luns, 30 de xuño de 2008

DÉFICIT EXTERIOR DE ESPAÑA

As maiores importacións elevan o 15% o déficit exterior
.
A economía española é cada vez máis dependente do exterior. A diferenza entre o que España recibe doutros países e o que envía ascende xa a 40.720 millóns de euros. Ese déficit, referente ao período xaneiro-abril de 2008, representa un crecemento do 15,5% respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo as cifras publicadas onte polo Banco de España. O maior ritmo de crecemento das importacións (12,5%) fronte ás exportacións (10%) explica en gran medida o desequilibrio.
O Banco de España explica que o déficit comercial crece só en produtos enerxéticos. Tamén aumentan a brecha na balanza de transferencias, que recolle os fluxos de España coa Unión Europea e as cantidades que os inmigrantes envían aos seus países.
O déficit exterior de España é o segundo máis avultado do mundo, tras o de Estados Unidos. Con datos ata marzo, supera o 11% do PIB.

domingo, 29 de xuño de 2008

AS CHAPUZAS DE VIGO

O Concello esquece planificar a rede de auga para o futuro hospital
.
A concesionaria do abastecemento e saneamento de Vigo non dispón de máis fondos para novas acometidas
.
O proxecto é indispensable para aprobar a declaración de impacto ambiental do centro sanitario
.
A localización do novo hospital de Vigo, o que foi anunciado como o máis grande dos que se van a construír en Europa nas dúas primeiras décadas do presente século, carece de proxecto algún de abastecemento e saneamento de augas, tal e como se evidenciou esta semana no Concello.
Varias reunións de urxencia realizáronse no Consistorio entre políticos, técnicos e representantes da concesionaria do servizo, Aqualia, para analizar a situación e tratar de definir como se pode solucionar devandita carencia sen que se atrase o inicio da construción do complexo hospitalario.
A falta do proxecto de acometida de auga e saneamento ata a parcela reservada entre as parroquias de Beade e Valladares descubriuse ao ser solicitado desde a Xunta para iniciar os trámites necesarios para preparar a declaración de impacto ambiental do complexo e proceder á súa exposición e sometemento a alegacións públicas, como paso previo ao comezo das obras.
.
Responsabilidade municipal
.
A acometida da rede de abastecemento á parcela que ocupará o hospital, así como o saneamento das augas comúns e as xa tratadas que saian do macrocentro sanitario son obras que ten que levar a cabo o Concello, segundo púxose de manifesto no acordo que Concello e consellerías de Sanidade e Política Territorial asinaron en marzo do 2006.
Entón, o Concello por medio da súa alcaldesa, Corina Porro, comprometeuse a achegar todas as infraestruturas de servizo, como a traída de auga, saneamento e electricidade, así como a subministración de gas cidade, sinalización da zona e dotación de transporte público. Pero nin nese momento, nin durante o último ano, que é realmente cando se definiron o proxecto e características do futuro hospital, fíxose nada desde o Concello para garantir o plan de creación de infraestruturas de servizo para o centro.
Un problema engadido vén dado polo feito de que a concesionaria xa non dispón de fondos para acometer novas fases de abastecemento e saneamento, dado que os 25.000 millóns das antigas pesetas que Aqualia comprometeuse a dedicar na renovación e extensión de ambas as redes durante o período no que detente a concesión en Vigo xa foron gastados nos anteriores mandatos desde o fallo do concurso.
Aínda que as obras non terían por que iniciarse de inmediato, o Concello ten que garantir a súa acometida tanto técnica como economicamente. Fontes coñecedoras do conflito xerado cifran nuns 13 millóns de euros as acometidas esquecidas, que agora terán que pasar a fase de redacción do proxecto, licitación e adxudicación.
.
Sen previsión orzamentaria
.
Mostra de que dita acometida non fora tida en conta ata agora evidencíao que o plan de investimentos do Concello non prevé dita obra, a pesar de tratarse dos servizos para un proxecto singular e que ata foi presentado nas súas distintas fases ata en cinco ocasións desde que ás portas das últimas eleccións autonómicas anunciáseo o entón conselleiro de Sanidade, José Manuel González, e asumíseo despois o PSOE tras lograr a presidencia da Xunta.
Ata o Plan Xeral, que se empezou a redactar a principios da presente década, xa contaba desde entón coa reserva dunha parcela de 250.000 metros cadrados en Valladares para situar o hospital que se pretende inaugurar no 2012, pero esa inclusión no PXOM non significou ata agora a planificación dos seus servizos.
.
LA VOZ

sábado, 28 de xuño de 2008

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO


As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), é un instrumento de carácter global e marco xeral de referencia da política territorial galega. As DOT, segundo salientou María José Caride, "plasman unha vontade política de converter a ordenación do territorio nunha liña estratéxica da acción de goberno". As DOT recóllense en dous documentos. Por unha banda, unha Memoria na que se establecen as estratexias a seguir e o modelo territorial que se desexa. Por outra, e 197 Determinacións que concretan tecnicamente a súa aplicación para acadar unha Galicia máis cohesionada socialmente, equilibrada territorialmente, dinámica economicamente e sostible.
.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
.
As DOT achegan unha configuración e unhas iniciativas territoriais que impulsan o cambio cara unha nova etapa de desenvolvemento e que se sintetizan nos seguintes puntos:
-Potenciar as áreas urbanas e artellar un sistema policéntrico de cidades.
-Definir os ámbitos urbanos para a planificación das súas infraestruturas, equipamentos e servizos de xeito que se optimice o seu desenvolvemento.
-Consolidar unha rede de vilas que sirvan de base dende a que facilitar servizos a todo o territorio.
-Planificar infraestruturas e equipamentos con criterios supramunicipais e xerarquizados para que articulen e reequilibren todo o territorio.
-Proporcionar criterios para elaborar Plans e Proxectos Sectoriais así como Plans Territoriais Integrados.
-Poñer en valor a paisaxe e o patrimonio con estratexias que modernicen as zonas rurais con novas actividades que xeren empregos de calidade e axuden a fixar poboación.
-Xestionar o litoral como un ámbito de excelencia territorial finito, diverso, atractivo e de calidade.
-Integrar Galicia nos ámbitos líderes en Europa aproveitando a nosa localización singular na fachada atlántica.
-Consolidar a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal como polo de desenvolvemento no noroeste peninsular.
.

venres, 27 de xuño de 2008

O PROGRESO


O PXOM de Vigo é a estratéxia galega da Xunta contra o cambio climático

.

O cambio climático cuadriplicará a zona apta para cultivar ribeiro
.
A colleita de millo adiantouse 34 días e a de pataca atrasouse 23
.
No ano 2070, se o cambio climático non bota o freo, poderase cultivar ribeiro de calidade desde máis arriba do Irixo ata máis abaixo de Celanova; desde Beariz ata Xunqueira de Espadañedo e case case ata Vilar de Barrio. Unha chea de localidades que hoxe quedan lonxe da denominación, poderán aparecer algún día no mapa da contraetiqueta xunto a Ribadavia, Ledo e Pontedeva, porque a área apta para o seu cultivo multiplicarase por catro ao subir a temperatura media anual. Isto, polo menos, é o que anunciou onte o conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, durante a súa visita á Expo de Zaragoza.
Vázquez, que participou xunto a 50 ministros e conselleiros na Conferencia Europea de Rexións máis concorrida que se celebrou ata o momento sobre a materia (129 expertos de 56 rexións e 16 países), perfilou o escenario presente e futuro do cambio climático en Galicia. A temperatura media aumentou 0,18 graos centígrados por década nos últimos 45 anos, e hoxe hai 14 días cálidos máis e 23 días fríos menos ao ano que a principios da década dos 60. Nos últimos 30 anos, ademais, medraron as noites nas que non cae a xeada. En Santiago hai 52 noites máis nas que xa non periga a colleita, mentres que en Ourense son 38 máis e en Lugo, 11.
Pero chover, máis ou menos, segue chovendo o mesmo. Claro que en febreiro chove moitísimo menos (un 100% menos este ano) e no outono, bastante máis ou con bastante máis contundencia. É dicir, que cando cae, cae a cachón. Entre 2011 e 2040, non se apreciarán apenas diferenzas: as precipitacións só minguarán un 5%. Con todo, entre 2070 e 2100, as zonas máis secas de Galicia poderían perder un 25% das súas choivas, e as máis húmidas, un 15%.
No entanto, o cambio climático, nos últimos 30 anos, xa se deixou sentir nas colleitas. Segundo as medicións que están realizando en Galicia un centenar de científicos de 14 institucións en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, o millo adiantou o seu floración 20 días e a súa maduración, 34. Pero no caso da pataca e a cebada prodúcese o efecto contrario: o tubérculo florece 23 días máis tarde, e o cereal madura 21 días despois.
Desde 1970, a floración da vide na comunidade adiantouse 19 xornadas, pero a folla segue caendo como sempre. A uva madura 18 días antes e o viño é cada vez de mellor calidade. En 2070, din os expertos que traballan coa Xunta, o Ribeiro parecerase moitísimo ao Ribera del Duero.

xoves, 26 de xuño de 2008

A INXUSTIZA POLITICA

Veciños de Ourense piden ao xuez que pare a autoestrada AP-53
.
Os veciños da parroquia ourensá de Santa Cruz de Arrabalde, que conseguiron a anulación xudicial do tramo final da autoestrada AP-53, Santiago-Ourense, deron orde ao seu avogado de que solicite a paralización total das obras (que inclúen un viaduto sobre o río Miño e as conexións coa Autovía Rías Baixas e a N-150). Os afectados condicionan a retirada desta demanda ao cumprimento por parte da Xunta de "todas as promesas de mellora para o pobo que tanto PSOE como BNG fixeron cando estaban na oposición".
Os veciños esixen ademais ao presidente do PP galego, Alberto Núñez Feijóo, que "recoñeza publicamente a inxustiza e arbitrariedade dos seus actos" cando, sendo conselleiro de Política Territorial "decidiu unilateralmente cambiar o trazado e situalo sen informes por onde máis prexudicaba ao pobo".
En relación á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ilegalizou o proxecto do enlace entre a autoestrada de Santiago e outras dúas vías -estrada nacional 120 e autovía Rías Baixas por incumprir varios trámites. A sentenza consideraba contrarios a dereito o proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental do enlace de conexión da autoestrada coa N-120, a OU-402 e a A-52, o expediente de información e utilidade pública e definitiva de devandito proxecto e o expediente de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados.
(Nuñez Feijoo) "Eu non son enxeñeiro de camiños pero nos comprometemos a que a nova vía de alta capacidade chegase rapidamente porque había que sacar do centro urbano de Ourense miles de vehículos que transitaban por ela cada día para dirixirse cara á meseta e este enlace evitaba iso", agregou.
En base á sentenza, os veciños consideran que "o Tribunal Superior de Xustiza deunos a razón cando denunciabamos ao Partido Popular de Galicia e en particular a Núñez Feijóo, por aquel entón conselleiro de Política Territorial, por abuso de autoridade, ao cambiar unilateralmente e sen garantía algunha cara aos veciños afectados o trazado de devandita autoestrada ao seu paso por Santa Cruz". Do mesmo xeito, consideran que "tamén tiñamos razón cando advertimos en reiteradas ocasións tanto ao presidente do PP de Ourense, José Luís Baltar, ao alcalde aquel entón, Manuel Cabezas, como ao conselleiro, que esta obra era inxusta e ilegal e que levaba a cabo sen realizar debidamente os estudos e informes necesarios". Por todo iso, os veciños "esiximos a Núñez Feijóo que recoñeza a inxustiza e arbitrariedade dos seus actos cando foi conselleiro e que en consecuencia asuma as súas responsabilidades pola afección social e o grave prexuízo causado a este pobo".

mércores, 25 de xuño de 2008

A DEPURADORA DO LAGARES

Fai xa 11 anos que se implantou a actual depuradora, ao principio vendeuse aos veciños que a auga depurada sería apta para o consumo, soltáronse patos os cales foron morrendo, a vexetación da zona queimase e seca pola choiva aceda, nos colexios da zona teñen que cambiar de aulas aos nenos ou suspender as clases, os habitantes soportan o fétido cheiro, nauseas, irritacións, futuras enfermidades sen avaliar, vivirías aquí?
.
Xa todos sabemos que a merda non a quere ninguén, pero non creamos que só están afectados os veciños de Coruxo, porque todo o que non se depura (días de choiva, averías) diariamente acaba en Samil e no Bao, bañaríaste aquí? Ademais os colectores da depuradora teñen 3 aliviadoiros (Alcabre, Bouzas, C. Coruña) que de cando en vez verten as augas fecais na ría. Consumirías moluscos ou mariscos de aquí?
Xa sei que estarán pensado que ninguén a quere pero nalgún sitio haberá que poñela, eu non son técnico na materia para dicir a ubicación idónea, pero si podo dicir que noutras cidades se bombea para os montes ou o que non se depura transfórmase en compos ou abonos orgánicos, noutros co gas metano producen electricidade.

martes, 24 de xuño de 2008

MANANCIAIS PÚBLICOS

O baleiro legal sobre as fontes naturais impide o seu control sanitario
.
As autoridades recordan que ningún organismo analiza a auga dos mananciais de forma regular
.
Nin a Xunta nin os concellos: ningunha Administración está obrigada por lei a controlar regularmente a salubridade das fontes públicas, nas que miles de galegos recollen habitualmente auga para consumo humano. Ese baleiro legal desencadeou xa a intoxicación dunhas 25 persoas na fonte do Castiñeiro, en Lugo, pero a situación podería repetirse en calquera outro manancial de Galicia.
«Na auga dunha fonte natural nunca hai garantía porque podes tomar unha mostra que dea ben, e á media hora tomar outra que dea mal porque nese tempo chegou un contaminante», indicaron onte fontes da Consellería de Sanidade, que recalcaron que a cloración é a única garantía de potabilidade. E máis no contorno urbano, onde «é moi fácil que se contamine un acuífero por unha rotura na rede de sumidoiros, unhas obras ou unha fuga de fecais», aseguraron as mesmas fontes.
Fai dous anos que os concellos galegos asumiron a competencia de analizar en laboratorios clínicos a auga de traídas, fontes, mananciais e acuíferos dos seus territorios, pero a periodicidade dos exames non está regulada; e na práctica, como ocorre en Lugo capital, levan a cabo cada varios meses. Sanidade segue realizando algunhas analíticas discrecionales, «por responsabilidade».
A lexislación tampouco «marca» con claridade a sinalización que debe figurar nas fontes. «os concellos acostuman a colgar letreiros nos que indican que a auga está tratada sanitariamente ou non», declararon desde Sanidade. A responsabilidade cidadá tamén xoga un papel decisivo. Así, moitos carteis desaparecen ou a xente, en ocasións afeita a beber das fontes, non fai caso. «Persoalmente, creo que ou responsable é a persoa que vai beber», concluíron en Sanidade.

domingo, 22 de xuño de 2008

venres, 20 de xuño de 2008

DESBORDADOS POLO LIXO

15 vertedoiros urbanos están cheos e seguen funcionando - Os residuos creceron en España un 46% en 10 anos
.
A escasa reciclaxe, que rolda o 10%, explica a saturación-As irregularidades sucédense pola contaminación ou os malos cheiros
.
O lixo sáese: 15 dos máis de 120 vertedoiros urbanos españois atópanse cheos pero seguen funcionando. E entre o outro centenar as irregularidades sucédense pola contaminación do solo ou os malos cheiros. En España, onde cada ano xéranse máis de 25 millóns de toneladas de residuos sólidos urbanos, faise xusto o contrario do ditado pola Unión Europea. A directiva 99/31/CE, traspuesta en 2001, di que a eliminación de residuos en vertedoiro é a última opción para o tratamento dos residuos e que en oito anos (ou sexa para 2009), débese reducir á metade do lixo orgánico respecto de 1995. Nada máis afastado da realidade: ata 2005 -últimos datos oficiales- os residuos urbanos creceron un 46% e xéranse 1,4 quilos por habitante e día. "O crecemento prodúcese ademais cando o Plan Nacional de Residuos 2000-2006 fixaba como obxectivo reducir os residuos á cota de 1996", di Greenpeace.
Como a xestión dos residuos sólidos urbanos é competencia das comunidades autónomas, a situación é moi desigual. A Comunidade Valenciana, Canarias e Galicia concentran a maioría dos vertedoiros saturados. En Euskadi chegouse a un acordo para que o lixo do vertedoiro de San Marcos, en San Sebastián, que tiña que haberse pechado fai dous anos, trasládese nos próximos catro anos a un vertedoiro de Biscaia.
A situación na Comunidade Valenciana é a máis perentoria. O Goberno autónomo aprobou un plan de residuos en 1997 para solucionar os problemas en cinco anos pero aínda non se abriu ningunha da quincena de novos vertedoiros previstos. O vertedoiro da área metropolitana de Valencia sáese das súas costuras desde fai anos e constrúense ás alancadas dous que o substitúan. En Sagunto ven obrigados a trasladar o lixo á poboación murciana de Jumilla á espera de contar cun vertedoiro. A urxencia é tal que a empresa adxudicataria da nova planta en Sagunto pediu permiso ao Goberno para empezar a levar lixo a vertedoiro antes de poder tratar os refugallos.
En Canarias, a maioría dos seus oito vertedoiros atópanse a rebordar. E hai agravantes, como o da Palma que non ten autorización para funcionar, sinalan os ecoloxistas, e en Gran Canaria a planta de biometanización (que aproveita o metano xerado polo lixo) está parada "porque non se separa a materia orgánica". Galicia ten saturados os seus principais vertedoiros. O de Nostían (A Coruña) só recicla o 55% dos lixos que recibe, cando o obxectivo era do 72%. Unhas porcentaxes elevadas porque a planta foi deseñada para tratar separadamente a materia orgánica e a inorgánica. O vertedoiro de Sogama (Cerceda), inaugurado en 2002 e o máis grande de España (supera nun 40% a capacidade de Valdemingómez en Madrid), nunca deu abasto e só recicla un 14% do lixo.
En Castela e León non hai ningún vertedoiro cheo pero o problema, sinala Ecoloxistas en Acción, é que só dúas dos 10 urbanos teñen a chamada autorización ambiental integrada, un requisito fixado pola UE. En Murcia, os ecoloxistas van presentar unha denuncia á fiscalía porque os lixiviados (a auga contaminada que se filtra polo lixo) dos vertedoiros de Ulea e Alcantarilla "van directamente á rede de sumidoiros", aseguran. Cataluña, Navarra, Madrid e Euskadi son as comunidades con menos problemas. No País Vasco aprobáronse plans de xestión para alcanzar en 2016 a vertedura cero, é dicir, que só vaia ao vertedoiro aquilo que non se poida reciclar.
A escasa reciclaxe, que rolda o 10% de media en España, explica a saturación e o aumento dos refugallos nos vertedoiros de residuos sólidos urbanos. Para facer fronte a iso, a alternativa elixida -sobre todo nas comunidades con problemas de espazo para ampliar os vertedoiros- foi a incineración e agora hai 10 plantas en marcha. Pero, ademais das críticas aos residuos tóxicos xerados, alúdese a que se desincentiva aínda máis a reciclaxe. En Melilla e Cantabria, ambos con incineradoras, xéranse 1,8 e 1,7 quilogramos por habitante e día, bastante máis da media española de 1,4 quilogramos.
Antxon Olabe, economista ambiental da empresa Naider, cre que nos últimos 10 anos apenas houbo avances a pesar dos elevados investimentos feitos, gran parte delas con fondos europeos. "O 90% do lixo vai a vertedoiros ou se incinera. E creo que iso é un fracaso". Por iso avoga por realizar unha auditoría do diñeiro gastado e os resultados obtidos cos investimentos realizados. "Por exemplo, os millóns de euros gastados en instalacións como as de tratamento de envases, que logo só funcionan ao 20% ou o 30% da súa capacidade". Na parte positiva, Olabe cita a eliminación de gran cantidade de vertedoiros incontrolados -aínda que persisten 800.000 toneladas ao ano en focos ilegais-, os avances na xestión dos vertedoiros e a disposición de plantas de tratamento e incineradoras moi avanzadas.

xoves, 19 de xuño de 2008

O VERTEDOIRO SUBMARINO

Retiran 11 toneladas de lixo do fondo da ría de Ferrol
.
O mar é o vertedoiro do mundo. Todo o que verte cada cidade en cada río ou en cada monte, acaba aquí". Así o asegura José Luís Rodríguez Domínguez, directivo de Asoar-Armega, a Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia. As once toneladas de lixo extraídas do fondo da ría de Ferrol danlle a razón. Coa axuda económica da Xunta, material e medios cedidos polo Concello de Fene, e o traballo voluntario dunhas sesenta persoas, entre mergulladores, mariscadoras e veciños, a entidade Asoar-Armega celebrou onte en Barallobre (Fene) as III Xornadas Limpando a nosas rías.
Lavadoras, bicicletas, bidóns de plástico, montañas de neumáticos e ata un coche teñen na ría de Ferrol o seu particular e inesperado cemiterio. O vehículo foi localizado e balizado polos mergulladores cerca do peirao de Maniños aínda que non foi retirado "por falta de visibilidade", explica Rodríguez. Outra sorpresa maiúscula foi toparse cun tronco de 30 metros no medio da ría ferrolá. Tiveron que cortalo en tres partes para poder izalo cos guindastres.
O presidente da entidade, Ernesto Rivero, conta que a iniciativa naceu fai un ano en Corcubión "para concienciar á xente de que o mar non é un vertedoiro colectivo".
Pasaron por Camariñas e desde entón traballan para exportar este proxecto a todo o litoral galego. Onte recalaron en Barallobre e elixiron "o tramo máis sucio". Case un quilómetro de costa na cara sur da ría entre a ponte das Pías, os diques da antiga Astano e a planta de gas de Mugardos, particularmente castigado polas instalacións industriais da zona. Durante cinco horas, entre as nove e as dúas, quince submarinistas e unha ducia de embarcacións grandes e pequenas e máis de 40 voluntarios, entre eles o alcalde de Fene, Iván Pontes (PSdeG) afanáronse en localizar e extraer os residuos do fondo do mar.

mércores, 18 de xuño de 2008

martes, 17 de xuño de 2008

CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN...

Patrimonio obriga a demoler 67 vivendas do irmán do ex alcalde de Ortigueira
.
O Concello deu licenza á inmobiliaria para construír xunto a un castro
.
A concesión de licenza ao seu irmán para construír 67 vivendas no contorno do castro do Campo da Torre, en Ortigueira, acabou en multa e orde de restitución da legalidade urbanística. O anterior goberno local do PP, presidido por Antonio Campo, autorizou en agosto de 2006 á inmobiliaria Os Celtas, da que o seu irmán José é administrador, a construír nunha zona pegada aos restos do castro.
A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta acaba de decretar unha sanción de 24.000 euros ao concello, ao que obriga a restituír a legalidade urbanística.
O Campo da Torre é un elemento emblemático que confire carácter singular á paisaxe de Ortigueira, e tamén un apetitoso pedazo de terreo próximo ao mar. O seu interese arqueolóxico recoñécese no catálogo de bens patrimoniais do planeamento de Ortigueira, do que deriva a súa protección pola Lei do Patrimonio de Galicia. Ademais, a normativa municipal prohibe calquera tipo de construción nun radio de 100 metros ao redor dunha zona arqueolóxica catalogada.
A pesar diso, os técnicos da Consellería de Cultura constataron en agosto pasado "a afectación do xacemento arqueolóxico" polas obras da inmobiliaria do irmán do entón aínda alcalde. O seu informe recolle que levaron a cabo obras de desmonte e construción de cimentacións e muros pantalla para a estrutura das vivendas, "afectando á ladeira do Castro de Campo da Torre pola súa vertente norte, en terreos situados dentro do contorno de respecto do xacemento arqueolóxico catalogado, e afectando especialmente a un aterramento pegado ao área de protección integral do mesmo".
O informe do arqueólogo da delegación da consellería, asinado o 20 de agosto pasado, é concluínte: "O impacto sobre o ben protexido considérase severo, xa que a distancia das obras é inmediata ao área de protección integral do castro, afectando gravemente a un aterramento vinculado ao castro pola súa vertente norte, tendo un efecto negativo, inmediato irreversible e irrecuperable". A Dirección Xeral de Patrimonio actuou tras recibir, en setembro de 2007, unha denuncia relativa á construción das vivendas nunha parcela situada dentro da zona de protección do castro. Ao expediente sancionador presentou alegacións o Concello de Ortigueira, nas que argumentou que a licenza outorgouse en solo urbano de núcleo rural, fóra da delimitación que os planos municipais realizan do castro, e que non sería polo tanto precisa a autorización da Xunta.
.
Sen autorización
.
Á impugnación do Concello replica Patrimonio que, con independencia da cualificación do solo, no ámbito do castro é de aplicación específica a normativa de protección histórico-artística. "A licenza municipal nunca pode substituír a preceptiva autorización desta consellería, independentemente dos plans de desenvolvemento da normativa urbanística do concello", sostén o expediente de Cultura.
José Campo, administrador dos Celtas Promocións de Vivendas, SL, é tamén dono de empresas como Lousas Lombao, e considerado pola oposición municipal como a persoa máis influente no seu irmán Antonio durante o seu mandato como alcalde. Antonio Campo tamén está implicado no corte de subministración de cuarcita para a Cidade da Cultura, que lle foi adxudicada pola Xunta durante o mandato do PP.

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Polo menos 23 detidos nunha operación contra a corrupción urbanística en Estepona
.
Entre os arrestados atópase o alcalde socialista.
.
A Fiscalía Anticorrupción puxo en marcha unha operación contra a corrupción urbanística na localidade malagueña de Estepona que ata o momento saldouse con 23 detidos, entre quen se atopa o alcalde socialista, Antonio Barrientos, varios concelleiros da corporación e funcionarios municipais. A suposta trama, que consistía no cobro de comisións ilegais a cambio de concesións de obras, arrinca na anterior lexislatura, a partir de novembro de 2006. A Executiva rexional do PSOE andaluz abriu expediente de expulsión ao alcalde e os concelleiros investigados.
O alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), saíu detido da súa casa ás 14.00 horas acompañado de axentes da Policía Nacional, que durante varias horas rexistraron a vivenda. No rexistro os axentes incautáronse dalgúns documentos para a súa investigación. Tamén se practicaron rexistros na sede principal do Concello e noutras dependencias municipais como as de Urbanismo e Facenda.
No marco da Operación Astapa tamén foron detidos o concelleiro de Economía e Facenda, e portavoz municipal do PSOE, Francisco Zamorano; o xefe do Gabinete da Alcaldía, José Flores, e o enxeñeiro de Urbanismo Javier Wittmeur. Ao longo desta tarde, a Policía Nacional anunciou a detención en Bilbao, onde se practicaron dous rexistros, dunha persoa relacionada coa trama corrupta da localidade malagueña. Ata o momento, a cifra de detidos elévase a 23.
.
Detención do arquitecto municipal
.
Entre os detidos atópase tamén o arquitecto municipal Arturo Cebrián, ao que unhas escoitas telefónicas xa vincularon o pasado febreiro cun presunto caso de branqueo de capitais. Á marxe dos detidos, están sendo investigados polo menos seis concelleiros, entre eles algúns ex edís do GIL, varios membros do gabinete da alcaldía e unha vintena de empresarios. Aos implicados impútanselles supostos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, branqueo de capitais e suborno.
Axentes da Unidade contra a Delincuencia e o Crime Organizado da Policía Nacional escoltaron, pasadas as nove da mañá, ao alcalde do municipio desde a súa residencia na urbanización Bahía Azul ata as dependencias do Consistorio, onde aínda se está procedendo ao seu rexistro e non se permite entrar nin saír a ninguén. A vivenda de Barrientos tamén foi rexistrada durante máis de catro horas e os axentes sacaron varias caixas con documentación e mapas.
Outros axentes acudiron ao edificio Puertosol, onde se atopan as delegacións municipais de Urbanismo e Facenda para proceder ao seu rexistro, en presenza dos concelleiros de ambas as áreas, Rafael Duarte e Francisco Zamorano, ambos do PSOE. Varios secretarios dos xulgados da veciña cidade de Marbella foron mobilizados para participar nos rexistros dentro desta operación, segundo fontes xudiciais.
Este novo golpe contra a corrupción urbanística é de similar envergadura ao da Operación Malaya, que desarticulou unha importante trama en Marbella en maio de 2006, e segundo fontes da investigación, xurdiu como un fleco dese caso. A Fiscalía Anticorrupción considera que o Concello de Estepona funcionaba "co mesmo patrón" que o de Marbella, baixo o goberno do GIL. Na causa obran múltiples intervencións telefónicas que indican que os concelleiros que asinaban as adxudicacións das obras obtiñan un beneficio económico.
.
Expediente de expulsión contra os implicados
.
A Executiva rexional do PSOE andaluz abriu expediente de expulsión ao alcalde e aos concelleiros de Estepona implicados na investigación policial. Pola súa banda, a dirección federal do PSOE entrou en contacto inmediato coa Executiva rexional nada máis coñecer as primeiras informacións sobre as detencións de cargos públicos socialistas. O expediente está aberto, pero sen precisar aínda o seu alcance ata non coñecer o resultado da investigación policial e xudicial, informa Anabel Díez. Descoñécese polo momento o número de concelleiros socialistas implicados. A norma do PSOE é sempre de "tolerancia cero" fronte a casos de corrupción.
Antonio Barrientos está á fronte do Concello de Estepona desde 2003, cando formou goberno cos apoios do GIL. Nas pasadas eleccións municipais, en maio de 2007, o PSOE mellorou os seus resultados e subiu de seis a 11 o número de edís, fronte aos cinco do GIL e do PP. O Goberno municipal está integrado polos 11 concelleiros do PSOE, os dous do PA, o de EU e o de Estepona 2007.
.
O PSOE pide ao PP a mesma contundencia contra a corrupción
.
O ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declarou que a Policía fai "o seu traballo sempre e todos os días", algo que se ve "tamén todos os días", pero non deu ningún detalle da operación porque, recordou, o sumario é "secreto". Alvaro Cuesta, secretario socialista de Política Municipal, preguntouse por que o PP non actúa "coa mesma contundencia contra os casos de corrupción xurdidos nas súas filas" como fai o PSOE.
A portavoz do PP no Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reiterou hoxe o seu respecto polos procesos xudiciais abertos, aínda que pediu ao PSOE que dea as explicacións pertinentes no caso do alcalde de Estepona. Ademais, subliñou o "interese especial" do PP, "como doutros partidos", en erradicar todos os casos de corrupción
Desde as filas de IULV-CA, o seu secretario xeral, Diego Valderas, anunciou que a súa formación vai solicitar a creación dunha comisión de investigación no Concello de Estepona para que se indague "ata as últimas consecuencias" a presunta trama de corrupción urbanística.

luns, 16 de xuño de 2008

MANIFESTACIÓN DEPURADORA


Afectados pola depuradora de Vigo saen á rúa para mostrar a súa oposición á nova planta
.
1.000 veciños do contorno da depuradora viguesa do Lagares, manifestáronse onte polas inmediaciones da actual planta para protestar pola construción dunha nova estación de tratamento de augas no mesmo lugar.
.
Os manifestantes profirieron berros contra as distintas Administracións pola forma en que están levando o tema, sen apenas información. Reprochan que está máis que demostrado que ese non é o lugar idóneo para unha construción dese tipo. «Se é tan boa, que a leven para a Moncloa, se non fai dano, que a leven a San Caetano», foi consígna máis coreada.
.
Ao termo da marcha, dous estudantes da zona leron un manifesto na porta do colexio público e do instituto Carrasqueira, cuxos directores sumáronse esta mesma semana ás denuncias pola construción da nova planta ao sufrir nas súas propias aulas os hedores da actual.
.
Os afectados aducen que a nova depuradora vulnera a Lei de Costas e o Regulamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas (Raminp) e agrede un espazo natural como é o humedal e a xunqueira do Lagares.

sábado, 14 de xuño de 2008

INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

«A disolución do Ministerio de Medio Ambiente é unha involución democrática vergonzosa»
.
Para Pedro Arrojo, a desaparición do Ministerio de Medio Ambiente como tal neste novo mandato «é unha involución medioambiental e democrática vergonzosa. Na práctica foi disolto. Substituírono polo Ministerio de Agricultura cambiado de nome. Nos sectores que traballamos polo medio ambiente hai consternación».
.
-¿Por que cre que pasou?
.
-Ninguén o entende. Non cadra co perfil político do presidente Zapatero. É unha contradición co feito de que un dos tres grandes eixes da súa política sexa o ambiental... mentres Sarkozy, a dereita, amplía en Francia as competencias do seu ministerio, en España un Goberno de esquerdas nos retrotrae a tempos anteriores á primeira presidencia de Felipe González.
.
-Coa saída de Cristina Narbona, dá por perdido ao Goberno para a causa.
.
-Narbona era a primeira ministra que entendía de medio ambiente. Pelexaba por iso como fixese unha ministra en Suecia ou Alemania, onde iso é normal. Aquí suscitou reaccións potentísimas non só nos sectores enfrontados a determinada política medioambiental, senón tamén en sectores dentro do propio PSOE que entendían que esas políticas facíanlles perder votos. É un erro, é non entender que un sector importante da poboación ten xa unha sensibilidade ecoloxista e xera un voto de apoio, máis ou menos difuso, aos Gobernos que abordan eses problemas.
.
-¿Como vai responder o movemento ecoloxista?
.
-Imos ter que volver á movilización, como nos peores tempos do señor Aznar. E dígoo con todo a dor do meu corazón.

venres, 13 de xuño de 2008

SENTENZA DO TSXG, PXOM OURENSE

A denuncia contra o PXOM presentou ao xuíz varios cambios que favorecían a promotores
.
O recurrente só pedía unha nova exposición pública, pero o tribunal optou por anular todo o plan
.
O particular que recorreu contra o PXOM e pediu unha nova exposición pública -o TSXG optou por anular todo o plan de urbanismo. Presentou ante os maxistrados polo menos catro casos onde, con actas notariales, mostra como planos desas unidades de execución urbanística -no centro, Vistahermosa e A Ponte- non coinciden na exposición pública se se lles compara cos aprobados inicialmente, onde se melloran as edificabilidades. E asegura na súa denuncia que iso é só a "punta do iceberg".
.
O recurso contencioso-administrativo interposto por Oscar Santalices inclúe, segundo o seu avogado, ata sete casos nos que os planos aprobados inicialmente en pleno non se corresponden cos expostos ao público (a efectos de alegacións) inmediatamente despois. Miguel García Igrexas non quixo detallar as zonas pero si dixo que en todos os casos a edificabilidade melloraba "inxustificadamente".
Ben é certo que o tribunal non chegou a entrar no fondo do asunto porque só o defecto de forma de que houbese "discrepancias" entre o aprobado e o mostrado ao público merecía xa unha anulación total do Plan, pero se tivo acceso a documentación incorporada á denuncia presentada no seu día por Santalices, onde aporta polo menos catro planimetrías que mostran os cambios.
Xunto a actas notariales que dan fe desas diferenzas, fai constar que, por exemplo na unidade de ejecución entre as rúas Entroido e Ribeira Sacra (zona de Vistahermosa), o documento exposto ao público contempla unha construción de bloque aberto cun máximo de catro plantas; con todo, o plano inicialmente aprobado polo Concello mostra a posibilidade de edificar ata sete plantas e nun solo, di o demandante, consolidado, é dicir, exento de cesiones urbanísticas. O documento de aprobación definitiva do PXOM mantén as sete plantas.
Aporta tamén o caso dunha torre na Ponche, entre as rúas Chavasqueira e Tinteiro. O documento exposto contemplaba unha estrutura de bloques abertos con alturas máximas de 16, 2 e 1, e en solo consolidado. O plano aprobado inicialmente, que se mantén na aprobación definitiva, fixa alturas máximas de 12, 2 e 2.
Outra torre, tamén na Ponte (entre as rúas Basilio Alvarez, Tinteiro e Ribeiriño), figura na exposición pública como zona de solo urbano non consolidado e unha estrutura de 12 e 1 plantas, en bloque aberto. O documento de aprobación inicial, que se mantén na definitiva, o fixa como solo consolidado (exento de cesiones) e alturas de 19 e 2 plantas.
Na intersección de Marcelo Macías-Progreso-Ponte Codesal, o plano exposto contemplaba mazá pechada e altura máximas de 7 e 4 plantas. O aprobado inicialmente prevé bloque aberto e máximo de 10 plantas, á vez que amplía "sorprendentemente", di a denuncia, o ámbito de execución polo norte.
O demandante alega ante o tribunal que os exemplos non son máis que "a punta do iceberg" e detecta unha clara "falsedade documental", ademais de considerar que aquela información pública foi unha "farsa ao haberse substituído arteramente a documentación".

xoves, 12 de xuño de 2008

MANIFESTACIÓN DIA 15

A Comisión Veciñal de Afectados pola Depuradora do Lagares en Coruxo convoca unha manifestación para o vindeiro 15 de xuño como resposta e protesta ás últimas informacións aparecidas nos medios de comunicación relativas á construción da macrodepuradora ocupando máis terreos na Xunqueira do Lagares ou, noticia de hoxe na Voz, no mesmo terreo facendo un construción de 20 metros de alto.
,
A manifestación sairá da rotonda da Xurela (esquina da estrada de Camposancos coa baixada ao Vao) as 12 da mañán e irá cara ao Colexio e Instituto de Coruxo na Carrasqueira (o instituto está situado a día de hoxe a escasos 300 metros da depuradora e será o que máis perigo teña si fan a macrodepuradora) onde se rematará lendo un comunicado.
.
Esperamos contar coa implicación dos veciños dos barrios afectados pero toda axuda é benvida.
.
Asdo. Afectados pola Depuradora

mércores, 11 de xuño de 2008

AO PRESIDENTE DA XUNTA

Carta aberta ao Presidente da Xunta de Galicia D. Emilio Pérez Touriño
.
SR. PRESIDENTE, NEGAR OS FEITOS NON É UNHA XUSTIFICACIÓN SUFICIENTE PARA APROBAR O PXOM DE VIGO
.
A poboación de Vigo creceu a metade que a da súa área no que vai de século (La Voz de Galicia, 26/05/2008). A influencia de Vigo nos concellos próximos é un feito; o aumento de poboación é un exemplo. Estes municipios constitúen, hoxe, un ámbito cuxa realidade e importancia deben ser consideradas á hora de ordenar o territorio. Algo que non sucedeu co Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo.
.
Precisamente, vendo o PXOM de Vigo desde unha perspectiva ambiental é como mellor pode observarse a necesidade dun cambio de escala, unha amplitude de miras; pero tamén dunha nova Administración, e unha nova clase dirixente. Coa aprobación do PXOM de Vigo, o PSdeG-PSOE demostrou non ser o partido que ha de impulsar este cambio. A súa conduta revela ausencia da vontade, fortaleza e valentía necesarias, ata para cumprir as súas promesas electorais: na Xunta de Galicia, non aplicou a lei, negou os feitos, e impediu evaluar o Plan. No Concello de Vigo, han relevado ao PP na infame tarefa de aprobar un Plan ilegal, pola mesma conveniencia que o PP deu un si ao BNG: ostentar a alcaldía e gobernar.
.
Como vostede sabe, o modelo de crecemento de Vigo recollido no PXOM é insostible. A súa tramitación ha adolecido de total falta de garantía legal e democrática. Os partidos no Concello atenderon máis aos seus intereses particulares que defender o interese xeral... Cunha Avaliación Ambiental Estratéxica rigorosa do PXOM de Vigo teríase posto en evidencia estas e outras cuestións relevantes, que teñen que ver coa degradación e destrución da paisaxe e os recursos, a habitabilidade e a calidade de vida; a garantía xurídica das decisións administrativas, e a calidade democrática dos gobernantes e representantes públicos no Concello. Pero os estudantes non quixeron ser evaluados para evitar recibir unha cualificación de moi deficiente.
.
Hoxe, Vigo é un Concello que se cae como o seu Casco Vello; que está contaminado como o Lagares, a ría e o contorno do Zondal; que se descompón como a súa autoridade en materia de legalidade urbanística. A participación efectiva non está garantida; a transparencia diminúe ao mesmo tempo que aumenta a contaminación; a democracia retrocede ao mesmo ritmo que progresa a corrupción. Mentres BNG, PP e PSdeG-PSOE teñen secuestrada a Carta Magna no concello; fóra, o pobo reclama a súa soberanía e os seus dereitos constitucionais.
.
Non parece que negar os feitos poida considerarse o dereito dun Goberno nun Estado social e democrático de Dereito.

martes, 10 de xuño de 2008

MÁIS CEMENTO CO PXOM


O DESCONTROL DO CONSELLEIRO

Medio Ambiente recoñece o descontrol das canteiras
.
O conselleiro asume as críticas do informe do Valedor
.
O conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, está de acordo co Valedor do Pobo. A institución que dirixe Benigno López culpou a semana pasada á Xunta do descontrol das canteiras ilegais porque as consellerías de Política Territorial, Innovación e Industria e Medio Ambiente non souberon concretarlle cantas existen en Galicia nin cales delas son ilegais. Vázquez recoñeceu "a situación de irregularidade manifesta" das canteiras, pero responsabilizó ao Executivo de Fraga deste "problema histórico": "O anterior Goberno miraba para outro lado económica, laboral e medioambientalmente. Deixáronnolo todo nun estado caótico", sentenciou.
"Dou a razón ao Valedor do Pobo", concedeu Vázquez, porque "non estamos nunha situación óptima". O conselleiro, con todo, anunciou que o seu departamento puxo en marcha un estudo dos "incumplimientos de recuperacións medioambientales na legalización das canteiras". "Un primeiro paso", xunto coa Lei de Minas, para "poñer un pouco de orde", sinalou.
O titular de Medio Ambiente fixo estas declaracións logo de reunirse co presidente da Federación de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández. Ambos organismos deseñarán un sistema de xestión integral e fixarán "un prezo armónico" para que todos os concellos paguen o mesmo por un metro cúbico de auga depurada. Trátase de calcular a media ponderada de custos de Galicia e extrapolala por habitante e ano. Iso si, sen que o cidadán teña que pagar "nin un céntimo" máis. As bases do plan sentaranse o vindeiro martes con todos os alcaldes de Galicia. Vázquez tamén anunciou que a Axencia Galega dá Auga, a Fegamp e a Consellería de Medio Ambiente crearán un órgano para "garantir" a xestión "encauzada" das augas residuales.

luns, 9 de xuño de 2008

O DESCONTROL DA XUNTA DE GALICIA

O Valedor culpa á Xunta polo descontrol das canteiras ilegais
.
Benigno López di que tres consellerías atentan contra dereitos constitucionais
.
Política Territorial acusa ás outras consellerías de non enviarlle informes
.
As consellerías de Política Territorial, Innovación e Industria e Medio Ambiente non souberon concretarlle ao Valedor do Pobo nin cantas canteiras existen en Galicia nin cales delas son ilegais. Benigno Sánchez abriu unha queixa de oficio a raíz dunha noticia publicada no PAÍS o 29 de outubro pasado, na que se dicía que na Consellería de Política Territorial amontoábanse 300 expedientes de empresas mineras que pedían desde 2004 á Xunta que regularizase a súa situación.
As consellerías ás que o Valedor reclamou información foron polo xeral inconcretas nas súas respostas. E xunto aos seus vaguedades, algunhas ata terminaron culpando ás outras dos seus propios atrasos no control e a tramitación de licenzas para as canteiras.
Só un departamento da Administración galega, a Dirección Xeral de Industria, acerta a responder á institución do Valedor que en Galicia "habería ao redor de 600 explotacións mineras ao descuberto" e que "case a metade estarían levando a cabo plans de restauración" do espazo degradado, mentres que "a outra metade non o farían". Ademais, aínda sería "máis abundante" a cifra daquelas empresas que non contan con garantía económica ou fianza ambiental que asegure os labores de restauración chegado o momento da pechadura. Isto, malia que xa transcorreron 26 anos desde que tanto o plan ambiental como a garantía económica convertéronse en obligatorios.
Unha das carencias máis comúns das minas ao descuberto, segundo o Valedor do Pobo, é a "ausencia dos títulos habilitantes da actividade, é dicir, concesións, licenzas ou autorizacións". Moitas destas empresas extractivas agardan, desde fai xa máis de cinco anos, a que a Xunta legalice a súa situación. A disposición transitoria 12 da Lei 9/2002 contemplaba que todas aquelas canteiras en activo que non contasen con licenza urbanística municipal poderían obtela se o Consello da Xunta considera que a súa actividade é compatible cos "valores naturais, ambientais e paisajísticos".
O Valedor do Pobo, nas conclusións do informe definitivo que onte -coincidindo coa publicación no DOG da lei de ordenación minera- remitiu ás tres consellerías implicadas, acusa a Política Territorial de "non concretar" e resalta o "inadecuado que parece seguir sen unha información exhaustiva" achega do número de explotacións en situación urbanística irregular. Por non saber, o departamento que dirixe María José Caride non sabe cantas son as minas actualmente en activo, nin sabe dar unha "data aproximada" para a resolución das solicitudes de legalización en trámite. E diso culpa a "outras consellerías", ás que acusa de que non lle envían os informes que ela solicítalles "reiteradamente".
A consellería de Medio Ambiente é a única que aporta algo de información. Facilita ao Valedor unha lista de 56 canteiras de toda a comunidade (destaca o número das que son de Valdeorras e Ortigueira) pendentes de acollerse á disposición transitoria 12, e di que 27 destas xa contan con informe favorable de Medio Ambiente mentres que 29 están en trámites por "o seu complejidad" ao estar en áreas da Rede Natura ou preto dela. Estas cifras, ao Valedor non lle satisfán porque non todos os expedientes pendentes de legalización teñen que pasar pola consellería de Manuel Vázquez.
A Xunta non resolveu por completo ningún expediente aparte do da polémica explotación da Campa (Folgoso do Courel), que agora está sendo investigada pola UE por irregularidades medioambientales. Coa nova lei, será Innovación e Industria a responsable de continuar a tramitación dos expedientes non resoltos. Á resposta cargada de indefiniciones da consellería de Fernando Branco, o Valedor replica que debería poñer maior interese en coñecer con exactitude o número de canteiras, cantas teñen plan de restauración e fianza ambiental e cales abandonaron a actividade sen cumprir coas súas obrigacións.

domingo, 8 de xuño de 2008

sábado, 7 de xuño de 2008

MANIFESTACIÓN EN FERROL


O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
...
Convoca unha
...
MANIFESTACIÓN
..
Domingo, 8 de Xuño, ás 12 horas,
.
no Porto de Curuxeiras – Ferrol
.
Nunca é tarde para defendernos, nunca é tarde para evitar unha traxedia.

Á XUNTA DE GALICIA CRÉCENLLE OS ENANOS

A Unión Europea admite a trámite a denuncia de IU contra Reganosa, segundo esta formación
.
O Comité de Urxencia de Ría de Ferrol considera que o fallo do TSXG demostra a "ilegalidade" de Reganosa
.
A Comisión de Peticións da Unión Europea admitiu a trámite a petición presentada polo eurodiputado de Esquerda Unida (IU) Willy Meyer en decembro de 2007, na que esta formación solicita que se investigue a legalidade da planta de gas de Mugardos.
Así o confirmou hoxe esta formación política, quen explicou que a Comisión solicitará información sobre a planta de gas e considerou que esta decisión é "un paso adiante" en "a loita pola seguridade e a riqueza da ría de Ferrol".
Por outra banda, o Comité Cidadán de Urxencia da Ría de Ferrol (CEE) valorou hoxe o fallo emitido polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a favor do recurso presentado polo colectivo en contra da modificación puntual do Plan Urbanístico de Mugardos, no ano 2003, para redefinir como solo industrial a superficie que ocupa a planta de gas.
O Comité, que agrupa a un centenar de entidades sociais que se opón á ubicación de Reganosa no interior da ría por considerar que supón unha "ameaza" para a poboación, expresou en rolda de prensa a súa satisfacción polo fallo do Tribunal, ao entender que a modificación do PXOM debería incluír a declaración de impacto ambiental, malia que a zona xa estaba cualificada como industrial.
Os integrantes do Comité consideran que esta sentenza, que coñeceron a través dun medio de comunicación e da que aínda non dispoñen pero que lles confirmaron os seus servizos xurídicos, demostra que "é ilegal o cambio para converter uns terreos en industriais e darlle cabida a Reganosa".
O colectivo asegura que o fallo do TSXG sitúase na liña doutro anterior do mesmo Tribunal, en 2004, que fallou que "o estudo de efectos ambientais presentado por Reganosa non é procedente" e "esixía un estudo de impacto ambiental de maior entidade". O fallo está recorrido pola propia Reganosa.
O portavoz do Comité, Humberto Fidalgo, asegurou que deste xeito respóndese aos que consideran que Reganosa é legal xa que "esta sentenza do Tribunal vén dicir que non ten nin o primeiro papel en regra". "Non entendemos que fai este Goberno enfrontado ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e enfrontado a toda a poboación de Ferrol, aliándose cunha empresa privada", manifestou Fidalgo, en referencia á Xunta de Galicia.
O colectivo realizou estas declaracións nunha rolda de prensa que se celebrou no salón do Concello, no que desde o martes un grupo de quince persoas mantén un encerro "indefinido" co que reclaman ao alcalde, ao socialista Vicente Irisarri, que se pronuncie en contra dunha instalación que consideran que "ameaza" á poboación por situarse no interior da ría, a menos de dous quilómetros da poboación e "sen garantías de seguridade" para a navegación de gaseiros.
..

venres, 6 de xuño de 2008

OS ENGANOS DO PSOE-PXOM


O PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, EMILIO PÉREZ TOURIÑO E MÁIS O ALCALDE DE VIGO, ABEL CABALLLERO, ENGANARON E SEGUEN ENGANANDO A CIDADANÍA.
.
AINDA ESTÁ SEN APROBAR DEFINITIVAMENTE O PXOM DE VIGO, E XA ESTAN PENSANDO FACER VARIAS MODIFICACIÓNS PUNTUAIS, O QUE DEMOSTRA A GRAN CHAPUZA DO PLAN XERAL DE DESERDONACIÓN MUNICIPAL.
.
Citroën pide ao Concello que desprace a Rolda para gañar 80.000 m2 en Balaídos
.
Proxecta dúas naves de dúas plantas e un aparcadoiro detrás da factoría; o novo viario dividiría a zona verde
.
Nin situar o trazado da Rolda no punto máis afastado á factoría, como se prevía nun principio; nin achegala ás futuras naves como recolle o novo Plan Xeral. Citroën aposta por unha solución intermedia para gañar o espazo que considera necesario ampliar en Balaídos.
A dirección da multinacional presentou ao Concello unha proposta que deixa espazos verdes a ambos os dous lados da futura Rolda. Dese modo obtería 80.000 metros cadrados edificables en dúas naves -con dúas plantas cada unha en case toda a súa superficie- e garantiría ao mesmo tempo, segundo o seu posicionamento, o que demanda o Concello: Que o viario afástese das vivendas do contorno.
Responsables do Concello, que determina os usos do solo; Zona Franca, promotor da ampliación; e Citroën mantiveron conversacións ata decembro para buscar un acordo, segundo as fontes consultadas. Con todo, non lograron consensuar a planificación. Proximamente retomaranse os contactos, impulsados esta semana despois de que o presidente da Xunta anunciase que se darán "todas as facilidades" á empresa; e de que o alcalde explicase que xa dera instrucións de estudar a ampliación. Caballero mostrouse disposto a mover a Rolda.
A multinacional puxo sobre a mesa esta opción e outra que soterraría o viario. Esta última ten escasos visos de prosperar. Foi debatida sen éxito, xa que ten o condicionante de que o túnel dispararía o custo.
A alternativa que despraza a Rolda inclúe dúas naves, de 57.000 e 22.000 m2, e un aparcadoiro en dúas plantas con case 600 prazas. Ademais poderíase estacionar nas marxes dos viarios, co que se superaría o milleiro. A nova zona verde tería 25.000 m2.
O Plan Xeral enviado á Xunta en 2006 situaba a Rolda no exterior do ámbito, pegada a varios núcleos rurais de Matamá. Unha gran parque público separábaa das dúas naves e dun viario interior. A distribución tiña a aprobación de Citroën, que gañaba 98.000 m2 edificables.
O novo goberno investiu a formulación. Situou toda a zona verde lindando coas vivendas, e a Rolda polo interior. Os veciños gozarían así do parque e evitarían o impacto do viario. A empresa mantén que esta opción reduce as súas posibilidades de crecemento á metade, co que o espazo sería insuficiente. A nova formulación intermedia de Citroën garantiría 80.000 m2 -18.000 menos que o inicial- e mantería a Rolda afastada do núcleo de vivendas.
Soterrar a Rolda, por outra banda, antóllase dificilmente viable. Zona Franca asume un investimento de 46 millóns, xa que o ámbito está densamente poboado e asume grandes expropiacións.
.
As reunións renovaranse nas próximas semanas
.
Os técnicos municipais xa estudan as propostas da empresa, segundo anunciou o mércores o alcalde, e os contactos retomaranse nas próximas semanas para buscar o acordo definitivo. Este pasa tamén polo visto e placet de Zona Franca, que asume o custo das expropiacións e a urbanización. Para tratar de recuperar no posible o investimento o Consorcio disporía de edificabilidade para usos de oficinas e un hotel.
Este, segundo figura na ficha do novo Plan Xeral, tería unha altura máxima de 11 plantas. Previsiblemente os contactos a tres bandas non se retomarán ata que a nova delegada do Consorcio, Teresa Pisano, estea instalada no cargo. Foi nomeada fai unha semana.

xoves, 5 de xuño de 2008

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

COMUNICADO DE PRENSA
.
Colexio Oficial de Biólogos de Galicia - COBGA
.
Día Mundial do Medio Ambiente – 5 de xuño de 2008 …
.
Os biólogos apostan por optimizar o control ambiental nas industrias galegas, mediante tecnoloxía que permita diminuír as emisións e mellore a calidade dos vertidos.
Destacan que con esta medida se favorecería a recuperación do valor natural dos ríos galegos.
.
Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2008 (Vía Láctea Comunicación).- Mañá xoves conmemórase o Día Mundial do Medio Ambiente. Esta celebración ten a súa
orixe en 1972, na Conferencia de Estocolmo, na que a Asamblea das Nacións Unidas analizou os problemas do medio, ao tempo que se creou o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA). A finalidade deste Día é concienciar sobre o ambiente a escala mundial, ademais de promocionar a acción política neste eido.
Para a celebración deste ano Nacións Unidas elixiu como tema o cambio climático e a crecente xeración de gases de efecto invernadoiro. Con motivo da efeméride, o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia -COBGA- quere manifestar a súa gran preocupación pola influencia que a contaminación ambiental provocada en Galicia pode ter sobre o cambio climático a escala local e tamén global.
.
Concentración da poboación na costa e maior uso do transporte privado
.
Os biólogos galegos sinalan que “o medio natural na nosa comunidade autónoma
sufriu ao longo das últimas décadas unha deterioración evidente, como consecuencia de profundos cambios sociais que teñen contribuído a potenciar, por un lado, un incremento na contaminación ambiental, cun elevado grao de degradación do litoral galego, véndose especialmente afectada a riqueza biolóxica nas rías”. Por outro lado, os biólogos destacan unha maior concentración da contaminación atmosférica, como consecuencia da concentración da poboación en torno aos núcleos da costa, deixando deshabitado o medio rural. E, ademais, fan referencia a unha deterioración da calidade do aire debido a un uso cada vez maior do transporte privado.
Dende o COBGA inciden na necesidade de que Galicia recupere o valor natural do
seu territorio, para o que apostan por unha serie de medidas destinadas á “mellora do medio ambiente a escala autonómica e tamén global, á redución dos gases que producen o efecto invernadoiro, á restauración da calidade do medio acuático, á potenciación da calidade paisaxística e á recuperación do valor natural e social dos terreos, coa conseguinte recuperación da calidade de vida”. Así, o Colexio apoia a declaración do Parque Natural dos Ancares e insiste na necesidade de “que o Ministerio de Medio Ambiente manteña a súa personalidade no súper Ministerio recén creado, lonxe de criterios estritamente produtivistas”.
.
Os biólogos galegos avogan pola recuperación do medio rural
.
Entre as medidas propostas dende o Colexio destaca “a mellora na explotación racional e ordenada dos recursos vivos, fomentando o equilibrio ecolóxico e o consumo sostible”. Así, os biólogos manifestan que “o fomento da recuperación do medio rural contribuirá a autosatisfacer a demanda de produtos agrarios, a unha distribución sostible da poboación, á recuperación do valor dos terreos e á diversificación das actividades económicas con interese para o desenvolvemento e a competitividade da comunidade galega”.
Por outro lado, o colectivo propón “a mellora da calidade paisaxística, mediante a aplicación de políticas que sirvan para preservar a beleza de Galicia como valor
natural, económico e social”. Trátase de medidas como a restauración de espazos
naturais degradados ou a aprobación da Lei de Protección da Paisaxe -que permita planificar a calidade visual do noso contorno-, destinadas a contribuír ao incremento da conciencia social sobre a necesidade de preservar o medio. Outra das medidas suxeridas polo COBGA é “a mellora na participación cidadá nos procesos de decisión, mediante o incremento nas implantacións de modelos de xestión sostible no ámbito local e o impulso ás Axendas 21 Locais en Galicia.
Os biólogos apostan pola mellora no control ambiental nas industrias, mediante a aplicación de tecnoloxía que permita a diminución das emisións e dos vertidos, así como optimizar a xestión dos residuos. Dende o COBGA declaran que “unha mellora na calidade dos vertidos e unha diminución dos mesmos favorecerá a recuperación o valor natural dos sistemas fluviais galegos e o seu uso social como pode ser a pesca deportiva e outros usos recreativos. Outra das medidas pola que avogan é a mellora na eficiencia dos sistemas de consumo enerxético, optimizando o aproveitamento dos recursos renovables e fomentando a redución do consumo.
.
Os biólogos apostan polo fomento da mobilidade colectiva e a construción de vivendas eficientes
.
O COBGA incide na mellora na sostibilidade ambiental á hora de planificar o desenvolvemento urbano en Galicia. “O fomento da mobilidade colectiva e a construción de vivendas eficientes contribuiría de maneira decisiva ao control do
consumo de combustibles que xeran gases de efecto invernadoiro, ao tempo que se reduciría a dependencia enerxética exterior” -manifestan-. Ademais, o colectivo considera necesario “unha mellora na sensibilización ambiental, mediante o fomento de accións formativas e campañas orientadas aos diferentes sectores da sociedade”.
O Colexio de Biólogos de Galicia reivindica o papel do biólogo como “profesional imprescindible para levar a cabo todas estas melloras, priorizando os criterios técnicos en medio ambiente sobre os políticos ou os meramente económicos”.

DIA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE


mércores, 4 de xuño de 2008

A DEPURADORA, OUTRA CHAPUZA DO PXOM

A depuradora de Vigo acadará sete pisos de altura se non ocupa máis terreos.
.
Só a súa declaración de supramunicipalidade permitiría expropiar terreos non previstos no PXOM recén aprobado
.
Xa o decia Alternativa Veciñal na súa paxina o pasado 29 de abril, pisitos con vistas á ría.
.
A depuradora de augas residuais de Vigo acadará unha altura de vinte metros se non se logra sumar máis parcelas á que ocupa a actual planta que se pretende substituír na desembocadura do río Lagares, e cuxo deficiente funcionamento fai que 44 millóns de litros vértanse ao día á ría sen tratar.
O espazo previsto no novo Plan Xeral engadiu ao complexo orixinal uns 16.000 metros cadrados que resultan insuficientes para despregar unhas instalacións que deberán estar preparadas para tratar catro veces a capacidade da actual.
As catro alternativas para a nova depuradora deseñadas por Acuanorte, organismo dependente da Confederación Hidrográfica, recalcan a falta de espazo previsto para construír unha planta de forma expandida na ubicación pactada entre Xunta e Concello. Só a declaración de supramunicipalidade por parte do Goberno galego permitiría expropiar terreos e vivendas lindeiros, obviando o novo Plan Xeral, para facer medrar a parcela entre un 25 e un 40%.
.
Cambio do PXOM, ou en altura
.
Se esa vía non lévase a cabo, habería que facer unha modificación do novo Plan Xeral, expoñelo á cidadanía, atender as súas alegacións e o proceso burocrático que comporta, atrasando a prevista entrada en funcionamento da planta no 2011, tal e como prometeu a Xunta á Unión Europea.
A última opción posible, a aludida como cuarta alternativa por Acuanorte, é a de encaixar todo o complexo no solo dispoñible. Habida conta de que ademais a planta aberta no 1997 invade nun tercio terreos de dominio público marítimo terrestre que hai que liberar, só a opción de construír a depuradora en altura apúntase como solución técnica diante da carencia de espazo e a complexidade engadida de que a estación actual debe seguir funcionando por fases durante as obras.
O deseño desta opción marca a cota de 20 metros de altura, uns sete pisos, como a necesaria para establecer todas as fases do tratamento das augas residuais. Se ben contempla que se poida enterrar polo unha parte, advírtese da proximidade da capa freática (onde xorden as primeiras augas subterráneas) xa que toda a zona está rodeada por unha marisma que desemboca co Lagares nun dos extremos da praia de Samil.
.
Limitacións subterráneas
.
«Se logramos enterrar cinco metros, teremos que subir a planta outros quince», apuntan fontes técnicas implicadas nunha infraestrutura na que participa o Ministerio de Medio Ambiente, Xunta e Concello de Vigo, engadindo que ademais das dificultades técnicas aumentaría o custo e o tempo dunha obra cifrada en 180 millóns de euros e que deberá ser licitada durante o presente exercicio para que funcione á perfección dentro de tres anos.
En todo o contorno da nova depuradora non hai ningunha edificación de máis de tres alturas, polo que a planta provocaría un gran impacto visual ao bordo do mar.

martes, 3 de xuño de 2008

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO

CON DATA DE HOXE 3 DE XUÑO DE 2008, PUBLICASE NO DOG (DIARIO OFICAL DE GALICIA) NÚMERO 106, PAXINA 10.337, DATA DA DISPOSICIÓN DO 16 DE MAIO DO 2008, SOBRE A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO.
.
UNHA VEZ PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, ENTRARÁ EN VIGOR.
..
Diario Oficial de Galicia......

MÁIS ESPECULACIÓN NO PXOM DE VIGO

A reconversión de Alfageme choca co plan de urbanismo de Vigo
.
A cualificación do solo da fábrica matriz rompe as súas previsións financeiras
-
A reconversión da conserveira Alfageme, que se desenvolve con éxito, tropezou en Vigo co plan xeral de urbanismo. A orde de Política Territorial que aproba o plan non acepta a cualificación para a parcela da fábrica de solo urbano consolidado, como propuña o Concello, senón que obriga a catalogalo como non consolidado, o que obriga a ceder terreos para equipamentos ou dominio público e, o que é máis determinante, un aproveitamento do 10% da edificabilidade. A conserveira confía en que esa catalogación corríxase como un "erro", pero no concello entenden que a Xunta ordenouno de xeito reflexionado, como indica a súa reiteración.
Bernardo Alfageme, S.A., a conserveira máis antiga de España (1873), foi comprada en fase de quebra polo Grupo Lar, dedicado fundamentalmente á promoción e construción inmobiliarias. Ten catro factorías en Vigo, Vilanova, Cambados e O Grove, con 320 empregados. A súa reconversión, que xa está en marcha con innovacións como a substitución da lata por envases de plástico, pasa necesariamente polo peche e venda das catro plantas, previos convenios urbanísticos cos concellos respectivos, e a construción dunha nova no Morrazo, onde tamén están apalabrados os terreos ao efecto.
A pesar do sinal inmobiliario da operación, o Grupo Lar, e singularmente o seu presidente, Juan Lago, deixouse seducir polo negocio conserveiro, dotou a división de novos directivos e as vendas creceron un 33% no último exercicio, o que alenta as súas expectativas produtivas á marxe do ladrillo. Para pechar a reconversión, acordada coa Consellería de Industria, os propietarios necesitan as plusvalías da venda das actuais factorías (uns 100 millóns de euros) para construír a nova.
"Non hai afán de especulación", aseguran fontes da conserveira, que negan toda relación nos proxectos para ela cos inmobiliarios do Grupo Lar, con intereses urbanísticos noutras partes de Vigo e no Morrazo, onde o decaído plan xeral de Cangas incluía un convenio urbanístico con Promalar, unha das filiais do grupo, para construír non menos de 5.000 vivendas nos montes de Aldán. Os terreos de Alfageme en Vigo, con todo, "non se venderán a ningunha empresa do grupo".
Tampouco realizarán o seu desenvolvemento urbanístico, senón outras promotoras externas. "E o asunto está xa pactado con Industria, de modo que será a propia Xunta a que teña que resolvelo como un erro", conclúen.
No anterior mandato municipal, empresa e sindicatos (UXT e CIG), por unha banda, e o concello, polo outro, asinaron un convenio urbanístico sobre a parcela (44.837 metros cadrados) co edificio matriz da conserveira, de 17.850 metros. Agora traballan aí 119 empregados. Uns 2.000 metros da superficie fabril resérvanse para museo da conserva e todo o demais, respectando a fachada monumental do inmoble, pasará a ter uso residencial, con previsións de construír 450 ou 500 pisos.
Se finalmente a parcela é catalogada como solo urbano non consolidado, segundo ordena Política Territorial, o equivalente dunhas 50 vivendas tería que ser transferido directamente ao Concello, e esa contía condiciona os plans de reconversión da conserveira, segundo as súas fontes. Unha reunión co concelleiro de Urbanismo, José Mariño, só serviu para emprazar as solucións no marco de competencias de Política Territorial, que por segunda vez desautorizou a citada catalogación municipal do solo, tras insistir os responsables do urbanismo local en validar no plan xeral o convenio que a Xunta había xa desautorizado.
.
Álvarez e Cordelerías
.
O plan xeral de urbanismo de Vigo terá impacto sobre outros dous solares fabrís históricos da cidade, o do Grupo de Empresas Álvarez en Cabral e o de Cordelerías Mar en Beiramar, que se converten en solo residencial. En ambos pesan intereses dos traballadores, aínda que, con respecto a Alfageme, fanse máis remotos e confusos, segundo fontes sindicais, porque os convenios que os contemplan foron asinados xa na pasada década, dirixíanse a obter compensacións por débedas salariais cando as empresas entraron en quebra e agora eses dereitos transferíronse en moitos casos a intermediarios.
Os solares de Álvarez en Cabral xa estaban catalogados como solo urbano non consolidado, polo que a novidade en relación co plan xeral é un incremento na reserva de chan para vivenda protexida que seica obrigue ao promotor, Construcións Castro, a renegociar a parte que corresponda aos traballadores.
A catalogación da parcela de Cordelerías Mar (22.000 metros edificables)na orde de Política Territorial corre, con todo, a mesma sorte que a de Alfageme e co Grupo Lareira de promotor: deberá considerarse chan urbano non consolidado e ceder o 10% do seu aproveitamento urbanístico.

luns, 2 de xuño de 2008

¿CORRUPCIÓN POLÍTICA?


A SUBIDA DAS HIPOTECAS UNHA POSIBLE RECADACIÓN PARA A "CORRUPCIÓN POLÍTICA"

.
Os bancos españois condicionan a política española perdoando débedas millonarias. Os Bancos perdoan ou invisten millóns nas débedas dos partidos políticos, Os socialistas acumulan o 48% dos créditos e o 54% da falta de pagamentos. Caixa Galicia regálalle 2,6 millóns ao PP cando este chegou ao poder no ano 1996.
.
Os bancos son implacables na recadación das súas débedas cos particulares nas súas débedas e as hipotecas con interese variable nos bos anos, vinculado ao tipo euribor, e que a duplicaron. Con todo, cos seus amigos os partidos políticos, a melodía é diferente. No Unicaja había case 5 millóns de euros pendentes dos partidos políticos. Os beneficiarios son PSOE, Izquerda Unida, Partido Andalucista e PSA.
.
Os partidos son motores de corrupción desde o momento en que gastan máis do que ingresan, afirmou Joan Puigcercós, de ERC, ao presentar no Congreso a reforma da lei de Financiamento de Partidos Políticos. Por que este dispendio? Porque cada vez hai máis eleccións xerais, europeas, autonómicas? e reciben subvencións públicas desorbitadas: 156 millóns en 2002. ¿Un financiamento público desorbitada é sinónimo de malgaste?, afirma Antonio Argandoña, profesor do IESE na revista Capital.
.
Por iso recorren a prácticas ilegais como financiamento paralelo por parte de concellos e comunidades autónomas, condonación de préstamos e intereses polas entidades financeiras, doazóns anónimas opacas? Un dato: entre 1993 e 2002, a débeda condonada por bancos e caixas aos partidos foi de 25,4 millóns de euros, segundo o Tribunal de Contas.
.