mércores, 28 de xuño de 2006

NON SE PODE LEVAR PEOR A CONCELLERIA DE URBANISMO


NOTA DE PRENSA

A DEVOLUCIÓN DO PXOM AO CONCELLO DE VIGO POLA XUNTA DE GALICIA, DEMOSTRA QUE NON SE PODEN LEVAR PEOR AS CONCELLERÍAS DE URBANISMO E DE MEDIO AMBIENTE.

A señora alcaldesa, Corina Porro, equivocouse. Non debería ter relevado das súas responsabilidades ao señor Iglesias. A quen debería cesar é ao señor Figueroa e as razóns son claras e notorias.A Dirección Xeral de Urbanismo comunicou ao Concello de Vigo que debe emendar as deficiencias observadas no PXOM e completar, coa documentación que falta, o expediente do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, que o goberno local enviou con grande urxencia á Xunta de Galicia. Para Alternativa Veciñal, isto significa que, no ámbito autonómico, os mecanismos de control democrático funcionan e que as continuas queixas da cidadanía polas maneiras utilizadas polo PP e o BNG para levar adiante, custe o que custe, o PXOM de Vigo estaban xustificadas. Demostrouse, tamén, que o goberno municipal do PP, coa complicidade do BNG e do PG, actuou dun xeito irresponsable, ao ser a propia Administración local a que non respecta o procedemento administrativo para aprobar o Plan Xeral. Este feito produce na cidadanía tal perda de confianza nos gobernantes e na institución que esixe unha modificación da lei para evitar que estes feitos volvan acontecer.

O precipitado envío por parte do Concello de Vigo do documento do PXOM, sen recibir todos os informes sectoriais preceptivos e vinculantes, non aportaba elementos esencias e preceptivos nin seguridade á complexa tramitación do Plan. En consecuencia, é especialmente importante para a cidadanía que a Xunta de Galicia garanta, coa súa actuación, que a partir de agora se vai a cumprir estritamente a lei e que son as institucións as que deben dar exemplo.

28 de xuño de 2006

domingo, 11 de xuño de 2006

luns, 5 de xuño de 2006

XOSE M. SOUTO, CATEDRATICO

Entrevista
.
XOSÉ MANUEL SOUTO GONZÁLEZ
.

O Plan Xeral de Vigo: ¿repetir curso?
.

Como deciamos nun artigo anterior, non todos os deberes están feitos con aspecto ao PXOM de Vigo. Xa observamos que non se tomaba en consideración o principio do policentrismo consagrado na Estratexia Territorial Europea, pero tampouco se ten feito moito en canto a outros factores centrais. Examinémolos.
-En primeiro lugar, o acceso ás infraestruturas. Non imos entrar nas que concirnen á sociedade do coñecemento, o que se podería facer seguindo modelos doutras cidades do Eixo Atlántico, como Guimarães. Céntrome no asunto da Ronda de Vigo. Se este vial era para aproximar as poboación das parroquias entre si, habería que definir un plan de mobilidade, que integrara o sistema policéntrico esquecido. Pero, ademais, ¿por que se suprime o tramo de Matamá a Saiáns? Non era para aproximar as parroquias? Cando se le que a execución da Ronda vai ser por planeamento remitido xa atopamos a clave. Hai unha operación urbanizadora detrás do argumento do vial. Se vai ser por este tipo de execución non se asegura a continuidade, pero si o negocio inmobiliario. Desenvolvemento sustentable. Non entramos nas diferenzas enormes de avaliación entre os redactores e a equipa da Universidade de Vigo, pois é obvio que existe unha diferente sensibilidade. Eu quixera recordar aquí o que se di no Manifesto por unha nova cultura do territorio , asinado polos principais urbanistas de España: «Debe abandonarse a concepción do solo rústico como espazo residual». Todo o contrario do que se fai no PXOM. ¿E como se avalían as
infraestruturas do ciclo da auga para un horizonte de case 400.000 habitantes, cando nin sequera está resolto o problema da única depuradora? ¿Hai recursos hídricos para toda a rexión urbana?
-Démonos conta de que a presa de Eiras e o río Oitavén non están no municipio de Vigo e, polo mesmo, se debe pensar en termos metropolitanos.
-Coordinación. ¿Como se pode desprezar o que se di no Plano Estratéxico de Vigo e a súa área funcional, ou os procesos de participación da Axenda 21? Non vale aludir a que o plan elabórase de acordo coa Lei 15/2004 e que a Axenda 21 nada ten que ver. E o mesmo podemos dicir das ordenanzas sobre ruídos e contaminación ambiental. As directrices sobre coordinación das políticas sectoriais por parte da UE son claras. O argumento da equipa redactora é prepotente: «Que se leron algo do Plan non foron capaz de entendelo». Isto rexeita calquera argumento en prol da participación cidadá.
-Cooperación e complementariedade dos recursos. ¿Como se pode facer un plan en Vigo sen ter en conta o plan especial do porto? Teñen que ir da man. Ou qué dicir do planeamento rexional dos municipios próximos. Sen dúbida Galiza ten un gran retraso respecto das directrices de ordenamento, pois non están aprobadas. Pero existe un Plano Estratéxico da Deputación que fala do tren de proximidade, do ferry de Vigo a Cangas. Un plan de mobilidade que non se considera no PXOM de Vigo.
-Competitividade e competencia. A reserva de solo industrial debe definir a sectorialización dos espazos de I+D+I, así como definir as comunicacións entre o porto marítimo e o porto seco de Salvaterra-As Neves. Isto é prioritario para o crecemento económico futuro, o que dalgún xeito xustificaría o crecemento demográfico. Pero isto non aparece máis que dunha maneira imprecisa e ambigua.
-Todo o anterior lévanos a avaliar que o actual proceso de PXOM de Vigo ten moitos deberes pendentes no esencial. Van ter que repetir curso ou facer os deberes para setembro.

La Voz

domingo, 4 de xuño de 2006

A DEPURADORA DO LAGARES

A Ría de Vigo contamínase cada día con 66 millóns de litros sen desinfectar
.
A depuradora é, xunto con Ence, o maior problema medioambiental do sur de Galicia
.
A discusión entre Concello e Xunta sobre a nova planta de tratamento ameaza con prolongarse polo menos ata as municipais
.
Cada día que Concello e Xunta pásanse discutindo sobre a ubicación da nova depuradora, a ría de Vigo contamínase con 66 millóns de litros de augas residuales urbanas sen tratamento microbiológico, é dicir, sen desinfectar. Con esa carga cada xornada poderíanse encher tres embalses como o de Zamáns, que dispón dunha capacidade de 2,2 hectómetros cúbicos.
-Ante esta situación detectada pola Comisión Europea e que supuxo a imposición dunha multa de 20 millóns de euros, non é de estrañar que a Xunta, considere que a construción dunha depuradora en Vigo é, xunto co traslado de Ence, «o maior problema medioambiental de todo o sur de Galicia».
-Así o considera o conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez.
-E pese á gravidade dos datos aportados polos centros científicos de Vigo sobre a saúde da ría, a situación é susceptible de empeorar. Por unha banda, non hai acordo para impulsar un sistema de depuración total; por outro, o Concello proxecta obras para poder aumentar o consumo de auga (de feito xa conta con permiso para subir de 1.500 a 3.000 litros por segundo). Aínda que o concelleiro José Manuel Figueroa sostén que será «un incremento gradual».
Análise
- As análises dos científicos (para o director do Oceanográfico, Albero González Garcés, é un alivio que a ría goce dunha renovación natural de augas tan grande) demostran que o groso da contaminación débese á cidade de Vigo, con preto de 300.000 habitantes, que conta cunha deficiente depuradora na que a Administración autonómica chegouse a gastar máis de 18 millóns de euros. A planta do Lagares, á marxe das súas graves carencias técnicas, non contempla o tratamento terciario do caudal que recibe.
-En 1996, cando a estación empezábase a construír, técnicos de Seragua filtraron á Federación Vecinal un informe no que xa se poñía de manifesto que incumplía a normativa europea e que daría moitos problemas no futuro. O ex conselleiro de Política Territorial, José Cuíña, fixo oídos xordos e o día da inauguración soltou patos no contorno da desembocadura do Lagares. Algúns lograron sobrevivir.
- Case dez anos despois, o problema está sen resolver. E, a tenor do escoitado ao longo da última semana, non parece que se vaia a solucionar antes das eleccións municipais de maio do 2007. Segundo o PSOE (Manuel Vázquez), o PP non sitúa a nova depuradora por interese electoral; segundo o PP (José Manuel Figueroa), o PSOE utiliza a planta como arma arroxadiza na precampaña.
-Estamos ante un auténtico enredo: a Xunta esixe que o Concello debe fixar uns terreos, o Concello di que a ubicación idónea é o recheo portuario de Bouzas e o Porto alega que por lei ten que ser en terreos municipais. O único seguro é que, cada día que pasan botándose a culpa uns a outros, a calidade das augas da ría continúa empeorando.
La Voz

venres, 2 de xuño de 2006

FERNÁNDO AGRASAR, ARQUITECTO


«O número de pisos do Plan responde a unha lóxica económica»
.
Entrevista
.
Fernando Agrasar (Vigo, 1963) é arquitecto, profesor da Escola de Arquitectura da Coruña e presidente da comisión de cultura do Colexio de Arquitectos de Galicia.
-Onte participou nun coloquio organizado por Outrovigo é posible destinado a analizar o Vigo deseñado no novo Plan Xeral, xa aprobado polo Concello e que só precisa o visto bo da Xunta para entrar en vigor.
-En absoluto. O grado de urbanidad dunha cidade depende sen dúbida do número de metros cadrados construídos que non se destinan estrictamente a vivenda.
-Existe coincidencia en que unha urbe americana de dous millóns de habitantes é menos cidade que Venecia con só 150.000. -Vostede vive na Coruña pero supoño que se interesou polo novo Plan Xeral da súa cidade. -É un documento complexo, pero fixen esforzos por bucear nel. -¿Cal é a súa opinión respecto diso? -Hai singularidades que destacaría.
-Principalmente, que prevé un número de vivendas superior ás máis optimistas previsións de crecemento demográfico. Iso non responde a necesidades da poboación sen a outra lóxica, a económica. Tampouco ten moi en conta a realidade metropolitana na que se atopa inmersa a cidade de Vigo. Habería que suscitalo a outra escala e establecer outros mecanismos.
-Non decidir o futuro dunha cidade pensando só nos seus exclusivos límites xeográficos -¿E en canto a equipamientos? -Gústame pouco que os deseñe como illas, a cidade do lecer, da cultura, do deporte, da xustiza, conectadas polo casco urbano mediante infraestructuras destinadas ao automóbil. É unha americanización da cidade que pode ter efectos moi perniciosos. -Non parece que lle entusiasme... -Coñezo a moita xente que non pensa precisamente que é o mellor pleneamento posible.