga de Leite' para usos municipais, cando xa se anunciou a súa apertura en 2009 como Centro de Urxencia Social e albergue.
Segundo estes colectivos, entre os que se atopa Médicos do Mundo, asociacións de apoio a inmigrantes, Fundación Secretariado Xitano, Intermon Oxfam e outras ONGs, a petición de Caballero supón unha "cambadela"(zancadilla). Nese sentido, lamentan que o rexedor utilice as ofertas de investimentos doutras Administracións para "dinamitar ou deixar en ridículo ao adversario político".
Así, denuncian que o proxecto de Vicepresidencia ten as obras de reforma xa adxudicadas e que a petición do alcalde "pretende que novamente se dilate no tempo a apertura dun albergue que atenda ás persoas sen teito".
Ademais, cren que non tivo en conta nin o atraso da apertura nin as súas consecuencias, ao propor un "intercambio de propiedades" --o rexedor ofreceu como alternativa para o Centro de Urxencia Social o edificio da Escola de Hostalería--.
Estas asociacións recordan que a Administración non fixo nada ata agora para pór en marcha este servizo e que, por iso, moitos dos seus posibles beneficiarios "enfermaron ou falecido". Por iso, critican que, unha vez salvados os escollos administrativos, normativos e operativos, apareza unha "cambadela" por parte de Caballero.
Nese sentido, apuntan que o Centro está "só pendente de licenza municipal de obras", á vez que tamén se dirixen ao vicepresidente da Xunta para pedirlle que non se negocie coa pobreza e manteña a súa postura" de non entregar o edificio ao Concello.
.
Noticias Galicia
.

sábado, 13 de decembro de 2008

ABEL CABALLERO EA PUBLICIDADE

Caballero multiplicou por cinco o gasto en publicidade na súa etapa no porto de Vigo.
.
O actual alcalde de Vigo, o socialista Abel Caballero, elevou ata límites descoñecidos o orzamento destinado a publicidade durante a súa curta etapa como presidente da Autoridade Portuaria, que precedeu á súa chegada á alcaldía. En menos de dous anos produciuse un notable incremento desta partida, que consumiu preto de 900.000 euros ao longo do 2006 e máis de medio millón na primeira metade do ano seguinte. Estas cantidades multiplican por cinco o gasto real dos anos anteriores, cando devandito organismo dirixíao Xulio Pedrosa, do Partido Popular.
-.
Auditoría case secreta
.
Ademais do incremento do gasto en publicidade, o recoñecemento de Economía detectou irregularidades no pago á empresa que xestionou a publicidade portuaria. Contratada de xeito directo en 95.000 euros, esta sociedade finalmente percibiu 420.000 euros polo seu labor durante o 2006. «Isto representa un 342% de incremento sobre o contratado, o que supera o límite cuantitativo permitido, sen que exista documentación justificativa desta importante desviación», explícase na auditoría oficial.
O cadro elaborado pola Intervención Xeral do Estado deixa en evidencia o espectacular incremento publicitario no porto tras a chegada de Abel Caballero. Nos anos 2004 e 2005, a Autoridade Portuaria viguesa orzou 277.000 euros en cada exercicio con este fin; no primeiro ano gastouse a metade e no segundo quedaron sen executar 33.000 euros. Con a partida disparouse ata os 877.000 euros, que se gastaron nun 99%, e deixou previstos 905.000 para o ano seguinte. O PP espera agora a que Economía lle facilite a auditoría do ano 2007, que se atopa en fase de elaboración, aínda que xa sabe que consumiu nos seis primeiros meses máis de medio millón de euros...
-

xoves, 11 de decembro de 2008

mércores, 10 de decembro de 2008

CAMBIO CLIMÁTICO (POZNAN)

.
Desbloquéase o cume de Poznan tras o compromiso dos países pobres a reducir emisións.
.
O acordo supón que países como Xapón, Australia, Nova Zelanda ou Canadá sumáronse ao consenso.
.
O Cume do Clima da ONU que se celebrou en Poznan (Polonia) desbloqueouse ao chegar a un acordo polo que, por primeira vez, vincúlase aos países en desenvolvemento a obxectivos de redución de emisións, segundo a delegación española.
Este compromiso, que será ratificado hoxe mesmo no plenario, servirá de base á negociación que terá lugar o próximo ano no Cume de Copenhague, na que se debe aprobar un acordo sobre o réxime climático internacional para aplicalo a partir de 2012, cando expire o Protocolo de Kioto.
O acordo sobre os obxectivos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro para os máis pobres fixo que países como Xapón, Canadá, Australia e Nova Zelanda, que onte puxeron en perigo o cume, sumáronse ao consenso.
Onte, estes Estados puxeron en perigo a negociación ao oporse a que a declaración final incluíse algunha referencia á redución de emisións dos países industrializados de entre o 25 e o 40 por cento para o ano 2020, como aparecía na «folla de ruta» acordada no cume do pasado ano de Bali, se non se incluía no esforzo aos máis pobres.
A secretaria de Estado española do Cambio Climático, Teresa Ribeira, explicou en rolda de prensa que o acordo recolle as valoracións do Grupo Intergobernamental do Cambio Climático da ONU (IPCC) para que a temperatura do Planeta non suba por encima dos dous graos centígrados.
O acordo contempla unha redución no aumento das emisións dos países en desenvolvemento de entre o 15 e o 30 por cento en 2020 e mantén as cifras para os industrializados.

martes, 9 de decembro de 2008

domingo, 7 de decembro de 2008

CHUS LAGO BUSCA PROBAS NA ANTÁRTIDA


Unha expedición pretende determinar
.
o alcance
.
da contaminación da
.
depuradora de Coruxo e a Ría de Vigo.
.
(CHUS LAGO, CONCELLEIRA DA AREA DE MEDIO AMBIENTE, CONCELLO DE VIGO.)
,

sábado, 6 de decembro de 2008

venres, 5 de decembro de 2008

SEEKING EVIDENCE ÍN ANTARCTICA, CHUS LAGO


An expedition aimed at determining the

.extent of the contamination of the treatment
.
plant .Coruxo and Ria de Vigo
..
(CHUS LAGO COUNCIL THE AREA OF
.
ENVIRONMENT OF THE COUNCIL OF VIGO)
.

xoves, 4 de decembro de 2008

O ALCALDE DE VIVEIRO PREVARICA

A Policía Xudicial atribúe ao alcalde de Viveiro ata catro delitos de prevaricación.
..
Un informe da unidade de urbanismo da Policía Xudicial atribúe ao alcalde de Viveiro, o socialista Melchor Roel, e á súa Xunta Local de Goberno, a presunta comisión de catro delitos de prevaricación e outro relativo á ordenación do territorio e a protección do patrimonio histórico, segundo a documentación á que tivo acceso.
O informe, enmarcado dentro das dilixencias previas do proceso que tramita o Xulgado de Instrución nº 2 de Viveiro, estima que a Xunta de Goberno do Concello, da que forma parte o alcalde, puido incorrer en supostas ilegalidades urbanísticas ao conceder catro licenzas de obra amparándose irregularmente no procedemento do «silencio administrativo».
Devanditas licenzas, ademais, concedéronse no período -entre o 23 de marzo e o 22 de xuño de 2006- en que o Concello tiña temporalmente suspendida a súa capacidade para outorgar ningún tipo de autorización deste tipo pola Consellería de Política Territorial da Xunta, ao estarse redactando unhas novas normas urbanísticas provisionais, actualmente en uso.
..
Desprezo ao patrimonio
..
Este informe da Policía Xudicial refírese en concreto a seis expedientes de obras concedidas polo Concello en 2005. Nos dous primeiros, das que foi beneficiaria a empresa Construcións Furadiña S.L., os investigadores estiman que se autorizou a demolición dun solar incluído dentro do conxunto histórico-patrimonial da Igrexa de Covas e a posterior construción de 15 vivendas a pesar de que existían informes vinculantes contrarios dos técnicos municipais de urbanismo e a Consellería de Cultura.
Ademais, informan de que a demolición do solar foi iniciada antes de que a Consellería resolvese a petición para autorizar a súa execución. A aínda vixente Lei 1/1997 do solo de Galicia impide outorgar licenzas sen os informes técnicos e xurídicos que acrediten a súa legalidade, e a Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio rural asevera que «en ningún caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación».
Por todo isto, a Policía Xudicial estima que a Xunta Local e o alcalde puideron incorrer nun delito de «prevaricación urbanística» e outro contra a «ordenación do territorio e a protección do patrimonio artístico e o medio ambiente», ao tratarse dun solar de interese cultural.
Os outros catro expedientes refírense a licenzas de obras para Construcións Os Milineros S.L., Andrés López Branco S.L. e outro particular, que en total pretendían edificar 195 vivendas e un hotel en diferentes lugares do termo municipal de Viveiro. Todos eles teñen en común o otorgamiento das respectivas licenzas con informes contrarios do técnico municipal e amparándose no procedemento do silencio administrativo, co agravante de que o Concello tiña suspendias as súas competencias urbanísticas por orde da Consellería de Política Territorial.
Segundo se puido saber, a esta denuncia -presentada ante o Xulgado de Instrución nº 2 de Viveiro polo ex alcalde César Aja- agregáronse outros cinco expedientes máis, aínda que a Policía Xudicial non realizou proba pericial algunha. Nos próximos días, os avogados da acusación pedirán á xuíza instrutora a ratificación do informe dos investigadores, para a súa posterior remisión á Fiscalía e a redacción do escrito acusatorio.
.
ABC

mércores, 3 de decembro de 2008

MEDIO AMBIENTE CHEIRA A CORRUPTELAS

O PPdeG advirte que "a Consellería de Medio ambiente ole mal e cheira a corruptelas"
.
Jaime Castiñeira, voceiro de Medio Ambiente do Grupo Popular, recorda que ademais de dous altos cargos de Augas de Galicia, tamén están imputados sete cargos dá empresa que xestiona o vertedoiro de Sogama na Areosa despois das reiteradas verteduras tóxicas ao río Lengüelle.
"Todos os que se achegan ao conselleiro de Medio Ambiente corren ou risco de acabar imputados", asegurou hoxe non Parlamento o voceiro desta área do Grupo Popular, Jaime Castiñeira, logo de constatar que aos dous altos cargos de Augas de Galicia, imputados pola mortandade masiva de peixes non encoro dá Fervenza, se sumou a recente imputación de sete cargos dá empresa que xestiona, por encargo de Sogama, o vertedoiro de residuos dá Areosa, en Cerceda.
Recordou o deputado popular a adxudicación irregular, efectuada polo presidente de Sogama, dun contrato por valor de 19 millóns de euros para a planta de automatización do complexo ambiental de Cerceda, en contra do criterio dá mesa de contratación, dos técnicos dá empresa e dos de Ecoembes, que nos seus respectivos informes advertían dos problemas que xa estanse a rexistrar a día de hoxe. Estas anomalías acabaron provocando a dimisión do conselleiro delegado de Sogama, en sinal de disconformidade coas decisións arbitrarias adoptadas polo presidente.
.
OUTRAS IRREGULARIDADES APADRIÑADAS POLO CONSELLEIRO
.
De igual xeito, mentres producíanse as verteduras que acabaron provocando a imputación de 7 persoas, ou presidente de Sogama- apadriñado polo conselleiro de Medio Ambiente- dedicouse a gozar do luxo e do malgaste con cartos públicos e destinou 122.000 euros ao arrendamento de vehículos oficiais; e máis de medio millóns de euros ao acondicionamento nas novas oficinas da empresa, en Santiago, a 40 quilómetros de Cerceda, para escapar do cheiro dá planta, que si sofren os veciños dá zona. Tan só a cadeira de despacho do presidente de Sogama custa 3.000 euros.
.

martes, 2 de decembro de 2008

luns, 1 de decembro de 2008

MEDIO AMBIENTE INCUMPRE A LEI

QUEN SE CREU QUE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE ESTABA PARA DEFENDER O MEDIO AMBIENTE?
.
Medio Ambiente avala unha empresa que incumpre a lei.
.
Jealsa, en Boiro, non se axusta ás normas urbanísticas e ambientais.
..
A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental concedeu a máxima cualificación á empresa de atún e produtos conxelados Jealsa Rianxeira, SA, instalada en Boiro, sobre a que pesan sentenzas firmes que anulan a legalidade urbanística das súas plantas frigorífica e cogeneradora. A estas sumar outra, que admite recurso, emitida o 31 de outubro por un xulgado de Santiago, e que destaca o perigo da cogeneradora de Jealsa, da que procede a enerxía da empresa.
A sentenza sinala que esta planta carece da preceptiva autorización de Augas de Galicia, da declaración de impacto ambiental, de autorización de Industria e que incumpre as disposicións do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas (Raminp). A titular do xulgado compostelán destaca, ademais, que a planta "pode ocasionar contaminación de dominio público hidrolóxico".
A instalación incumpre tamén, segundo a mesma sentenza, o planeamento urbanístico e a Lei de Costas e "emite dióxido de xofre, cualificado como contaminante prioritario na Lei de Protección do medioambiente atmosférico". Un cúmulo de defectos polos que o xulgado denega ao empresario, o ex alcalde da localidade polo PP, Jesús Alonso, a licenza de actividade, a pesar de que a planta non se parou nunca e á concesión da "autorización ambiental integrada" de Medio Ambiente. A Consellería concédelle a alta distinción a pesar de que, á vista das sentenzas, a empresa non reúne as condicións que o mesmo departamento da Xunta esixe para autorizar este tipo de industrias.
Fronte á ausencia de licenza, na distinción de calidade que lle concedeu Medio Ambiente consta que figura o "informe urbanístico expedido pola actual corporación local" e que se presentou a documentación "de prevención e control integrados da contaminación".
Durante os últimos 4 anos, o alcalde nacionalista de Boiro, Xosé Deira permitiu a actividade da cogeneradora, que incumpre os requisitos que marcan as leis ambientais que el mesmo esixiu ao empresario. Pero o actual alcalde sostén que concedeu a licenza "con condicións" porque a empresa "tiña todos os informes favorables da Xunta" do PP. "Se lle denegamos a licenza de actividade, podería pedirnos danos e prexuízos, por iso decidimos darlla con condicións". Así, o 13 de abril de 2004, a xunta de goberno, presidida polo alcalde do BNG, concedeu licenza de actividade ao cogenerador. Pero unha semana despois outorgou outra condicionada "ao cumprimento das medidas correctoras de Medio Ambiente".
O rexedor nacionalista baséase no mesmo argumento das autorizacións da época do PP para xustificar que non pare a actividade do cogenerador, aínda cando recoñece que non cumpre as disposicións ambientais. Deira sostén que o empresario comprometeuse "a cambiar o fuel-oil por gas natural".
Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente dá por boa a autorización ambiental concedida á empresa e sinala que conserveira e cogeneradora "son xuridicamente dúas empresas distintas". E, aínda que a última "sexa indispensable para o funcionamento da primeira e estea pegada a ela", a cualificación integrada "concédese só á fábrica de atún".

"JEALSA" PROPIEDADE DUN EX ALCALDE DO PP

Jealsa é unha sociedade mercantil propiedade do ex alcalde boirense do PP Jesús Alonso. Segundo consta na resolución pola que a Consellería de Medio Ambiente concédelle a "autorización ambiental integrada", as instalacións ocupan 80.500 metros cadrados "dos que 29.800 correspóndense á superficie de produción e 6.000 a unha planta frigorífica". A resolución detalla que a conserveira "recibe a enerxía e o vapor de Boiro Enerxía, S.A, instalación de cogeneración anexa" e que todas as súas instalacións, a beiras do mar, están "rodeadas de parcelas con usos diversos, entre eles o residencial".
A planta de cogeneración creouse en 1996, cando a corporación local que entón presidía Jesús Alonso concedeu licenza á empresa do mesmo Jesús Alonso e declarou a súa utilidade pública e interese xeral. Antes sometera o terreo "a protección paisaxística". O acordo da licenza foi anulado en sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2001. A frigorífica construiuse en 1998 con licenza concedida pola mesma corporación. Foi anulada en 2002 en sentenza firme do TSXG.
Jesús Alonso deixou en xuño de 2003 a alcaldía que agora ocupa o nacionalista Xosé Deira, pero as plantas seguen sen adaptarse á legalidade, a pesar de que o Tribunal Supremo rexeitou, sen apelación, o recurso que solicitaba a anulación da execución da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza Galicia contra a frigorífica, que podería supor a súa demolición.

A ANTARTIDA SE DESGAJA


A placa de xeo Wilkins ameaza con desgajarse da Antártida
.
A plataforma xeada, duns 1.500 quilómetros cadrados, quentouse 2,5 graos en 50 anos
..
Novas fisuras rexistráronse na placa de xeo Wilkins. Este feito pode conducir á apertura do istmo de xeo que ata agora evitou que a placa se desgaje da península antártica. Esa ponte de xeo conecta a placa Wilkins con dúas illas, Charcot e Latady. Unha imaxe obtida polo satélite Envisat o 26 de novembro, novas fisuras (en diferentes cores, na imaxe), formáronse ao leste da illa Latady e parecen estar movéndose en dirección norte, informa a Axencia Europea do Espazo (ESA, nas súas siglas inglesas).
Angelika Humbert, do Instituto de Geofísica da Universidade de Münster e Matthias Braun do Centro de Sensores Remotos da Universidade de Bonn, ambas en Alemania, localizaron durante as súas actividades diarias de seguimento, novas fisuras na capa de xeo.
"Estas fisuras, que se suman ás que xa existían previamente (en azul na imaxe), ameazan con romper un anaco de xeo que podería causar que a ponte perda a súa estabilidade e crébese", explica Humbert. "Estes cambios recentes están pasando máis amodo e máis constantemente que os eventos vistos a principios deste ano"
En febreiro de 2008 un área duns 400 quilómetros cadrados se desgajó da placa de xeo, estreitando a ponte de xeo ata unha banda de seis quilómetros. A finais de maio de 2008, un área duns 160 quilómetros cadrados se reompió, e deixou a ponte en 2,7 quilómetros. Entre maio e o 9 de xullo de 2008, a placa de xeo sufriu máis perdas: uns 1.350 quilómetros cadrados.
A placa Wilkins, unha ampla meseta de xeo flotante ao sur de Latinoamérica, na Península Antártica, foi estable durante a maior parte do último século antes de que empezar a retirarse nos anos noventa. A península experimentou un quecemento extraordinario nos últimos 50 anos: 2,5 graos centígrados.