sábado, 31 de xaneiro de 2009

A PLANTA SIGRE EN CERCEDA CONTAMINA

A planta Sigre carece de depuración e verte residuos nun rego de Cerceda
..
As impurezas e os restos da limpeza da instalación que xestiona Danigal acaban nun regato cercano ao parque acuático da localidade.

venres, 30 de xaneiro de 2009

DESFACHATEZ EÓLICA NO COUREL

Desfachatez eólica monumental Tripartita no Courel, no Territorio Histórico do Camiño de Santiago.
.
PP, PSOE e BNG, en consenso e harmonía, en sucesivos gobernos, tramitaron e aprobaron a instalación do parque Eólico do Oribio, no espazo natural do Courel, en plena Rede Natura 2000, e dentro do Territorio Histórico do Camiño de Santiago. máis información, aquí...máis información, aquí...
.
Os viraventos xirarán a 1600 metros de altitude, aproximadamente a mesma altura que o Piapaxaro, e serán visibles dende Astorga ata o Pico Sacro. Os muíños coroaran a Devesa do Iribio (Oribio en castelán) o mellor bosque do o Camiño de Santiago.
As imaxes Serra do Iribio, a gran barreira do occidente Courelá, son as protagonistas visuais do seguinte vídeo, aparece no minuto 0:45 ata o 2:12, logo reaparece catro veces (2:39-2:45>> 3:02-3:10>>3:57-4:01>>e do 4:06 ata o final).
Música: Cantar de Cego (Letra: Florencio Da Fontaneira e Maria Pilar)
.
Para disimular tal escándalo a Declaración de Impacto Ambiental propón unha solución simpática, didáctica e enxeñosa: medio ambiente xunta.es, ver...
. .
“Co fin de compensar a incidencia visual do parque eólico, adoptaranse as medidas compensatorias propostas polo promotor e consensuadas coa Dirección Xeral de Turismo, destacando as relativas ao pintado das torres dos aeroxeradores con motivos do Camiño de Santiago, implantación de pantallas vexetais naqueles puntos onde teña lugar o impacto visual da obra proxectada e adecuación dunha sala como aula didáctica da enerxía eólica, entre outras.”
..
Como os muíños de máis de 100 metros de altura, son imposibles de tapar, supoñemos que coa pantalla vexetal, taparán entón todo o Camiño de Santiago, como mínimo dende o Cebreiro ata Sarria.
Non estaría mal que a Xunta ou a oposición publicara os datos das toneladas de gas e carbón que estamos aforrando, porque andan dicindo por aí, que a maraña eólica non é máis que unha escusa para “queimar máis”

xoves, 29 de xaneiro de 2009

mércores, 28 de xaneiro de 2009

VERDUGOS CONTRA A PENA DE MORTE

Estes días os medios de comunicación infórmannos de que National Geographic alerta das gravísimas consecuencias do cambio climático para España e a Ría de Vigo:
“O cambio climático ameaza máis de 180 especies das Illas Atlánticas”
“O sector pesqueiro pode ver desaparecer centolas, percebes e sargos, e toparse con focas e peixes tropicais”
“National Geographic advirte de que o nivel do mar pode subir un metro e provocar graves desaxustes” .
.
La Voz de galicia...
.
E tamén nos dán a coñecer un avance do libro "A Ría de Vigo: Unha aproximación integral ao seu ecosistema mariño". que recolle os resultados de 49 estudos científicos que dan as “Claves do ecosistema da Ria”. No libro afírmase que: Nos últimos vinte anos a Ría deVigo viu desaparecer as súas dous principais bancos marisqueiros e extinguirse ou descender gravemente polo menos seis especies, concluíndo que "A súa perda de biodiversidade é elevada”. Os autores/editores reclaman un cambio nas políticas portuarias e económicas: evitar novos recheos, acabar coa sobreexplotación dos recursos e mellorar os sistemas de depuración.
...
.
A primeira noticia é unha nova advertencia para que tomemos medidas directas fronte ao cambio climático pero tamén para que evitemos levar adiante plans cuxas consecuencias veranse potenciadas e agravadas polo cambio; por exemplo: o PXOM de Vigo. A segunda noticia ensínanos as consecuencias do desenvolvemento insustentable: Pérda de calidade, cantidade e biodiversidade. Consecuencias que son provocadas por accións, e éstas, á súa vez, son produto de decisións.
...
Así, nunca pasa nada ata cando pasa. E os seus autores, ben sea planeando, autorizando, financiando ou executando, non pagan polas súas decisións nin as súas accións. Malia a sua responsabilidade nos feitos, é máis difícil que un político entre no cárcere, que un camelo pase polo ollo dunha agulla.
...
En novembro de 2004 fixéronse públicas as conclusións dun ditame encargado pola Coordinadora pola supresión dá Rolda de Vigo:
....
O PXOM de Vigo promove unha expansión urbana brutal. Ignora os criterios ecolóxicos máis elementais. Planea substituír gran parte da superficie verde periférica, formada por unha valiosa paisaxe agrícola e forestal, por un ambiente gris, artificial e vulgar. Desaparecerá así ao redor do 20% da superficie arbolada (uns dous millóns de árbores), o 60% dos solos produtivos e de uso agrícola tradicional, e o 15% da biodiversidade municipal.
.-.
.
Con todo, BNG, PP e PSOE aprobaron o Plan Xeral de Vigo.
..
O día 29 de xaneiro o alcalde de Vigo, Sr. Caballero, presentará o libro citado ao principio deste artígo, seguramente falará da sustentabilidade. Él, a quén lle debemos no último extremo o insustentable PXOM de Vigo coa súa engadida contribución ao quecemento global e ao cambio climático.
...
Vigo, 28 xaneiro 2009

martes, 27 de xaneiro de 2009

Á LUS DO CANDÍL

Catro días despois do ventarrón é moi probable que, nalgúns lugares de Galicia, aínda teñan que acender un misto para ler este texto. Touriño xa prometeu axudas nun decreto nada electoralista que asinará no consello do xoves. E Quintana? Supoño que, na súa liña de goberno coordinado, auspiciará outro concurso eólico, por que non aproveitar o vento, ou de prazas para toda a vida nas residencias de Benestar, con exames para tremer de como moito cinco temas.Tamén este Bloque estudaría unha macrofesta amenizada por superpiñeiro para todos os que sufran problemas. Se lle deixasen falar a Beiras.
Así levan presidente e vicepresidente toda a lexislatura. Que pesado resulta que a Xunta fale coa lingua bifurcada propia das serpes. O máis curioso é que se rebobinamos e pensamos en que fixese Fraga tras un temporal, resulta que o mesmo que Touriño e Quintana. Fraga prometese diñeiro e, probablemente, o resolvese todo cunha queimada con superpiñeiro. Tantos anos esperando un cambio para que todo siga igual. Touriño e Quintana gobernan polo sistema de Fraga. Parecen os seus discípulos. Moitas audiencias, inauguracións, visitas, fotos para os xornais... É que nunca están nos seus despachos traballando, como os directivos normais? É que Galicia está condenada a que ninguén planifique nada? Só faltoulles anunciar un clúster de temporais, con sede no Gaiás.
César Casal

ESCANDALO SEN PRECEDENTES NO BNG

O temor do "BNG" a perder as eleccións leva a Quintana a amañar as probas para facer fixos a preto de 300 traballadores contratados a dedo.
..
“Escándalo sen precedentes” a convocatoria a medida deseñada pola Xunta de Galicia para facer fixos a 271 traballadores de galescolas e centros de maiores.
Quintana dedícase a pasear por Galicia mentres se amañan procesos de selección e se suceden graves neglixencias, como na residencia de Volta do Castro en Santiago.
A recente convocatoria da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para facer fixos a 271 traballadores das galescolas, centros de maiores e Consorcio Galego do Benestar, que previamente foran contratados a dedo sen garantía algunha de obxectividade, revela o forte temor do BNG a perder as vindeiras Eleccions autonómicas.
Os traballadores que a área nacionalista da Xunta pretende facer fixos a escasas semanas das Eleccións foron seleccionados por tribunais políticos, como teñen denunciado diferentes organizaciós sindicais, nunha estratexia encamiñada a utilizar os diferentes servizos dependentes da Vicepresidencia como focos de aleccionamento de nenos e maiores no ideario do BNG.É o caso de Vigo, por nombrar algún, o que foi Presidente da Asociación de Veciños de San Paio de Navia, o Sr. Sánchez, entre outros, nombrados a dedo. Trátase, dun “escándalo sen precedentes” que atropela directamente os principios básicos do dereito.
Con todo, a de Vicepresidencia non foi a única rede clientelar organizada polo bipartito na actual lexislatura, xa que as contratacións efectuadas noutros chiringuitos públicos, como Seaga, seguiron un patrón similar: primou a militancia política sobre os principios que deberían guiar o acceso á función pública, é dicir, igualdade, mérito e capacidade.
Quintana que se dedique a pasear por Galicia facendo campaña mentres se suceden as denuncias sobre as anomalías nos departamentos que xestiona.
Á convocatoria dun proceso amañado para dotar de praza fixa a persoas contratadas a dedo, súmase unha nova denuncia por unha presunta neglixencia rexistrada na residencia de maiores de Volta do Castro, en Santiago. A sucesión de anomalías rexistradas nesa residencia leva ao PPdeG a reclamar a apertura dunha investigación independente de xeito inmediato e a que se depuren as responsabilidades oportunas.

luns, 26 de xaneiro de 2009

QUEREN LEGALIZAR OS EDIFICIOS QUE FORON DECLARADOS ILEGAIS

Máis de 1.500 pisos agardan polo novo PXOM de Vigo para a súa legalización.
.
Expertos en urbanismo ven máis que improbable que estas actuacións declaradas ilegais polos tribunais de xustiza poidan ser regularizadas co novo Plan Xeral. Lembran que sobre elas pesan sentenzas firmes de derriba e culpan deste situación aos responsables municipais que tramitaron o PXOM do ano 93. Concretamente, apuntan aos responsables de Urbanismo, a socialista Dolores Villarino (Xestión) e ou ex edil de esquerda Galega Jesús Costas (Planeamento), sendo alcalde dá cidade o tamén socialista Carlos Príncipe.
O Concello de Vigo leva tempo xogando ao gato e ao rato coas instancias xudiciais precisamente para non executar as sentenzas e ter que asumir as correspondentes indemnizacións, que porían en serio risco a súa supervivencia económica. Tal e o caso do bloque de vivendas dá Colina de Castrelos, coñecido como Piricoto, onde viven 96 familias. O departamento de Urbanismo apura as últimas xestións encamiñadas a evitar unha demolición pola que a administración local debería desembolsar uns 30 millóns de euros.
Abel Caballero lamentou a herdanza en actuacións urbanísticas irregulares e esixiu "responsabilidades políticas a todos os que tomaron esas decisións sexan do partido que sexan", en resposta a unha pregunta que recordaba que foi un alcalde socialista, Manuel Soto, o que presidía o pleno que aprobou o proxecto de urbanización dá Colina de Castrelos, (Piricoto) no ano 1991.
O Tribunal Supremo deberá decidir se o proxecto co que se pretende reducir o seu impacto paisaxístico é suficiente para a súa legalización e se atende os recursos presentados polos técnicos municipais, non sentido de que o novo Plan Xeral contempla a construción de máis bloques residenciais na zona.
Para os 230 propietarios dos apartoteles de Samil a situación é ben diferente, tendo en conta que o PXOM non admite o uso de vivenda construída e mantén o de apartotel.
Outras familias viven situacións similares coas súas vivendas en Rosalía de Castro. Os tribunais decretaron incumprimento de licenzas, pero o plan admite o cambio introducido polos promotores na entreplanta. Cousa distinta é o aparcamento soterrado existente, un dos maiores de Vigo con preto de 700 prazas, que continúa sen axustarse ao planeamento ao situarse baixo un viario público.
O Centro Comercial Gran Vía, un dous maiores centros comerciais galegos, e as dúas torres con 228 vivendas en Finca do Conde, actuacións declaradas ilegais polo Supremo, axústanse en principio ao novo PXOM, con matices. O texto non regulariza todo o ámbito, deixando fóra os duos bloques de 6 e 10 andares proxectados.
Tamén tería acomodo no PXOM a urbanización de Jacinto Benavente, que acolle un edificio de 180 vivendas e un gran centro comercial adicada aos xoguetes. Foi declarado ilegal por terse incrementado inxustificadamente o índice de edificabilidade. A súa regularización pasa porque os propietarios soliciten de novo as licenzas.
Un edificio de 56 vivendas na Pastora, sobre o que pesa unha orde de demolición, atópase en situación similar xa que o planeamento admite as súas nove prantas.
Os 12 chalés encostados non porto de Canido, ilegais, poderían ser regularizados cunha nova solicitude de licenza. Un edificio situado na rúa Fragoso tamén encaixaría, segundo os técnicos municipais.
.-
Onde está a Xustiza se cando se fai unha denuncia deixa de velar polo cumprimento da legalidade vixente?

domingo, 25 de xaneiro de 2009

A OPOSICIÓN DE ESPARTACO

Uns entenden a insubmisión xogando no azar dun «depende». É dicir, se os que gobernan son os nosos, o substantivo insubmisión non existe. Se son os outros, que non nos pagan nin nunca pagarán, hai que ser insubmiso e defensor a ultranza de todas as liberdades. Espartaco era un insubmiso: rebelábase. Pero non contra o imperio, senón contra a falta de liberdade, a arbitrariedade e o oprobio. Contra o inmoral. Neste país a libre conciencia non cotiza alto. Por iso hai intelectuais que defenden a solemne ridiculez do vídeo promocional do Bloque, co seu líder convertido en Espartaco: con toda probabilidade unha das mostras máis simples do audiovisual galego en toda a súa historia recente. Un non sabe se o natural é rir ou, por contra, desolarse. Que o BNG chegase a este punto produce asombro. Pero o asunto do vídeo, e os seus apoios no mundo intelectual, xa é pecado menor. Que o BNG pense que é moral convocar oposicións a poucas semanas dunhas eleccións, autonómicas, énchenos de perplexidade. E que o sindicato nacionalista non o discuta (a non ser individualmente) abócame ao absurdo. O relevante non se centra en que non se pode deter o proceso opositor. O relevante sería reafirmar os principios que algunha vez defendeu o Bloque. Porque se as oposicións que antes das eleccións convocaba Fraga eran perversas, estas tamén o son, por moito que o sindicato e o partido coincidan esta vez. O moral é rebelarse contra a arbitraria imposición. Contra a inxustiza, como Espartaco. El e o actual líder do BNG pouco teñen en común. Un vídeo, simplemente.
Xosé Carlos Caneiro

sábado, 24 de xaneiro de 2009

COMPARA O NEOCACIQUISMO DE QUINTANA COS USOS DE FRAGA

Anxo Quintana decidiu adornar o final da lexislatura cunha polémica medida a cargo do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A medida consiste nunha convocatoria de 271 prazas de emprego público de persoal laboral fixo fundamentalmente en escolas infantís e centros de maiores.
Esta convocatoria prodúcese apenas cinco semanas antes das eleccións autonómicas e, tal e como denunciou CCOO ou a mesma CIG, consiste nun "paripé" para facer fixos aos empregados que xa foron admitidos. E é que á admisión baseada sobre todo en "entrevistas persoais" e tribunais a cargo de "xente de confianza de Vicepresidencia" súmase un procedemento para converterse en traballadores fixos en que penaliza desproporcionadamente a quen "veñen desde fóra". En poucas palabras, estamos ante un procedemento de avaliación que consiste en "simulacros de probas selectivas onde se practica o amiguismo" e que só pode cualificarse de "clientelar e caciquil"; por empregar as palabras de Manuel Díaz, delegado sindical de CIG.
Visto o anterior desde Unión Progreso e Democracia non vemos nestas actividades senón unha pura continuación dos malos usos da época de goberno do PP. Unha época que deu lugar a un sistema de caciquismo clientelar do que Anxo Quintana parece ser un mero sucesor.
Se isto ocorrese fai catro anos, veriamos a Don Anxo Quintana levantarse cal Espartaco e arengando aos seus clamar "Acabemos co caciquismo!!!".
"Mudan vos tempos, mudan as vontades", a peor no caso de Anxo Quintana. E é que aínda que cando gobernaba Fraga semellante sistema era denunciado polo señor Quintana, a día de hoxe el mesmo converteuse noutro Fraga: coas súas romarías e os seus amiguismos.
É opinión de UPyD que Galicia require, agora máis que nunca, medidas de progreso. Pero non o "progreso" dos amigos de Anxo Quintana senón o de todos os galegos. En definitiva: non todos queremos ser Anxo Quintana como non todos queriamos ser Manuel Fraga.

venres, 23 de xaneiro de 2009

O VICEPRESIDENTE ESPARTACO

“Cando se trata de defender o noso país, todos somos Anxo Quintana”.
.
Tras a súa derrota estrepitosa na fronte rusa, que marcaría o principio do fin do seu poder, Napoleón Bonaparte enviou ao seu embaixador en Varsovia unha misiva na que recoñecía a facilidade con que se transitaba do ceo aos infernos: «Do sublime ao ridículo non hai máis que un só paso», escribía o emperador a Víctor de Pradt.
Descoñecendo ese ensino, e aqueloutra de François da Rochefoucauld («Para que nalgúns homes apareza o seu lado ridículo nada máis hai que buscalo»), os responsables da precampaña do vicepresidente da Xunta elaboraron, hai que supor que, se non co entusiasmo, si polo menos coa anuencia de Quintana, un vídeo onde o líder do BNG pretende servirse do mito de Espartaco, o escravo tracio que se rebelou contra a República romana para conquistar a liberdade. Deste xeito, ao igual que na marabillosa escena final da impagable película de Kubrick interpretada por Kirk Douglas -onde, xa derrotados os escravos, os romanos esíxenlles que identifiquen a quen dirixiu a rebelión para obter só que, un tras outro, todos acaben proclamando «Eu son Espartaco»-, no vídeo publicitario de Quintana, os actores cómicos (¡grandes cómicos!) de TVG cobren tamén ao vicepresidente ante a pregunta dun romano de opereta: «Eu son Anxo Quintana» van gritando en pelotón, logo de habelo feito o propio interesado.
Aínda que, claro, o que na película de Kubrick resulta emocionante convértese no vídeo do BNG nun espectáculo grotesco, impropio de quen ocupa a Vicepresidencia da Xunta.
Todo reduciríase, en calquera caso, a un sonoro tropezón do equipo de campaña de Quintana, a non ser porque o vídeo de marras revela o permanente empeño do BNG de gobernar e estar na oposición. É posible que, no seu día, Beiras ou Nogueira, que realizaron en durísimas condicións unha longa travesía do deserto, puidesen reclamar para si a mitoloxía de Espartaco, aínda que, coñecéndoos, estou seguro de que ningún dos dous prestouse á payasada do vídeo protagonizado por Quintana.
Pero, de ser algo, o vicepresidente non sería Espartaco, desde logo, senón, en todo caso, un romano que dirixe unhas das lexións do exército triunfante. Por iso, que quen viaxa en coche oficial, está rodeado de secretarias e asesores, goza de todas as prebendas do poder, reparte parques eólicos e manexa unha gran parte do orzamento da Xunta se presente en campaña como un escravo perseguido non deixa de ser unha mercancía avariada destinada a que os votantes tráguense un engano sideral: o de que o BNG que dirixe Quintana é o mesmo que o que, desde a oposición, combateu a Fraga.
Roberto Blanco Valdés
..

xoves, 22 de xaneiro de 2009

MORATORIA URBANÍSTICA NO PARLAMENTO EUROPEO (AUKEN)

Foi unha nutrida sesión a de onte no Parlamento Europeo en Bruxelas, na que se debatía o tema por que máis queixas se recibiron de país algún no Comité de Peticións: abusos cidadáns e ambientais asociados ao urbanismo salvaxe en España. En total recibíronse máis de 20.000 queixas sobre 186 temas diferentes relacionados co urbanismo en distintos puntos do territorio.
Jaime del Val comparecía como invitado do Comité de Peticións e peticionario, como portavoz de Salvemos Mojácar, a Coordinadora Cidadá en Defensa do Territorio, Salvemos Las Rozas, Salvemos o Territorio, Reverso e outras organizacións.
Debatíase o Informe da parlamentaria Margrete Auken, no que se piden moratorias urbanísticas e retirada de fondos de cohesión europeos para proxectos urbanísticos. Aínda que o informe non é vinculante será unha chamada de atención importante para o goberno español e os seus 17 autonomías, que podería posteriormente dar lugar a outras actuacións vinculantes, igual o que informe Fourtou que o Parlamento Europeo publicou fai tres anos, contra a lei valenciana, conduciu posteriormente a que dita lei acabe e o tribunal de Luxemburgo por violar o dereito comunitario.
En España non só estanse cometendo miles de abusos urbanísticos contra cidadáns españois e comunitarios, senón que hai unha violación sistemática das normativas europeas de Hábitats e Lugares de Interese Comunitarios, así como das directivas de augas, saneamento ou participación cidadá. Só no levante Almeriense cóntanse máis de 7 macro proxectos para 17.000 vivendas e 6 campos de golf e numerosos hoteis (entre eles o Algarrobico) situados enteiramente en solo protexido.
É especialmente grave que se estean financiando con enormes fondos europeos proxectos urbanísticos, como o Algarrobico, que violan numerosas leis europeas e españolas.
Trátase do primeiro informe que aborda a problemática do urbanismo salvaxe en España no seu conxunto, algo do que o Comité de Peticións do parlamento cobrou conciencia en boa medida polos informes detallados que se lles fixo chegar desde Salvemos Mojácar e a Coordinadora Cidadá en defensa do Territorio nos últimos anos, xunto con máis dunha ducia de peticións de índole xeral.
Onte oíronse no Parlamento por primeira vez as cifras reais do problema, "O ritmo de construción en España nos últimos anos foi cinco veces máis alto que na UE, en 20 anos duplicouse o número de vivendas, os plans actuais multiplicarán por tres as casas que hai en España e hai tres millóns de vivendas baleiras", recalcou Jaime del Val, portavoz da Coordinadora Cidadá en Defensa do Territorio.
Un problema que é o máis grave, sistémico e endémico do Estado Español, polas súas dimensións ambientais, sociais (vivenda e abusos), culturais (destrución sistemática do patrimonio), económicos (apostar polo modelo suicida da construción é a causa da crise), e politicos (a corrupción xeneralizada do sistema).
Jaime del Val, en representación de Salvemos Mojácar, a Coordinadora Cidadá en defensa do Territorio e outras organizacións esixiu as moratorias urbanísticas, e a retirada de fondos da Unión Europea para proxectos urbanísticos. Esixe tamén a devolución de todos os fondos que foron destinados a proxectos, como o Algarrobico, que vulneran a lei europea.
Denuncia tamén que PP e PSOE áchanse unido contra o informe Auken no seu desesperado e despreciable intento de seguir apostando pola especulación e o urbanismo salvaxe, pechándose en banda a recoñecer o problema de fondo de España, e apostando por agrandar o buraco no que nos meteron, no canto de sacarnos del cun cambio radical de modelo económico, que en ningún caso estase pondo en marcha.
O modelo suicida de economía hipercentrada no ladrillo é o que causou a crise especialmente grave que se cerne sobre España cun 16% de desemprego. Por iso fai falta un cambio radical e urxente de modelo económico.
Desde a Coordinadora Cidadá en defensa do Territorio esixen 90 medidas de choque contra o urbanismo salvaxe e nos próximos días faranse chegar a todos os europarlamentarios un Informe instándolles a incluílas entre as súas emendas ao texto de Auken.
Ata o 27 de xaneiro os parlamentarios realizarán emendas ao informe para a súa posterior votación en febreiro no comité, e en marzo na sesión plenaria do parlamento.
Na sesión de onte foron notorias as intervencións de numerosos parlamentarios británicos, tanto conservadores como laboristas, en apoio do informe, denunciando o escándalo e a gravidade sen precedentes do que está ocorrendo en España, e a necesidade dunha actuación urxente. Confiamos en que o bo sentido destes e outros grupos políticos arrinconen ao PP e PSOE españois no seu intolerable defensa da destrución do medioambiente, o patrimonio e os abusos de cidadáns en España.
..
Podes ver o informe, na marxen dereita de esta paxina...
.
.

INVESTIGADORES ADVIRTEN DA PERDA DE BANCOS PESQUEIROS NA RÍA

Unha publicación reúne os traballos de 49 estudiosos sobre o ecosistema mariño vigués
.
Nos últimos vinte anos a Ría de Vigo viu desaparecer as súas dous principais bancos marisqueiros e extinguirse ou descender gravemente polo menos seis especies. "A súa perda de biodiversidade é elevada". Esta é unha das conclusións que se extraen do libro "A Ría de Vigo: Unha aproximación integral ao seu ecosistema mariño". Os seus editores: Alberto González-Garcés (director do Centro Tecnolóxico do Mar), Federico Vilas (catedrático) e Xosé Antón Álvarez Salgado (Centro Oceanográfico) reuniron os traballos de 49 investigadores galegos coa intención de realizar unha completa radiografía da Ría. As conclusións son esperanzadoras, pero reclaman un cambio nas políticas portuarias e económicas: evitar novos recheos, acabar coa sobreexplotación dos recursos e mellorar os sistemas de depuración.
Trátase dun completo volume xestado durante ano e medio, sen pretensións eruditas, dirixido a un lector medio e que pretende converterse en manual para docentes. Abarca desde as condicións xeolóxicas e hidrográficas da Ría, ata o seu funcionamento, contaminantes e riscos. O libro preséntase o día 29 no Centro Social Caixanova e edítao o Instituto de Estudos Vigueses.
Sorprenden algunhas das súas achegas e outras invitan á reflexión. Os estudos recompilados demostran que a contaminación na Ría está diminuíndo, en parte grazas á súa inusual capacidade para renovar as augas. Aumenta, pola contra, a preocupación dos expertos polos recheos e intervencións nas marxes marítimas, para os que piden "máis atención".
Os traballos de investigación realizados polo Centro Oceanográfico, o Instituto de Investigacións Mariñas, o Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), a Universidade e subvencionados pola Xunta documentan unha caída brusca de especies como o espadín, os birlos, a sardiña e algúns crustáceos como o santiaguiño e o bogavante.
Agresións graves
O libro apunta ao recheo de Bouzas de 1977 como a peor agresión sufrida pola Ría nos últimos cen anos, ao destruír o banco de marisqueo de ameixas e berberechos de maior produtividade. Non se esquece do banco de bivalvos que desapareceu co recheo da Lagoa e do de Areapolvo, en Cangas, que dinamitou o caladoiro máis importante da marxe setentrional, así como os danos irreparables que supuxo depositar lodos e cascallos da autoestrada Vigo-Pontevedra na praia de Vilaboa-Domaio, onde "fai 22 anos que non arraigan os bivalvos".
Os traballos de investigación repasan a evolución histórica da Ría e detectaron un aumento das concentracións de chumbo desde o ano 2006. Os niveis de metais non exceden os límites de seguridade para a saúde pero son "moi superiores" na marxe sur, especialmente en Bouzas e a contorna de Rande.
En canto á calidade das augas para consumo de moluscos e invertebrados, os estudos recompilados establecen que as peores zonas son a ensenada de Baiona, as partes máis poboadas do interior da Ría, as inmediacións do Porto e o estuario do Lagares.
.
Faro de Vigo

mércores, 21 de xaneiro de 2009

O VOTO CON DNI RESTA PERVERSIÓN AO SISTEMA

Eleccións autonómicas 1 de marzo Galicia.
.
Onte, varios cargos públicos galegos estaban visiblemente molestos pola decisión da Xunta Electoral Central de obrigar aos emigrantes a que acheguen unha copia do pasaporte ou do DNI para exercer o seu dereito a votar. Resulta inconcibible, e intolerable, que persoas chamadas a alentar e supervisar que as eleccións sexan limpas móstrense contrariadas pola imposición dun filtro que recortará a cifra de mortos que seguen votando. Porque se a resolución da xunta permite atenuar en parte esta perversión do sistema, (denunciouse repetidamente dende fai anos) serviría de algo. E é por iso polo que as opinións destes políticos resultan inaceptables. Por non dicir sospeitosas, claro.
Manuel Blanco

martes, 20 de xaneiro de 2009

XOVENES E MÁIS PERCORRIDO NA LISTA DO PSdeG

Touriño atribúe a saída de Villarino das listas ao "interese" da agrupación do PSdeG en Vigo por alguén "máis nova"

O presidente da Xunta e candidato do PSdeG á reelección, Emilio Pérez Touriño, xustificou a saída da presidenta do Parlamento, Dolores Villarino, das listas para as autonómicas polo "interese" da agrupación de Vigo por pór unha persoa "máis nova e con máis percorrido".
O mandatario galego ratificou que os "compañeiros de Vigo" apostaron por unha persoa "máis nova, con máis percorrido nesa renovación". "Son unhas boas listas, equilibradas e que nos deben permitir afrontar a lexislatura de forma equilibrada en tempos de crises", sostivo.
O Presisdente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, non se viu ao espello cando di que quere a unha persoa máis nova para a candidatura de Vigo ao non entrar na lista Dolores Villarino. O Sr. Touriño no próximo mes de agosto se as contas non fallan, cumprirá 61 anos e a señora Villarino camiño de 64, a diferenza e moi corta.
Como a señora Villarino entenden os socialistas é unha persoa maior, non pode presentarse ás eleccións galegas, co mesmo sentido e criterio, tampouco debe presentarse o Sr. Touriño.
Unha persoa con máis percorrido, canto tempo leva a señora Caride na política?, non é unha persoa de longa traxectoria, a súa carreira empezou fai catro anos, polo tanto é novata e sen percorrido político, sen dúbidas, cousas da política.

VÁZQUEZ NEGA QUE HAXA IRREGULARIDADES NA AREOSA (CERCEDA)

"Non investigamos a Danigal", aclara o conselleiro de Medio Ambiente.
.
A consellería investiga, pero o conselleiro di que non; Medio Ambiente recoñece irregularidades no vertedoiro da Areosa, pero o seu titular asegura “non ter constancia” de tal cousa; a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Medioambiental asume nun informe que Danigal acolle residuos non autorizados, aínda que Manuel Vázquez aclara que se hai documentos que o demostran, “habería que sacalos”.
O conselleiro de Medio Ambiente desdixo onte a súa propia consellería, logo de asegurar que non ten “constancia ningunha” de que o vertedoiro da Areosa en Cerceda cometa irregularidades.
O vertedoiro de Cerceda acolle residuos orgánicos da Coruña e da súa área metropolitana malia carecer de autorización para facelo e pese a non ter impermeabilización axeitada nin chemineas para extraer os gases. Os terreos de Danigal, que reciben 5.000 toneladas diarias de lixo non permitido, acollen unha montaña de desperdicios con grave risco de derrubamento, segundo as fontes achegadas de varias empresas .
Ademais, un informe da propia consellería , recoñecía xa hai dez meses que o vertedoiro da Areosa recibira 27.196 toneladas de residuos sólidos urbanos da Coruña no último semestre de 2007 e sen autorización. A pesar de todo, Manuel Vazquez negou isto e moitas cousas máis recoñecidas polo seu departamento:
“Non hai irregularidades”.
O conselleiro, que acudía onte á inauguración das obras dunha nova depuradora en Ares, asegurou non ter “ningunha constancia dunha situación irregular”. “Iso terá que explicalo quen o publicou”, dixo. No entanto, desde o seu departamento aseguran que A Areosa carece da Autorización Ambiental Integrada (AAI) á espera de que “subsane unhas deficiencias”.
Non toman medidas.
“Se tiveramos constancia dalgunha irregularidade, xa teriamos actuado, seriamos os primeiros en intervir”, dixo Vázquez. A consellería, pola súa banda, asegura que está “moi enriba” da empresa para que cumpra no seu novo informe cos requirimentos da AAI respecto ao vertedoiro. “Nas condicións actuais, non lla dariamos”, din os voceiros, que incluso advertiron de “peche ou sancións” se continúa a verter orgánicos sen permiso, e incluso “unha denuncia á Fiscalía”.
Sen investigación.
“A Consellería non está facendo investigacións sobre Danigal, unha empresa á que o PP lle concedeu o vertedoiro hai moitos anos; con esta compañía, estamos aplicando a lexislación”, manifestou Vázquez. O seu departamento, pola contra, asegurou a este diario que “xa investiga” as irregularidades.

luns, 19 de xaneiro de 2009

SOLLOZOS

Dolores Villarino sollozó. As bágoas da veterana viguesa empaparon a cacharrería electoral do fin de semana e explotaron a sensación de que a política é unha actividade ingrata. En xuño do 2005, a caravana que arroupaba a Touriño na frenética competición que precedeu ás votacións galegas circulaba lixeira. No autobús socialista cheiraba a poder e a garda pretoriana do candidato andaba máis ben exultante. Villarino, entón aínda Lola, destacaba dentro daquel grupo pola súa proximidade ao líder. Catro anos despois, a muller á que Touriño outorgou o mérito histórico de converterse na primeira presidenta do Parlamento de Galicia foi sacrificada. É certo que se o bipartito volve á Xunta Villarino pode ser rescatada para un posto executivo, pero as bágoas que o sábado empañaron o comité nacional dos socialistas son un símbolo das cositas que se cocen nos pucheiros da política, onde adoita haber máis comensais escocidos que convidados satisfeitos.
Un nutrido exército dunhas cinco mil persoas dedícanse á política en Galicia. O cálculo é unha estimación, pero poderiamos afinalo se sumásemos concelleiras, deputados, senadores, europarlamentarios, conselleiros, directores xerais e unha infinidade de cargos electos ou de libre designación, moitos deles con exóticos labores e outros moitos sen máis labor que votar nos plenos co coidado suficiente para non incorrer en equivocacións fatais que beneficien ao partido equivocado. Un inxenuo crerá que esta marabunta comparte unha singularidade xenética que os empuxa a traballar polos demais e a apontoar o inusual pálpito do servizo público. Mentira. En realidade falamos de poder, dese adictivo hormigueo que percorre o corpo dos que toman decisións, e no que algúns plantan os cimentos dun futuro saneado para el e os seus descendentes. Aínda que ás veces véxanse bágoas.
Fernanda Tabarés

A COFRADIA CORUÑESA DENUNCIARÁ A CONTAMINACIÓN DA RIA Á UE

Os lodos acumúlanse desde fai medio século e alcanzan os 180 centímetros na ponte antiga do Burgo
.
A pesar dos controis, os mariscadores aseguran que continúan aparecendo verteduras
.
Os mariscadores da ría herculina non aguantan máis. Avisárono fai tempo, e das palabras pasarán aos feitos se non hai unha resposta tallante das administracións implicadas para que desapareza a contaminación. Nos primeiros días de febreiro, representantes da Confraría de Pescadores da Coruña acudirán á oficina do comisario de Pesca da Unión Europea en Madrid para tramitar unha denuncia sobre a situación se non teñen resposta.
Os afectados admiten que desde a Administración fixéronse investimentos importantes, pero aseguran que seguen aparecendo verteduras puntuais de fecais en lugares (88, segundo a Consellería de Medio Ambiente) por onde só debería saír a auga da choiva. No entanto, din que o principal problema son os fondos contaminados, que alcanzan unha altura de 30 centímetros na ponte da Pasaxe e ata 180 na ponte antiga do Burgo. A contaminación acumúlase desde fai medio século, cando se instalaron no fondo de ríaa industrias de fertilizante, deterxentes, aceiteras e cárnicas. Dragarlos é competencia do Ministerio de Medio Ambiente, que non se pronunciou con claridade.
De prosperar a denuncia, o Estado estará en idéntica situación que en 2005, cando a Comisión Europea impúxolle unha millonaria sanción pola contaminación da ría de Vigo, aínda que fai un ano deixouna en suspenso ante a posta en marcha de proxectos de rexeneración.
No caso da ría herculina ata oitenta puntos seguen detectando os membros da confraría no ámbito da súa competencia, que vai de Punta Alba, á beira de Sabón (Arteixo), ata a praia de Bastiagueiro (Oleiros) e que no fondo da ría tamén inclúe o litoral dos municipios de Culleredo e Cambre. E está A Coruña, cun porto que non é o que máis contamina, salvo feitos puntuais que afectaron como as catástrofes do cargueiro químico Erkowitt (1970), ou os petroleiros Urquiola (1976) e Aegean Sexa (1992).

domingo, 18 de xaneiro de 2009

O BNG E OS NOVOS DONOS DO VENTO GALEGO-PLAN EÓLICO

Panadeiros, unha quesería, un axente de artistas e unha «boutique», entre os adxudicatarios eólicos.
.
As concesións de Industria beneficiaron a decenas de pemes alleas ao sector radicadas sobre todo en Lugo e Pontevedra
.
Panaderías, tendas de roupa, queserías, axencias de representación de artistas, empresas de transportes, fábricas de cubertos e menaxe do fogar, pequenos hoteis con encanto, mueblerías, louseiros... A lista de sociedades beneficiadas polo concurso eólico de Industria (BNG), do que se caeron algúns dos primeiros operadores do mundo, abarca case todos os sectores da economía galega e inclúe a decenas de firmas de fóra de Galicia, que participan soas ou con socios locais.
A análise dos accionistas e administradores das 25 adxudicatarias permite debuxar unha estrutura de empresa que se repite: na maioría dos proxectos hai alianzas de diferentes compañías, que se dividen nunha rama técnica (sobre todo enxeñerías), outra financeira (hai moitas sociedades foráneas de capital risco que nos seus estatutos xa advirten de que viñeron para non quedar), e outra industrial, de capital galego, que lle dá nome ao proxecto.
Ese mesma análise confirma que a repartición de Industria deixou o sector máis atomizado que nunca, tras unha década de concentracións.
Entre os novos donos do vento, a maioría alleos ao negocio eólico, hai tamén vellos coñecidos do mundo das renovables, algún con causas xudiciais pendentes. Desde un punto de vista xeográfico, as concesións premiaron ás provincias de Lugo e Pontevedra.
La Voz
.

venres, 16 de xaneiro de 2009

¿PARA QUE SERVE UN ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL?

PARA QUE CANDO VEÑAN OS DESEXADOS TURISTAS NON O FAGAN PARA CHAMARNOS INCULTOS
.
As causas da destrución de alomenos 16 monumentos megalíticos -mámoas como as de Mosquetín, A Piosa ou O Allo-, durante o que algúns arqueólogos denominan anos de chumbo, ían desde a construción de infraestruturas vencelladas a parques eólicos ou antenas de teléfonos ata canteiras ou viais. "E iso malia que sería preceptivo o estudo previo de impacto ambiental".
.
As chagas do patrimonio, toda a información, aquí...

xoves, 15 de xaneiro de 2009

A NOVA PLANTA DO EDAR DO LAGARES, É ILEGAL

Afectados pola EDAR do Lagares din que é "ilegal e inviable"
..
A plataforma de veciños afectados pola depuradora do Lagares, en Vigo, presentaron no rexistro do Concello e no edificio Administrativo da Xunta, un conxunto de alegacións agrupadas en seis modelos, nas que manifestan a "ilegalidade" da nova planta, así como a súa "inviabilidad técnica".
En declaracións aos medios tras a entrega das alegacións, o portavoz do colectivo, José Antonio Fernández, explicou que as reclamacións "son emendas á totalidade", baseadas no convencemento dos veciños e dos técnicos que lles asesoraron, de que a nova depuradora --na que o Goberno investirá 232 millóns de euros e que estará en funcionamento en 2011-- "é ilegal e non soluciona os problemas de saneamento da Ría".
Fernández explicou que as alegacións presentáronse hoxe, último día do prazo, porque o anteproxecto foi presentado "no peor mes posible" e os afectados dispuxeron "só de 30 días hábiles" para revisalo. Así mesmo, criticou a falta de colaboración dalgúns organismos, aos que os veciños pediron axuda, como o Instituto Oceanográfico de Vigo ou a Universidade.
Ademais, o representante veciñal, recordou que "hai un contencioso aberto" contra a nova depuradora, e afirmou que, "mentres non haxa resolución xudicial, non se pode falar de localización nin de anteproxecto".
O conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, confirmou, en declaracións durante un acto en Tui (Pontevedra), que o seu departamento revisará as alegacións e daralles "cumprida conta", á vez que recordou que este mércores finalizou o prazo para a presentación de alegacións e que agora se inicia unha nova etapa no proceso: o prazo para a declaración de impacto ambiental. A este respecto, Vázquez matizou que a Consellería está cumprindo os prazos inicialmente previstos neste trámite e que "non hai atrasos". "Imos cravados polo cronograma", engadiu.

mércores, 14 de xaneiro de 2009

PSOE DE VIGO, FALTA DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

O sector crítico do PSOE vigués apunta "graves incumprimentos" na asemblea
.
O sector crítico da agrupación do PSDEG-PSOE de Vigo, xustificou a impugnación da asemblea para propor aos candidatos a formar parte da lista que se presentará por Pontevedra ás próximas eleccións autonómicas, debido a "graves incumprimentos".
Este grupo de militantes de base replicou así á Executiva do partido que, nunha rolda de prensa, defendeu o proceso de votación da asemblea como "democrático". O grupo crítico respondeu a estas manifestacións denunciando que a dirección local do PSOE "intentou coar unha votación con dúas papeletas", o que impedía aos militantes votar nun sistema de listas abertas, como se establece "claramente" no regulamento do partido.
Estas fontes sinalaron o proceso como un "grave incumprimento do sistema", polo que retiraron aos candidatos que propuxeran e abandonaron a asemblea sen votar. Así mesmo, apuntaron como "curioso" o feito de que ao comezo da mesma acreditáronse 250 militantes e o resultado do reconto fose de máis de 400 votos.
Ante un procedemento "con falta de garantías democráticas", anunciaron que nos próximos días trasladarán un recurso á Comisión Executiva Nacional Galega, e pediron á dirección do partido en Vigo que "asuma o pluralismo do socialismo vigués". Nese sentido, recordaron que os críticos, tanto,como outras correntes, supón un 38 por cento dos militantes que votaron na última asemblea de elección da Executiva.
Finalmente, estes militantes afirmaron que, "por lealdade ao partido", preferiron "non ser máis explícitos" nas súas denuncias, xa que "hai unhas eleccións á vista", aínda que precisaron que non renunciarán "á defensa da democracia interna do partido e da verdade ante os cidadáns".

martes, 13 de xaneiro de 2009

DENUNCIAS CONTRA "VILA PSOE" NA ILLA DE AROUSA

Denuncian ante a Fiscalía de Pontevedra o edificio no que ten un ático José Blanco e Ricardo Varela (PSOE)
..
O número dous do PSOE, o galego José Blanco, volve estar no centro da polémica despois de que o edificio situado na Illa de Arousa, no que posúe un piso sexa denunciado ante a Fiscalía. En concreto no escrito di que o inmoble non respecta a Lei de Costas, está a só 20 metros do mar, e que para a construción foi necesario tallar medio piñeiral.
O edificio no que ten o ático José Blanco, e no que outros dirixentes socialistas posúen tamén sendas vivendas, como o conselleiro de Traballo e vicesecreetario xeral do Partido Socialista Galego Ricardo Varela, é coñecido en Galicia como "Vila PSOE".
A Fiscalía de Pontevedra recibiu outra denuncia contra devandito inmoble e que vai dirixida contra o Concello de Illa de Arousa, gobernada polo Partido Socialista, a Xunta de Galicia e a empresa construtora.
Á demanda inicial da Asociación de Afectados por Estafas Inmobiliarias-Cafines sumouse o pasado venres Jorge Carlos Vázquez, un veciño do Concello coruñés de Cabanas afectado pola Lei de Costas, cun escrito no que cuestiona a recalificación dos terreos en base á Lei de 1988 e resalta que o inmoble non se axusta ás directrices que marca a normativa, ao exceder o edificio o volume máximo contemplado.
O edificio no que está situado o ático do vicesecretario xeral do PSOE está situado a tan só 20 metros do mar, o que vulnera a Lei de Costas, e que ademais se acentúa co feito de que foi construído en solo urbano non consolidado. Neste sentido, a construción do edificio provocou que se tallara medio piñeiral, uns 280 exemplares, considerado polo Concello anos atrás como "un dos lugares con maior valor paisaxístico e natural de todo o municipio".
A denuncia demostra con distinta documentación que en 1988, cando entrou en vigor a Lei de Costas, os terreos nos que se sitúa a futura residencia estival de Blanco non tiña calificación de solo urbano. Por iso, esta edificación vulneraría tamén os 100 metros de servidume con respecto ao mar que esixe a actual Lei de Costas para aqueles terreos que antes de 1988 non tiñan a categoría de "urbanos". Con todo, o concello socialista de Illa de Arousa asegura que "o edificio ten todos os permisos e estas personalidades son libres de comprar a súa vivenda en calquera parte do territorio nacional".

CHAPUZA XURÍDICA DA CONSELLEIRA DE POLITICA TERRITORIAL, Mª JOSÉ CARIDE

Afectados polo carril bici Vigo-Nigrán critican a "chapuza xurídica" na tramitación e anuncian alegacións. .
.
Os avogados da plataforma de afectados do proxecto da PO-325, o denominado carril bici entre Vigo e Nigrán, criticaron hoxe a "chapuza xurídica" realizada pola Consellería de Política Territorial na súa tramitación, á vez que anunciaron alegacións, que presentarán tanto de xeito colectivo como individual.
Nunha rolda de prensa, a avogada Marta Costas asegurou que se presentarán alegacións que discutan a utilidade pública do proxecto e a opción escollida para o seu trazado, á vez que se denunciará a "chapuza xurídica" que, segundo afirmou, supón aprobar o citado proxecto, declaralo de utilidade pública e urxente ocupación e, con posterioridade, sometelo a información pública. Así, asegurou que este último "debese ser o primeiro paso segundo ordena a Lei de Estradas de Galicia". Para Costas, o feito de que se someteu o proxecto a información pública agora confirma a "existencia de graves irregularidades" na tramitación do procedemento que, segundo engadiu, darían lugar a "a nulidade do proxecto".
A avogada afirmou que a resolución de Política Territorial intenta "emendar erros" localizados pola propia Administración no expediente. De feito, sinalou que finalmente se optou por someter o proxecto a información pública porque lles resultou imposible" proceder ao levantamento das actas previas á ocupación por mor das "enormes diferenzas detectadas entre a realidade e as relacións de bens afectados" recollidos nos proxectos aprobados.
Finalmente, afirmou que o recurso contencioso-administrativo contra o proxecto de carril bici foi admitido a trámite e, xa que logo, recordou que "serán os tribunais os que decidan se estes parches xurídicos son aceptables e xustifican a actuación da Administración".

luns, 12 de xaneiro de 2009

O BNG QUERE DESTRUIR ESPAZOS PROTEXIDOS CO PLAN EÓLICO

Medio Ambiente vetará os parques eólicos adxudicados en Rede Natura e a súa ampliación.
.
Admite que se fagan repotenciaciones, aínda que preferiría que non houbese xeradores nesas áreas.
..
Manuel Vázquez advirte de que revisará os proxectos caso a caso, pero ve contraditorio aumentar os hábitats protexidos e pór muíños.
.
A Consellería de Medio Ambiente non autorizará os parques eólicos que acaban de ser adxudicados por Industria en espazos naturais protexidos. O responsable do departamento, o socialista Manuel Vázquez, colleu onte a testemuña de Touriño (que o sábado emprazouno a revisar os proxectos un a un) e explicou que a estratexia da consellería que dirixe, «antes e agora», é que «nin en Rede Natura nin nas zonas que temos propostas, e nas que estamos traballando, autorícense novos desenvolvementos eólicos».
O concurso eólico que acaba de fallar Innovación e Industria (BNG) admitiu a trámite 28 parques proxectados en paraxes naturais, que suman 985 megavatios (un 43% do total autorizado). Deles, once sitúanse sobre espazos protexidos polo mapa de Rede Natura vixente (seis repotenciaciones de instalacións xa existentes e outros cinco parques novos), e o resto afectan a localizacións incluídas no mapa de ampliación elaborado por Medio Ambiente. Vázquez insistiu onte en que ao seu departamento «aínda non chegaron as localizacións confirmadas con todos os datos», e advertiu que, «no momento en que cheguen», iranse analizando «caso a caso». «Pero a filosofía xeral é que nin en Rede Natura nin na ampliación deberiamos permitir nova eólica, porque se non estariamos facendo unha política contraditoria». Esa filosofía xeral será a que defina «o estudo dos proxectos cando haxa que efectuar a tramitación ambiental», explicou. O conselleiro socialista fai unha excepción coas repotenciaciones (práctica segundo a cal o promotor retira muíños obsoletos e instala menos, pero máis potentes, a cambio dun incremento no número de megavatios): «Os que están en Rede Natura probablemente nunca se deberon pór aí no seu día -explica-, pero todo o que sexa repotenciar soa ben, porque é un xeito de minorar impactos e á vez aumentar potencias». Respecto dos parques proxectados nas zonas de ampliación, Manuel Vázquez non cre que haxa problemas de inseguridade xurídica se, no seu día, decídese non conceder a declaración de impacto ambiental a firmas que agora, co mapa aínda sen aprobar oficialmente, recibiron as admisións a trámite: «A ampliación da Rede Natura non é da última semana nin as zonas son as que se me ocorren a min. É unha traballo de tres ou catro anos, froito do labor dos científicos que determinan que aí hai algo que protexer, e todo o mundo que está nas políticas ambientais viu o documento nestes anos», asegura Manuel Vázquez. Se temos a previsión de protexer novos hábitats, de acordo co que nos esixe a Unión Europea, sería difícil de explicar que se autoricen parques eólicos nesas zonas», conclúe.
la Voz
.
Henrique Tello "contra o seu propio partido BNG" nas adxudicacións eólicas
.
Dentro do propio BNG comeza o primeiro recurso polos seus propios militantes, contra as concesións eólicas do Bloque Nacionalista Galego.
O tenente de alcalde da Coruña, o nacionalista Henrique Tello, distánciase do Bloque Nacionalista Galego ao apoiar sen reparos o recurso que o Concello da Coruña presentará, a través da Empresa Municipal de Augas da Coruña (Emalcsa), contra as concesións eólicas realizado por Innovación e Industria da Xunta de Galicia representada polo tamén nacionalista Fernando Branco.
A pesar de que os seis megawatios repartidos en dous xeradores solicitados eran para abaratar o recibo da auga aos coruñeses, non para facer negocio, explicou Tello, fué rexeitado polos seus socios nacionalistas que primaron á construtora de Jacinto Rei e á vez promotora do diario Xornal de Galicia afin ao Bloque Nacionalista Galego.
Desta forma e dentro do propio BNG comeza o primeiro recurso polos seus propios militantes, contra as concesións eólicas do Bloque Nacionalista Galego.
Xornal Galicia

domingo, 11 de xaneiro de 2009

PUBLICIDADE NACIONALISTA NA XUNTA PARA AS ELECCIÓNS DE MARZO

.
O principal gañador do plan eólico, o empresario afecto ao Bloque nacionalista Galego, Jacinto Rei, propietario da inmobiliaria San José, e que na actualidade esta atravesando por graves problemas financeiros "case na quebra", obtivo, mediante Enerxías Renovables, 142 megawatios que se calcula reportaranlle uns 14 millóns de euros de beneficios anuais deixando fose o tan "cacareado" trasladado da factoría de pasta de papel fóra da ría de Pontevedra.
.
En calquera caso, o recentemente creado diario Xornal de Galicia, así mesmo da súa propiedade, apoiará con forza ao Bloque Nacionalista Galego cara ás autonómicas de marzo, recibindo, iso si, pas eólicas e abundante soporte publicitario "con diñeiro dos galegos" por parte das áreas da Xunta controladas polos nacionalistas.
.
Xornal Galicia.com

sábado, 10 de xaneiro de 2009

EFECTO DEVASTADOR NA AGRICULTURA

Un estudo revela que o cambio climático terá un efecto devastador sobre a agricultura
..
O rápido aumento das temperaturas en todo o mundo terá un grave efecto sobre as colleitas nas zonas tropicais e subtropicales a finais deste século, segundo vaticina un estudo que acaba de publicar a revista científica Science.
Como resultado, se non se produce unha adaptación, a metade do mundo enfrontarase a unha escaseza grave de alimentos. Peor aínda, a poboación desas rexións (35 graos de latitude norte e 35 graos de latitude sur) é unha das máis pobres, cun crecemento demográfico que é dos máis rápidos do mundo.
Calcúlase que uns 3.000 millóns de persoas viven nesas zonas, que se estenden desde o sur de Estados Unidos ata o norte de Arxentina e o sur de Brasil; e desde o norte da India e o sur de China ao sur de Australia e toda África. «As presións do aumento de temperaturas sobre a produción mundial de alimentos van ser enormes e iso non ten en conta o abastecemento de auga», sinalou David Battisti, profesor de Ciencias Atmosféricas da Universidade de Wáshington.

venres, 9 de xaneiro de 2009

O 43% DO NOVO PLAN EÓLICO ESTÁ NA REDE NATURA

A Consellería de Industria admitiu 985 megavatios en 19 paraxes naturais de Galicia
.
O futuro grupo lácteo, Acciona e outros dous operadores teñen todos os seus parques en espazos protexidos
.
O 43% da potencia admitida a trámite no concurso eólico da Consellería de Industria corresponde a parques situados en espazos protexidos. Destes, un terzo pretenden situarse sobre o actual mapa de Rede Natura 2000, e o resto sobre a proposta de ampliación que xa concluíu a Consellería de Medio Ambiente. En total son 28 (dos 78 admitidos a trámite) os anteproxectos que planean a instalación de muíños en 19 paraxes naturais con algún tipo de protección.
Sobrepondo os emprazamentos dos 2.290 megavatios repartidos por Industria cos mapas de Rede Natural, tanto o vixente como a ampliación, pódese concluír que 286 deses megavatios sitúanse sobre espazos xa protexidos formalmente e 986 invaden as áreas que se pretende preservar.
O pasado 26 de decembro, cando se fixo pública a resolución do concurso eólico, o conselleiro de Industria, Fernando Branco (BNG), explicou que durante o proceso de análise das candidaturas descartáronse «52 proxectos por solapamiento con parques xa existentes ou por estar en zonas de Rede Natura». No entanto, na lista de anteproxectos admitidos aínda hai once parques que afectan total ou parcialmente a paraxes incluídas no actual mapa.
Costa da Morte e Xistral
A maior parte están situados nos dous grandes corredores do vento galego: a Serra do Xistral e a Costa da Morte. No primeiro emprazamento atópanse os tres parques que lle tocaron na repartición a Acciona (Labrada, Lomba e Mareiro), así como un de EdP-Hidrocantábrico (Abadín). O grupo luso-asturiano ten tamén dous parques no espazo natural da Costa da Morte (Salgueiras e unha repotenciación en Corme).
O resto de proxectos previstos sobre a Rede Natura actual pertencen a Enerxías Renovables de Galicia (a firma eólica de Construtora San José proxecta un parque en Becerreá que afecta aos espazos protexidos de Miño-Neira e Os Ancares-O Courel); Aucosa (o grupo de conserveiras pretende instalar muíños no Esteiro do Tambre); Olivento (parque Monte Seixo, na Serra do Cando), e Eufer (a firma que posúen a medias Enel e Fenosa solicitou unha repotenciación en cabo Vilán). A última afección a Rede Natura corresponde a un proxecto de Fergo Galicia, que pretende instalar muíños no parque eólico de Alfoz, nos espazos Ría de Foz-Masma, río Ouro e Serra do Xistral. Neste último caso, trátase dun proxecto correspondente a un plan eólico aínda vixente, que non fora desenvolvido na época do PP.
A lista de parques proxectados sobre a proposta de ampliación de Rede Natura é moito máis ampla. Entre eles atópanse os de Ventos Cooperativos, que ten o 100% dos seus megavatios (192 recibiron no concurso) sobre paraxes protexidas. A firma que agrupa a Feiraco, Os Irmandiños, Colaga e Icos pretende instalar catro parques na Cunca do Eo e no espazo natural de Brañas do Deo. O segundo promotor con máis megavatios sobre os mapas de Rede Natura é San José. Ademais do citado en Becerreá, a división eólica de Jacinto Rei proxecta levantar outro parque na localidade lucense, afectado polo espazo Miño-Neira, o denominado Punago Sur II, no mesmo paraxe, e outro, nos Sobreirais do Arnego (A Golada).
Todos estes parques deberán iniciar agora unha complexa tramitación administrativa, que require unha declaración de impacto ambiental positiva. Os muíños que pasen os trámites necesarios aínda tardarán máis de ano e medio en ser instalados nos montes galegos.
.
la voz

xoves, 8 de xaneiro de 2009

VIDA NOVA, PREZOS NOVOS

O reino da choiva.
.
Aquí teñen o costume de felicitarnos a chegada do ano novo cun anuncio da subida dos prezos dos produtos e servizos básicos. Véñeno facendo desde fai décadas, sen que nós reaccionemos. Collemos o xornal e vemos que nos subiron o transporte, a luz, a auga, o teléfono, a peaxe das autoestradas, o billete dos trens, o taxi, o tabaco, o coñac e o leite condensada e quedámonos tan frescos. Aínda que as subidas dupliquen o IPC. Aínda que entremos nun dos anos máis tormentosos das nosas vidas, a ninguén se lle ocorre montar unha manifa, nin tan sequera protestar. Debe de ser que nos dá tranquilidade que Solbes se mostre convencido de que imos ter un bo ano, aínda que non sabemos se cando o di está pensando en Ana Patricia Botín ou en vostede e en min.
O caso é que aquí todos apúntanse á subida dos prezos e xustifícano estupendamente. Pero ninguén, absolutamente ninguén, fala de mellorar os servizos. Sobe a luz, pero no centro da Coruña seguirán producíndose cortes. Soben os billetes de tren, pero seguimos con vagóns dos anos corenta. Sobe a telefonía, pero seguiremos quedándonos coa palabra na boca cada vez que pasemos por unha zona de sombra, que lle chaman. Volve subir a telefonía, pero Internet é un invento descoñecido, por moita liña ADSL que nos haxan encasquetado. Soben as peaxes das autoestradas, pero seguirán coa mesma sinalización e soportando longas colas.
Están empeñados en facernos a vida case imposible. E non pode dicirse que fallen nos seus obxectivos. Soben prezos, pero ninguén nos dá unha explicación, nin desde as empresas, nin desde a Administración. Así que nos quedamos con prezos europeos e servizos máis propios de Burkina Faso.
.
Ernesto Sánchez

OS IMPOSTOS MUNICIPAIS DE VIGO, DISPÁRANSE COA CRISE

Os impostos municipais subiron tres veces máis que o IPC real de 2008
.
O Concello aplicou un 4,2% de incremento cando o IPC adiantado de 2008 está no 1,5%
.
De costas á crise mostrouse o actual goberno municipal (PSOE-BNG) á hora de subir os impostos municipais para este ano. Este mes entrou en vigor a subida do 4,2% que acordou o goberno municipal para o conxunto dos impostos, case tres veces máis que o IPC adiantado de 2008, que se situou no 1,5% segundo a cifra dada a coñecer esta mesma semana polo Ministerio de Economía. Ademais, a previsión do IPC de 2009 sitúao entre o 0,2% e o 1,2%, segundo un estudo da Fundación de Caixas de Aforros.
É a maior subida de impostos aprobada no Concello de Vigo nos últimos dez anos, aínda que a concelleira de Facenda, Raquel Díaz, o vendera no pleno como "unha conxelación", expresión que repetiu ata a saciedade e en tono contundente.
O peor de todo é que esta subida prodúcese nun escenario de crise que xa era coñecido no momento en que o goberno vigués elaborou o orzamento municipal para 2009, como lamentara por activa e por pasiva o grupo municipal do PP. Xaneiro é o mes das malas noticias para o peto dos cidadáns, que deben pagar máis pola luz, o transporte, a telefonía e outros servizos básicos, pero en Vigo a esta sangría hai que engadir o encarecemento do 4,2% no IBI, o imposto de vehículos, o recibo do lixo, o billete de Vitrasa e outros tributos municipais. Ese 4,2% escollido polo Concello equivale ao IPC interanual, medido de abril de 2007 a abril de 2008.
O goberno municipal xustificara a subida do 4,2% nos impostos porque, segundo dixeron, era necesario para manter as políticas sociais. Con todo, nada máis coñecerse o orzamento municipal de gastos, en realidade servira para incrementar nun 15% as partidas de gastos de publicidade e asistencias técnicas, unha decisión ao contraxeito porque estes gastos conxeláronse noutras administracións, como a Xunta de Galicia e o Estado.

mércores, 7 de xaneiro de 2009

SUSPENDE PAGOS UNHA EMPRESA DA QUE SON ACCIONISTAS SOGAMA EO IGAPE

Tecnoambiente está presidida por un ex director xeral de Industria de Fraga.
.
Á Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) crécenlle os problemas, pero non está soa. O Xulgado do Mercantil número un da Coruña admitiu a trámite o concurso de acredores presentado por Tecnoambiente Galicia, a única empresa na que a compañía de maioría pública presidida por José Álvarez Díaz tomou parte como accionista, da que posúe un 10% do capital. A suspensión de pagos da firma, con sede e instalacións en Cerceda e cuxo obxectivo consistía en levantar unha fábrica para producir combustibles a partir de derivados plásticos, tamén arrastra a outro dos seus accionistas significativos, pertencente ao sector público, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependente da Consellería de Economía. Agora controla practicamente un 21% de Tecnoambiente Galicia a través da xestora de capital risco Xesgalicia. As participacións de Sogama e Igape suman algo máis do 30% da empresa, tanto como o seu maior accionista individual, o empresario Epifanio Campo, vinculado ao sector cerámico e ás finanzas.
Presidida por Joaquín del Moral, director xeral de Industria durante máis dunha década en sucesivos gobernos de Manuel Fraga, Tecnoambiente Galicia solicitou o concurso de acredores o pasado 14 de novembro, e recoñeceu ante o xuíz a súa incapacidade para facer fronte aos seus acredores cun pasivo exixible de 4,3 millóns de euros. A solicitude do concurso foi presentada de forma voluntaria, e no balance da memoria da compañía fanse constar uns activos de sete millóns de euros. O titular do Xulgado do Mercantil número un, Pablo González-Carreró Fojón, designou nun auto como administradores concursais da empresa ao economista Ramón Xoga Costa, a Rafael Pereira González e a un representante legal de Caixa Galicia, o maior acredor da compañía. O Banco Galego, do que Epifanio Campo é accionista e conselleiro, tamén é outra das principais entidades financiadoras de Tecnoambiente Galicia, e atópase entre os seus acredores, segundo aclaran os administradores.
Desde que se presentou o concurso, nin o Igape nin Sogama informaron da situación procesal da súa participada. No seu consello de administración sentan José Manuel Ortigueira, en representación de Xesgalicia, e o propio presidente de Sogama, José Álvarez Díaz. A participación do Igape concrétase a través do fondo Emprende, segundo fontes da compañía.
O certo é que Tecnoambiente Galicia, que naceu en 2005 como un proxecto de I+D para producir combustibles a partir dos residuos plásticos, non chegou sequera a inaugurar a súa planta, nas inmediacións da de Sogama, en Cerceda. A empresa non pasou da fase de probas, e traballou nun principio no desenvolvemento do denominado ecodiésel. Este produto ecolóxico ía ser utilizado, segundo anunciou Sogama cando, en 2006, entrou no seu accionariado, na flota de camións que a diario realizan os transportes de residuos desde as plantas de transferencia ata o complexo ambiental situado en Cerceda.
Do Moral, ex director xeneral de Industria e vinculado agora ao sector eólico, sobre todo nas Somozas, representa no capital de Tecnoambiente a Epifanio Campo e tamén a Edelmiro Añón, antigo propietario de Ferros Añón, presentes no accionariado da empresa a través da sociedade patrimonial Bergamota. "O que fallou neste proxecto foi o I+D, simplemente iso; sentímonos enganados, sobre todo por parte de IDOM, Enxeñería e Consultoría, a firma que estaba desenvolvendo o proxecto de aplicación da tecnoloxía", explica Del Moral. O presidente da firma tamén se mostra crítico coa actuación dos representantes de Xesgalicia en Tecnoambiente: "Nun dos últimos consellos expuxéronnos que, antes de asumir calquera pago a maiores derivado dos custos procesarlles do concurso tiñan que pedir un informe xurídico ao despacho Garrigues. E iso é o que se entende por capital risco?", inquiere Del Moral. "Á empresa non lle queda outro remedio que a liquidación, gústenos ou non", vaticina o seu presidente.

martes, 6 de xaneiro de 2009

luns, 5 de xaneiro de 2009

O URBANISMO SALVAXE DANA A BIODIVERSIDADE

A .última .Lista Vermella, .elaborada por case 200 autores, advirte de que o 15% das especies españolas está peor que en 2000.
.
A flora española máis .ameazada segue ameazada, sobre todo polo urbanismo salvaxe e os efectos do cambio climático. Así o indica a Lista vermella da Flora Vascular Española, que recolle a evolución das plantas ameazadas en España desde 2000, ano no que se publicou a anterior edición.
E a situación non mellorou, xa que un 15% da flora española está peor que fai oito anos. A Lista Vermella inclúe 1.571 especies con algún tipo de ameaza, das cales 1.221 son as que contan con maior grao de vulnerabilidade ou están extintas.
En 2000, había 1.149 en situación máis grave e, en 1984, eran 1.095. Na actualidade, o 80% das plantas incluídas no ano 2000 seguen estando ameazadas e 229 aumentaron o seu grao de ameaza.
O listado conta coa firma de 71 autores e 107 colaboradores, e foi coordinador polo profesor da Universidade Autónoma de Madrid, Juan Carlos Moreno.
Na súa opinión, a flora é a "gran esquecida" da conservación. "Nunca se convocou unha reunión ministerial para debater unha estratexia de conservación dunha especie de flora", engade o experto, que lamenta que a prioridade sempre sexan os mamíferos.
Unha particularidade de España é que se a planta non é endémica, non ten plans de conservación e se ademais está en varias comunidades autónomas, non hai estratexias compartidas para o seu coidado.
En España hai 25 taxones que se consideran extintos, dos cales seis desapareceron por completo (Carduncellus matritensis, Kunkeliella psilotoclada, Nolletia chrysocomoides, Normania nava, Pharbitis preauxii e Tanacetum funkii), outros 15 sobreviven en estado silvestre noutros países e catro consérvanse ex situ.
En perigo crítico
Destas 25 extincións, catro destas plantas aínda vivían fai oito anos (Marsilea quadrifolia, Normania nava, Kunkeliella psilotoclada, Polygonum robertii) e hai 308 plantas en perigo crítico, 278 en perigo e 610 en estado vulnerable.
En todo caso, durante a elaboración desta obra, descubríronse poboacións novas ou que se crían desaparecidas, por exemplo en Hippocrepis prostrata, Astragalus nitidiflorus, A. oxyglottis, Carex helodes e Linaria intricata.
As comunidades con máis especies ameazadas son tamén as que máis endemismos teñen. Así, Canarias, con 515 taxones, e Andalucía, con 509, son as máis ricas en flora, con moita distancia respecto da terceira (Castela e León, con 166 plantas). Entre as rexións con máis áreas críticas para a conservación da flora, atópanse as serras béticas e, concretamente, Granada, así como Huesca, Lleida, Asturias e León.
Moreno explica que a deterioración do medio leva a que "cando quedan menos de 50 individuos, a poboación sexa inviable e máis se se concentran nunha zona, sometida aos mesmos riscos".
En Canarias, a presión turística e a introdución do arruí supón unha agresión para a flora, e en Serra Nevada, o cambio climático produce unha migración cada vez a maior cota, ata que as plantas non teñan un piso adecuado e desaparezan.
Nas áreas litorais de Levante, Baleares, Galicia e suroeste de Andalucía, a principal ameaza é a transformación polo urbanismo.
.
PÚBLICO. ES

domingo, 4 de xaneiro de 2009

A DESTRUCIÓN DO LITORAL

Galicia é a segunda autonomía con máis casos de corrupción urbanística
.
Unha torre de 21 plantas no illote de Toralla, na ría de Vigo, tingue de formigón a paisaxe das illas Cíes. O illote é propiedade dunha sociedade privada, Toralla, S.A, ata o ano 2064. Una torre de 7o metros e 30 chales e non se realizou o leslinde marítimo terrestre.
Ningún adaptou o seu planeamento á nova lei, pero aproveitaron o prazo de tres anos que tiñan para adaptarse á lei para seguir dando licenzas, moitas de dubidosa legalidade. Nos mellores lugares da costa (Rías Baixas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizacións de cuño mediterráneo. A situación rebentou a finais de 2006. A Xunta empezou a suspender as normas urbanísticas en varios concellos ou a rexeitar os novos plans con inflación recalificadora.
Ao mesmo tempo, o presidente galego anunciou a redacción dunha lei urxente para protexer a costa, que establece unha moratoria de dous anos para construír a menos de 500 metros do mar nos municipios sen planeamento adaptado á lei. Hoxe están suspendidos os plans de urbanismo de cinco municipios costeiros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros e O Grove) e a Xunta ordenou reelaborar plans tan importantes como o de Vigo.
Só un dos 86 alcaldes da costa adaptou o seu urbanismo á Lei do Solo de 2002 e por iso queda eximido da suspensión de construír a menos de 500 metros do mar. Trátase de Isaac Maceiras (PP) rexedor da Pobra do Caramiñal, na ría de Arousa. O seu novo plan aumenta a edificabilidade nun 297%, unha constatación do que está por chegar á costa galega. "A Pobra é un pobo que naceu bonito, é bonito e mentres eu sexa alcalde seguirá sendo bonito", asegura Maceiras.
A sorte que tivo o novo Goberno galego (PSOE-BNG) é que urbanisticamente aínda estaba todo por facer, co que puido parar o golpe. Fóra da Pobra do Caramiñal, o resto do litoral galego (85 concellos) están en situación urbanística de alegalidad, ao non adaptar antes de 2006 os seus plans á nova Lei do Solo de Galicia. Isto é o que permitiu á Xunta edificacións a 500 metros do mar a toda a fachada marítima, desde Ribadeo ata A Guarda.
A medida cautelar afecta a unha franxa de 60.000 hectáreas, que representa o 13% do solo dos municipios costeiros, a banda máis desexada polas construtoras. A Lei dos 500 metros xa bloqueou, de feito, un total de 30 millóns de metros cadrados que, estando a menos de medio quilómetro do mar, xa foran recalificados como urbanizables.
Ademais, os fiscais iniciaron en 2006 a imputación de alcaldes, concelleiros, arquitectos e promotores por suposta corrupción urbanística. Galicia é, tras Andalucía, a autonomía con máis casos de corrupción abertos polas novas Unidades Unidades de Delitos Urbanísticos da Garda Civil nos últimos seis meses. Hai en marcha 14 operacións por prevaricación, malversación de fondos públicos, suborno ou incumprimento manifesto da legalidade urbanística. A eles engádense outros dez casos en curso abertos antes de marzo deste ano.
O pelotazo está no tellado. A maioría dos concellos costeiros contrataron consultoras urbanísticas privadas e teñen case elaborados plans para duplicar a súa edificabilidade. O caso máis inminente é Vigo (PSOE e BNG) onde se mantén unha edificabilidade un 101% superior á actual, con máis de 110.000 vivendas novas.
A presión que está exercendo sobre a Xunta e os concellos o sector inmobiliario e boa parte do mundo empresarial galego, é enorme. Falan de investimentos de máis de 84.000 millóns de euros, case dez veces o orzamento da Xunta. As hectáreas que compraron en Galicia son a maior ameaza para a máis extensa das costas da España peninsular