xoves, 31 de xaneiro de 2008

A APROBACIÓN DO PXOM É ILEGAL


A aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, celebrada o pasado 29 de decembro no Pleno Municipal, incorre en ilegalidade manifesta, segundo despréndese da lei 9/2002 do 30 de decembro, da Ordenación Urbanística e Protección do medio Ambiente Rural de Galicia, ou a nova Lei 15/2004 do 29 de decembro, no seu apartado seguinte:
.
Artigo 94. Modificación dos plans.
.
1. Calquera modificación do planeamento urbanística deberá fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas encamiñadas á mellora substancial da ordenación urbanística vixente, ao descongestionamento urbano, á mellora da articulación dos espazos libres públicos e dos volumes construídos, á eliminación de usos non desexables ou á incorporación doutros necesarios, á creación de novas dotacións urbanísticas públicas, á resolución de problemas de circulación e a outros fins públicos.
.
2. Non poderán formularse novas modificacións do planeamento urbanístico durante a tramitación dun plan xeral de ordenación municipal ou da súa revisión; isto é, dende a súa aprobación inicial ata a súa aprobación definitiva, salvo en execución de sentenzas.
.
3. Cando a modificación tendese a incrementar a intensidade do uso dunha zona, requirirase para aprobar a previsión das maiores dotacións públicas, de acordo cos estándares establecidos no apartado 2 do artigo 47, debendo emprazarse as novas dotacións no mesmo distrito ou sector, segundo trátese de solo urbano ou urbanizable.
.
"PLAN XERAL PLAN ILEGAL"

DENUNCIA DO PXOM

Denuncian ao alcalde e á edil de Urbanismo de Vigo pola presunta prevaricación no PXOM
.
Piden que se investigue a tramitación do PXOM e se chame a declarar a veciños, políticos e técnicos
.
Tamen se pide a comparecencia da concelleira do Bloque María Méndez, ao existir sospeitas por intereses particulares no PXOM
.
A Asociación Profesional de Peritos Inmobiliarios de Galicia, APPIG, presentou no Xulgado de Instrución número 6 de Vigo unha denuncia contra o alcalde da cidade, Abel Caballero, e a concelleira de Urbanismo, Carmela Silva, por un presunto delito de prevaricación no proceso de tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Segundo explicou hoxe o presidente desta asociación, Carlos González Armada, esta demanda, que foi presentada nos xulgados o pasado martes, ten como finalidade "que se investigue" a presunta comisión dun delito de prevaricación por parte dos responsables municipais, aos que acusou de "incumprir a lei a sabendas do que facían".
Nese sentido, González Armada recriminou ao rexedor vigués e á responsable de Urbanismo que "ocultasen ou manipulado" informes técnicos nos que se determina a necesidade de que o PXOM teña que ser sometido novamente a unha exposición pública, tras os cambios introducidos para cumprir a orde da Xunta e para incrementar a reserva de solo para vivenda protexida.
Os peritos inmobiliarios consideran, ademais, que as modificacións efectuadas no plan "prexudican gravemente a moitos cidadáns, que non tiveron oportunidade de presentar alegacións". Así mesmo, argumentaron que, entre outras irregularidades, "se ocultan datos aos propios técnicos municipais, aos que se lles piden informes sen darlles toda a documentación para poder elaboralos".
O presidente de APPIG tamén denunciou a vulneración do dereito de igualdade xa que, mentres aos promotores "se lles impoñen determinadas cargas" asegurando que os desenvolvementos urbanísticos van ser rendibles, á Zona Franca se lle beneficia cunha cláusula na que se acorda un novo convenio se o actual non resulta rendible.
TESTEMUÑAS.
A denuncia de APPIG solicita, ademais da investigación, que se cite a declarar a asociacións de afectados e propietarios, a Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin), a Unión de Consumidores de Pontevedra, a empresa redactora do Plan, os ex concelleiros de urbanismo Xabier Toba (BNG) e José Manuel Figueroa (PP), e ao ex xerente de Urbanismo, Xabier Rivas.
Ademais, tamén pediron a comparecencia da concelleira do BNG, María Méndez, porque, segundo explicaron, "existen sospeitas" de que puidese ter intereses particulares na aprobación do Plan, polo que "non "debería votar" no Pleno no que se deu luz verde a documento.
Pola súa banda, o alcalde da cidade, Abel Caballero, preguntado polos xornalistas acerca desta denuncia, manifestou a súa intención de non facer comentarios. Con respecto a posibles atrasos na aprobación do Plan por parte da Xunta debido a problemas ambientais, aclarou que a Consellería de Medio Ambiente "segue estudando a concesión de inviabilidade para pospoñer a declaración ambiental" e se mostrou convencido de que "dará o visto bo".

mércores, 30 de xaneiro de 2008

MEDIO AMBIENTE

12 medidas para unha política sostible
.
1 Reducir as emisións de CO2 cumprindo os compromisos acordados pola Unión Europea para 2020 e 2050, impulsando unha Lei contra o Cambio Climático.
2 Reducir de forma masiva o consumo enerxético, entre outras medidas, impulsando unha Lei de Aforro e Eficiencia Enerxética.
3 Apoiar e apostar por un crecemento rápido da enerxía limpa, en particular, promovendo unha Lei de Enerxías Renovables.
4 Restrinxir o uso do automóbil, fomentar o transporte público e obrigar a desenvolver Plans de Mobilidade Sostible, entre outras medidas, cunha Lei de Mobilidade Sostible.
5 Establecer medidas efectivas para reducir a xeración de residuos.
6 Educar aos nenos e mozos nos colexios sobre os efectos do consumismo para o contorno e a sociedade, así como fomentar unha educación cara á austeridade.
7 Garantir que as compras de todo tipo de bens que se realicen con diñeiro público respondan a estritos criterios ecolóxicos e sociais, eliminando totalmente a madeira procedente da tala ilegal.
8 Reducir drasticamente o uso dos produtos químicos na agricultura.
9 Incentivar o aluguer e a rehabilitación de vivendas fronte á compra e a nova construción.
10 Recuperar todos os acuíferos sobreexplotados do país, pechando todas as extraccións ilegais e asegurar caudais ecolóxicos para todos os ríos.
11 Dar un impulso real á rede Natura 2000, aprobando a composición definitiva, tanto terrestre como mariña, e garantir o seu adecuado financiamento e xestión.
12 Defender o mar creando unha rede de espazos protexidos coherente, integrada e ben xestionada, que inclúa áreas tanto litorais como oceánicas.
.

martes, 29 de xaneiro de 2008

XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

O 63% das augas costeiras galegas teñen alta concentración de fecais.
.
Ata 19 depuradoras carecen de tratamento de desinfección.
.
As denuncias por contaminación atmosférica dispáranse en Vigo.
..
En dous anos as infraccións detectadas polo Seprona multiplicáronse por cinco e pasaron de 29 a 144
.
A presenza de restos fecais nas augas costeiras galegas segue sendo un dos marcadores que determinan con máis precisión o preocupante nivel de contaminación da práctica totalidade das rías. Os plans autonómicos (cuxa base é a posta en marcha de 20 novas depuradoras) permitiron a España eludir o mes pasado a multa millonaria que a Unión Europea ía impor pola excesiva presenza de coliformes fecais na ría de Vigo, pero os proxectos atópanse na súa maioría en fase de tramitación e execución polo que aínda non se pode ver o seu grao de eficacia.
As denuncias por contaminación atmosférica experimentaron un espectacular crecemento nos últimos tempos ata o punto de multiplicarse por cinco na área viguesa nos dous últimos anos.
O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil, Seprona, detectou no 2007 un total de 144 infraccións relacionadas coa contaminación atmosférica fronte ás 29 controladas no 2005, 16 no 2004 e só unha decena no 2003.
.
.

domingo, 27 de xaneiro de 2008

sábado, 26 de xaneiro de 2008

ABEL CABALLERO, O MINISTRO

O alcalde Abel Caballero, irrita aos concelleiros do PSOE co seu estilo presidencialista... a verdade que irrita a calquera con só miralo.
.
O alcalde, Carlos Font e Carmela Silva adoptan as grandes decisións á marxe do grupo socialista e os edís ás veces nin son convocados para asuntos das súas áreas
.
Tensións co presidente e división no partido PSOE.
.
Xa o dicía Alternativa Veciñal, só hai que velo, altanero, chulesco, prepotente, son algúns dos calificativos entre outros mais, de este personaxe que chegou a cidade pensando que era Dios. A donde chega o Sr. Caballero, que el mesmo chamase "ministro", de verdade é un alucionado.
O presidente da Xunta Emilio Pérez Touriño, equivocouse ao nomear para ser o Alcalde de Vigo, a traxectoria deste personaxe foi e é nefasta, non é de estrañar que o Presidente do Goberno José Luís Rodríguez Zapatero non veña a facer campaña electoral, por que sabe o que hai en Vigo, o tempo dirao e porá a cada un no seu sitio, non podemos esquecer que o pobo é soberano.
Non podemos esquecernos que Abel Caballero, vendeu ao seu propio partido ao aprobar o PXOM de Vigo, que rexeitaba o propio PSOE na corporación municipal anterior, vendeu ao seu partido e a todos aqueles cidadáns que loitan contra as ilegalidades do Plan Xeral.
Con respecto a Xulio Calviño, outro vendido do PSOE, apoiou a Mauricio Ruíz ata as últimas consecuencias en defensa da legalidade do PXOM, e ao final polo poder e á voz do seu amo, vota a favor dun Plan Xeral que non ten modificacións con respecto ao anterior, segundo venden Abel Caballero e Santiago Domínguez, enton o Plan Xeral sigue sendo ilegal.
Xulio Calviño non pode queixarse en absoluto, obedece ao seu amo, a proba está nas marañadas antidemocráticas do pasado pleno do día 29 de decembro na aprobación do PXOM, usando artimañas fascistas para que non puidesen asistir os cidadáns ao citado pleno da corporación, soamente preocupouse de que entrasen pola porta falsa, militantes e simpatizantes do PSOE, o pobo impórtalle ben pouco, ¿onde está a democracia de estes personaxes que venderon ao seu partido e aos cidadáns?. Sr. Caballero e Sr. Calviño, vostedes non son democratas, polo ben do pobo, dimitan.
.
.

venres, 25 de xaneiro de 2008

INFORME DA CONSELLERIA DE CULTURA


A CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES TAMÉN DEBE INFORMAR SOBRE O PXOM DE VIGO -DO MESMO XEITO QUE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE- ANTES DE QUE A CONSELLERÍA DE POLITICA TERRITORIAL EMITA A SÚA RESOLUCIÓN FINAL EN NOME DA XUNTA DE GALICIA.

O INFORME DA CONSELLERIA DE CULTURA DEIXA BEN CLARA A DESPREOCUPACIÓN DE CONSULTORA GALEGA POLO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO E A AUSENCIA DE CALIDADE DO DOCUMENTO DO PXOM.

TAMÉN QUEDA CLARO QUE,HOXE,UNHA ADMINISTRACIÓN LOCAL PODE SER A MAIOR INIMIGA DO SEU PATRIMONIO NATURAL, HISTÓRICO E CULTURAL.
..
Informe da dirección xeral de cultura:
.
O Director Xeral de Patrimonio Cultural, vistos os informes dos Servizos Técnicos en relación co asunto:
Documento: Plan Xeral de Ordenación Municipal, Fase 6ª, Aprobación Provisional. Concello de Vigo
(Pontevedra)
.
Ámbito: Concello de Vigo
Promotor: Concello de Vigo
Autor: Consultora Galega s.l.
.
Con data de 28 de abril de 2006, ten entrada no Rexistro Xeral da Consellería de Cultura e Deporte (n° de rexistro 5.257) a documentación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, Fase 6ª, Aprobación Provisional, do concello de Vigo, para o preceptivo informe sectorial.
En data 8 de abril de 2005 esta Dirección Xeral emitira informe desfavorable sobre a documentación presentada relativa ó Plan Xeral de Ordenación Urbana "tendo en conta o tratamento incompleto e pouco definido que o Patrimonio Cultural recibe no documento o que non garante unha protección efectiva".
O director xeral de Patrimonio Cultural despois de ter vistos os informes dos servizos técnicos e en virtude das competencias que lle outorga a lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia, a lei 16/1985, de 25 de xuño, de Patrimonio Histórico Español, así como o resto da lexislación vixente sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana, en relación coa protección e conservación do Patrimonio Cultural, estima e emite o seguinte
INFORME
Examinada a documentación da que consta o Plan Xeral de Ordenación Municipal, Fase 6ª, Aprobación Provisional, do Concello de Vigo, e tendo en conta que non se fixeron todas as modificacións propostas no informe desta Dirección Xeral de 8 de abril de 2005, considérase que o documento propón, nalgunhas das súas determinacións, un tratamento inadecuado e incompleto do patrimonio cultural, e amosa a algunhas deficiencias que cómpre corrixir cara á consecución dun tratamento oportuno e compatible coa protección deste patrimonio, que debe orientarse á protección e conservación do mesmo coma parte dos valores tradicionais, os sinais de identidade e da memoria histórica de Galicia, segundo ó establecido na lexislación urbanística e patrimonial en vigor.
Por todo estimase que, dende o punto de vista da conservación e protección do Patrimonio Cultural, o Plan Xeral de Ordenación Municipal, Fase 6ª, Aprobación Provisional, do Concello de Vigo, para acadar o informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, o documento para a Aprobación Definitiva deberá recoller todas as consideracións relacionadas no Anexo adxunto ao presente informe, onde se establecen as liñas xerais das omisións e deficiencias atopadas, có obxecto de que se modifique o documento antes da súa aprobación definitiva.
Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2007
O director xeral de Patrimonio Cultural
Asdo. Felipe Arias Vilas

xoves, 24 de xaneiro de 2008

O PSOE CAMBIOU A CHAQUETA


Manuel Vázquez Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia.
.
"O PXOM ten un altísimo grao de cumprimento"
.
"Este PXOM non ten nada que ver co anterior"
. .
A que veu a Vigo o Conselleiro de Medio Ambiente?, a lanzar un globo sonda: o PXOM cumpre. Ou dito doutro xeito: ¿Como podo dicirlles aos vigueses que vou aprobar ambientalmente o Plan cando se que é insostible? ¿Como lles podo convencer/enganar?
¡Xa está!, coareilles a roda do muíño co anuncio dunha obra - ou dúas- faraónicas, aínda que me comparen con Corina Porro e a súa solución de levar a macrodepuradora a Cabo Silleiro.
.
O QUE DIXO E NON DIXO
.
"Avecíñanse escenarios difíciles para o sur de Galicia, xa que esta zona é máis sensible ao cambio climático". A nosa previsión é que para evitar problemas de abastecemento de auga nos próximos 30 anos, necesitamos duplicar de 1500 a 3000 l/s a capacidade de subministración. Non sabemos aínda como o imos a facer, nin canto custará nin cando o teremos disposto.
Tampouco, por suposto, cal podería ser o impacto de traer poboación a Vigo ata duplicala co PXOM e ir buscar 1500 l/s de auga ao río Miño (33 km de tubaxes) nunha situación de menos precipitación e, por suposto, menos reserva hídrica e caudais, co conseguinte impacto ambiental que acarrearía.
En canto a depuración de augas, é certo que Vigo contamina o río Lagares, a parroquia de Coruxo e aos seus habitantes e á propia Ría de Vigo. É certo que a depuradora actual é tan deficiente que ata pretendemos demolela (custou 6.000 millóns de pesetas), facer outra no seu lugar da que aínda non temos o anteproxecto, nin se irá soterrada (en contra do anunciado). Non podemos asegurar cando estará feita, nin sequera se se fará (hai que ter en conta que hai un contencioso pola anterior, e que podería suceder que por circunstancias legais, políticas ou técnicas optásese por outro modelo de saneamento que non fosen a macrodepuradoras)
Iso si. O PXOM insostible que duplica Vigo, "ten un altísimo grao de cumprimento.
O Conselleiro cambiou a chaqueta, cando cambiou o goberno de Vigo, está mentindo descaradamente cando dí que este PXOM non ten nada que ver co anterior, en que quedamos, Abel Caballero e Santi Dominguez, din que o PXOM non ten cambios con respecto ao anterior, o Conselleiro minte.

PRINCIPIOS E LEIS

-PRINCIPIO CERO DA COMUNICACIÓN: A APARENCIA É A REALIDADE (léase o cuarto poder)
.
-PRINCIPIO CERO DA DEMOCRACIA DE PARTIDOS: NON PODE HABER UNHA DEMOCRACIA DE PARTIDOS
.
-CONSECUENCIA: PERO O PARECERÁ.
.
LEIS DO LIBRE MERCADO
.
1. OS CIDADÁNS SON LIBRES PARA CREAR UNHA EMPRESA.
2. AS EMPRESAS TEÑEN UN TAMAÑO ÓPTIMO, SEGUNDO A SEGUINTE DISTRIBUCIÓN.
3. AS EMPRESAS TENDEN A QUE ALGUNHAS CREZAN MOITO E MOITAS CREZAN POUCO.
4. É MÁIS FÁCIL QUE UNHA EMPRESA TOME UNHA DECISIÓN QUE A BENEFICIE, QUE OUTRA QUE A PREXUDIQUE
5. AS EMPRESAS GRANDES TENDEN A OCUPAR O ESPAZO DAS EMPRESAS PEQUENAS.
6. É MÁIS FÁCIL QUE SE UNAN POUCAS EMPRESAS QUE MOITAS, XA QUE LOGO,
7. É MÁIS FÁCIL QUE AS EMPRESAS GRANDES ÚNANSE, QUE O FAGAN AS PEQUENAS. SE SE UNEN, É PORQUE LLES BENEFICIA A TODAS. NON LLES BENEFICIA QUE PASEN A SER PEQUENAS E AS PEQUENAS A GRANDES.
8. CANDO A MAIORÍA DOS CIDADÁNS PERCIBEN QUE GAÑARON MOITO CUNHA EMPRESA, NON QUERERÁN CAMBIAR DE EMPRESA.
9. SE OS CIDADÁNS RECIBEN A OFERTA DUNHA EMPRESA QUE PRETENDE FACERSE GRANDE, PERO PERCIBEN O PERIGO DE DEIXAR DE GAÑAR, NON QUERERÁN CAMBIAR DE EMPRESA.
10.SE UNHA EMPRESA, EXCEPCIONALMENTE, FAISE GRANDE, TENDE A REPRODUCIR O MODELO EXISTENTE.
11. O SISTEMA É MÁIS ESTABLE SE NON HAI UNHA SOA EMPRESA GRANDE
12. O SISTEMA É MÁIS ESTABLE SE HAI EMPRESAS PEQUENAS
13. O SISTEMA TENDE Á ESTABILIDADE
.
SE SE CAMBIA EMPRESA POR PARTIDO, AS LEIS NON CAMBIAN. É A DEMOCRACIA DE MERCADO.
.
Alternativa Veciñal

mércores, 23 de xaneiro de 2008

ARTURO PÉREZ REVERTE

Pérez-Reverte: ´Os españois somos violentos, malditos e de rifa fácil´
.
."Fernando VII foi o maior fillo de puta que gobernou España".
.
Os españois somos violentos, crueis, envexosos, malditos e de rifa fácil". Así se expresaba o escritor Arturo Pérez-Reverte ao fío da súa última novela, "Un día de cólera", un relato documental polo que desfilan medio milleiro de personaxes reais da sublevación contra as tropas napoleónicas do 2 de maio de 1808.
O novelista utilizou o cadro "A carga dos mamelucos", de Goya, para explicar o seu parecer ao redor da revolta que deu orixe á Guerra da Independencia contra os franceses (1808-1814).
"Son incultos, defenden a un rei infame, a unha España atrasada e a unha Igrexa caduca -resaltou, en referencia aos cidadáns do cadro que asaltan aos franceses nas súas monturas- Pero non podo evitar admirar o valor". "Ás veces quéimame o sangue este país maldito, pero aínda así ás veces véxome conmovido", engadiu.
Non foi a do xenial pintor aragonés a única obra pictórica que foi obxecto de comentario durante a charla, conducida por Manuel Anxo Candeas, profesor de Literatura Española da Universidade de Vigo. Sobre "O triunfo da morte", de Pieter Brueghel, O Vello, asegurou que foi o que lle animou a ser reporteiro. "Eu quería ir ao fondo dese cadro", dixo, logo de explicar que se criou entre pinturas e que sempre se interesou pola xente misteriosa que ocupaba o último plano das escenas pictóricas, como a tropa de "A rendición de Breda" ("As lanzas"), de Velázquez: "Os xenerais saen en primeiro plano, son como os políticos da época que queren saír na foto; en cambio, a xente que facía o traballo sucio, que sufría e que morría, saía ao fondo. Fíxenme reporteiro para irme ao fondo dos cadros que vía de pequeno"...
.

martes, 22 de xaneiro de 2008

O PSOE, É UN MERCADOR

O 29 de decembro pasado, no pleno para aprobación do PXOM, a Casa do Concello que é o templo da Democracia, foi profanado polos mercadores do século XXI. Animados únicamente polo lucro, desalmados disfrazados de gobernantes, políticos, militantes, funcionarios, promotores inmobiliarios e constructores converteron ese templo nun mercado. Nas súas capelas se comercia con anacos dunha terra sagrada: "Galicia".
Seriamos cómplices se calásemos. Seriamos cobardes se non interviñésemos. Caería sobre o noso pobo unha maldición se non o impedísemos.

Alternativa Veciñal

luns, 21 de xaneiro de 2008

domingo, 20 de xaneiro de 2008

PRODUTIVIDADE FORESTAL E AGRICOLA

Galicia perderá un 22 por cento da súa rendabilidade forestal e agraria nun prazo de 30 anos
.
Galicia é coñecida, entre outras cousas, polos seus bosques e os seus campos. Con todo entre os anos 2011 e 2040 a comunidade galega reducirá nun 22% a súa produtividade forestal e agrícola segundo o informe do Observatorio da Sustentabilidade en España, un organismo independente de investigación científica. Os expertos do sinalan como principais causas da perda de rendabilidade da terra galega o descenso das precipitacións, o urbanismo e os incendios.
Que Galicia perda o seu "verde" débese a varios motivos. Javier Montalvo, profesor de Ecoloxía na Universidade de Vigo, que participou na elaboración do informe, explica que "co cambio climático descenderán as precipitacións e aumentará a temperatura, o que leva que haxa menos auga dispoñible" que poidan aproveitar os vexetais. Doutra banda están as "condicións" provocadas polo home coas urbanizacións e os incendios...
.

sábado, 19 de xaneiro de 2008

DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007

Informe anual de Greenpeace sobre o estado do litoral.
.
Ao longo dos últimos meses producíronse numerosos debates sobre como frear a destrución do litoral. Neles puxéronse sobre a mesa iniciativas que mostran o que a sociedade pode achegar. Unha cousa é evidente: fan falta cambios. Cambios profundos. Os actuais mecanismos lexislativos fracasaron, xa que non foron capaces de evitar a construción ata case a mesma beira do mar. No litoral, o urbanismo ilegal é motivo de escándalo, pero o legal tamén é moi destrutivo. O diagnóstico xa foi realizado e sobre el hai un acordo bastante xeneral. Por iso o tempo do debate xa pasou: a urxencia da situación require solucións inmediatas. Non se pode seguir debatendo mentres os últimos espazos sen destruír cóbrense de cemento. Se non se fai así, moito nos tememos que as reformas chegarán cando xa sexa demasiado tarde...
.

venres, 18 de xaneiro de 2008

mércores, 16 de xaneiro de 2008

AO PRESIDENTE DA XUNTA


..
.
...
.
........
Sr. Presidente:
.
Vigo necesita unha catarse. Empezar de cero. Un reset que realinee as forzas que levantaron esta cidade e que, agora, convertidos en caóticas, oriéntanse enfrontadas ou diverxentes con lamentables efectos perniciosos: contaminación da natureza, malgasto de recursos, ineficiencia, anos perdidos, loitas estériles e infelicidade na poboación. Si.
A alma desta terra, a beleza dun espazo natural único, a riqueza dun territorio que permitiu o asentamento e o desenvolvemento dunha comunidade emprendedora e traballadora están en perigo. O abuso, a falta de respecto, a inconsciencia, a irresponsabilidade e, posiblemente, a cobiza, fan que teñamos que camiñar mirando ao chan. Triste destino para os vigueses.
Por iso, hoxe, a historia lanza unha luva ao estadista. Para recollelo é necesario mirar máis alto e estar á altura do destino que Vigo e Galicia merece: estar orgullosos da súa terra, da súa xente e do seu traballo. Só quen pode imaxinar ese futuro e convertelo en presente liderará un pobo laborioso que saca o seu sustento desta terra, o seu mar e os seus ríos, pero que debe corresponder a esa riqueza con respecto e asegurando a súa conservación para as seguintes xeracións.
A cultura rural e mariñeira, na que vivimos e da que procedemos, ofrécenos innumerables exemplos e ensinos dese esforzo e esa sabedoría, que forman parte da nosa tradición. Se somos fieis á nosa historia poderemos ver claro o futuro.
Será difícil, pero tampouco o tiveron fácil os nosos antepasados. Como eles, a recado que, levando na mente e na alma os fillos deste país, o temón manterase firme e a proa desta nave que se chama Galicia cabalgará sobre a axitada ondada.

Os mercadores deben volver ao seu sitio. Salve Vigo.

Boa mar, Sr. Presidente.

martes, 15 de xaneiro de 2008

luns, 14 de xaneiro de 2008

NO PSOE NON HAI DEMOCRACIA

Un informe xurídico indica que Abel Caballero ten responsabilidade penal por impedir acceder ao pleno.....

A Confederación Estatal das Asociacións Veciñais de España irrompeu onte no conflito xerado en torno ao pleno municipal no que o pasado día 29 de decembro foi aprobado o Plan Xeral de Ordenación de Vigo nunha sesión na que se impediu a entrada libre do público e dos membros de diversos colectivos sociais olívicos. A través dun informe xurídico realizado polo avogado Vicente Vallín, o órgano de representación do movemento veciñal español estima que o alcalde de Vigo, o "socialista" Abel Caballero, podería enfrontarse a unha condena persoal no ámbito penal «pola súa actuación dolosa impedindo o exercicio dun dereito propio das persoas», como o é o da participación dos cidadáns nos asuntos públicos.
O informe realizado polo mencionado avogado incide na vulneración dos dereitos da cidadanía que se cometeu ao deixar entrar na sesión plenaria soamente a público favorable á aprobación do controvertido documento urbanístico. O letrado considera que dita decisión coarta dereitos apoiados pola Constitución española, a Lei de Bases de Réxime Local ou o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. O avogado engade que o Código Penal establece que pode supor unha coacción a prohibición de entrar na sesión que sufriron aqueles a os que os axentes da Policía Local non permitiron o acceso ao pleno polo garaxe da casa consistorial, por onde entraron, entre outros, varios dirixentes do PSOE da comarca viguesa.O informe xurídico advirte de que se incorreron en responsabilidades penais, civís e administrativas ao impedir o acceso aos cidadáns, que nalgúns casos agardaban ante o consistorio desde as cinco da mañá, estima ademais que hai motivos suficientes como para pedir a anulación do pleno, e xa que logo da aprobación do Plan Xeral.

domingo, 13 de xaneiro de 2008

O CABALEIRO MÁIS RETRÓGADO DE VIGO

Non facía falta máis que esperar. E é que hai que dar tempo ao tempo. En apenas uns meses desenmascarouse o alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen unha vez no poder aparcou o carácter progresista que intentou transmitir durante a campaña electoral do pasado 27 de maio, para sacar á luz o seu lado máis retrógrado. Isto é, polo menos, o que opina o PP, formación política á que o rexedor olívico silenciou a través dos seus actos.
O PXOM adquire unha vez máis o protagonismo que os socialistas hanse teimudo en outorgarlle, antes como oposición, agora desde o goberno, e todo iso ás costas dos populares que acusan «escurantismo e falta de transparencia» nas xestións respecto diso da nova corporación bipartita.
Así, máis propia de épocas pretéritas foi a actitude de , que vetou o pasado xoves a quenda de réplica aos populares na última Xerencia de Urbanismo, impedindo a José Manuel Figueroa, ex concelleiro desta carteira durante o mandato de Corina Porro, defenderse das acusacións sobre as supostas licenzas «ilegais» de Finca do Conde.
Sirva como prólogo a polémica suscitada na sesión plenaria do pasado 29 de decembro na que se impediu o acceso aos veciños que facían cola para asistir á aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, ocupando a zona de público do salón con militantes e cargos socialistas, segundo aseguran desde o Partido Popular. A pesar de que o rexedor vigués defendeu que se cumpriu «toda a normativa a machada», o certo é que a decisión de habilitar a entrada ao pleno pola porta pola que habitualmente entran os funcionarios, desde o aparcadoiro, chamou a atención da oposición.
Unha táctica subrepticia de xeito evidente que fai cambalear a «transparencia» tantas veces vociferada polo partido ao que pertence Abel Caballero.
.
Sen noticias de...
.
Os presaxios do PP cobraron máis sentido cando ao pedir o informe policial sobre o acceso e a listaxe de persoas que finalmente participaron foilles denegado co pobre argumento de que se destruíron».
Neste sentido pronunciouse onte a ex concelleira do PP no Concello de Vigo, Lucía Molares, quen comentou todos estes feitos nunha conversación telefónica co diario ABC, na que, ademais, afirmaba rotunda que están dispostos a chegar ao fondo do asunto. «Parécenos un insulto á cidadanía», sentenciou.
Ao seu xuízo, o alcalde non xogou limpo, máxime cando o informe ao que pediu acceso a oposición sobre os feitos acontecidos o citado día non lle foi remitido; e, por contra, si a algúns medios de comunicación. Nel, a policía confirma que non se seguiu o procedemento convencional, obedecendo as ordes do concelleiro de Seguridade, Xulio Calviño, cando, e resulta paradoxal, previamente negárono.
A anécdota do día leva o nome dunha veciña da localidade viguesa que arrebatou a Lucía Molares o teléfono mentres atendía a este diario: «Este alcalde de Vigo é un badanas», gritou indignada.
.

sábado, 12 de xaneiro de 2008

O PEQUENO DITADOR, ABEL CABALLERO

Baqueteado por sucesivos fracasos -o máis notable, a súa candidatura á presidencia da Xunta nas eleccións máis sinxelas que tivo que afrontar Manuel Fraga- só sorteados por periódicas prebendas, Abel Caballero viu por fin recompensada a súa persistencia coa alcaldía de Vigo, mercé ao avergoñado apoio dos edís do BNG.
E non é para menos a vergoña, recoñecida por algún dos concelleiros nacionalistas. O único aval de Caballero para acceder a tan suculenta cadeira de brazos consistorial foi a súa prescindible paso pola Autoridade Portuaria de Vigo, unha institución desde a que intentou con escaso éxito condicionar, cando non boicotear, a xestión da súa antecesora, Corina Porro, o mellor alcalde da democracia na cidade olívica.
Ben merece o apelativo de alcalde por accidente, posto que ocupa o cargo só por un pacto municipal global de conveniencia tan perfectamente legal como eticamente perverso, por canto conculca claramente uns resultados nos que o PP foi, con fartura, a forza política máis votada, a só un puñado de votos da maioría absoluta.
Quizais esa accidentalidade no cargo sexa a causa profunda dos ademáns ditatoriais que acompañan a actuación do novo alcalde, que lle levaron a impedir falar ao portavoz do PP José Manuel Figueroa, na última reunión do Consello de Xerencia de Urbanismo da cidade.
Non é con todo a primeira vez que o edil intenta amordazar calquera indicio de crítica á súa xestión. Noutra mostra de elocuente autoritarismo, os seus adláteres e subalternos só permitiron a entrada de militantes e simpatizantes do PSOE no pleno extraordinario do Concello que aprobou o polémico Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Con todo, un non pode compartir os comentarios de dirixentes do PP da cidade, que comparaban a Abel Caballero con Franco. Por traxectoria política e comportamento no consistorio, o actual alcalde da maior cidade de Galicia a quen realmente se asemella é a ese dictadorzuelo creado polo xenial Charles Chaplin para ridiculizar a Hitler.
.
ABC

venres, 11 de xaneiro de 2008

EXECUCIÓN DE SENTENZAS


A fiscalía de Urbanismo ordena que se derruben as construcións ilegais.
. .
O Tribunal Supremo pretende "evitar sensacións de impunidade"


Ao Sr. Presidente da Xunta de Galicia D. Emilio Pérez Touriño:
Escoite a D. Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente e Urbanismo do Tribunal Supremo, que recomenda medidas preventivas ante un posible dano irreparable sobre a ordenación do territorio.
.
Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente e Urbanismo do Tribunal Supremo, trasladou onte aos fiscais delegados desa materia as conclusións alcanzadas nunhas xornadas celebradas en decembro en Fuerteventura para que se apliquen. Entre elas, figura que os fiscais das seccións de Medio Ambiente e Urbanismo pidan a execución das sentenzas firmes que declaren unha obra ilegal. En concreto, no apartado dedicado a cuestións relativas aos delitos sobre a ordenación do territorio e contra o patrimonio histórico consta: "Insístese na importancia de que se acorde a demolición da obra ilegal no proceso penal para evitar sensacións de impunidade e na necesidade dunha especial vixilancia por parte dos fiscais de Medio Ambiente e Urbanismo das executorias para a efectiva aplicación de dita medida cando así se estableceu por sentenza".
.

xoves, 10 de xaneiro de 2008

AS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE GALICIA

Pedimos á Xunta de Galicia un exercicio de sensatez e responsabilidade.
.
Non se pode aprobar o Plan de Ordenación dun dos 13 concellos máis importantes de España, como é o de Vigo, antes de aprobar as Directrices de Ordenación de Galicia.
.
Estamos a tempo de evitar o desastre. A barbaridade do PXOM de Vigo non soamente non é irreversible, é facilmente evitable Sr. Pérez Touriño.

mércores, 9 de xaneiro de 2008

¿POR QUÉ A PORTA PECHADA?

VOLTAIRE-VIGO
.
Un representante do pobo elixido democraticamente que se esconde do pobo que lle botou, NON É UN BO REPRESENTANTE.
¿De que teñen medo Abel Caballero e Santiago D. Olveira? ¡¡QUE VERGOÑA!! Novamente seremos NOTICIA NACIONAL coas portas do Concello pechadas e rodeada de policías locais protexendo aos que o pobo mantén cuns sueldazos de collóns...
Onte á noite vendo un debate nunha TV Local, o JETAS E CARA DURA que estaba representando ao PSE (Haberá que quitarlle a "O" de obreiro xa dunha vez) Acusaba ao representante do PP de non conseguir consenso na cidade para gobernar...
Xa hai que ser servergoña para dicir ante as cámaras iso e ao seguinte día ENCERRARSE NO SALON DE PLENOS por non ser capaces de consensuar aos cidadáns e as súas organizacións nun tema tal vital para VIGO como é o seu Plan Xeral.
Un Alcalde que se prece, ten que LIDERAR A CIDADE, ser respectado polos cidadáns aos que representa maioritariamente e dar sempre a cara e non ESCONDERSE TRAS OS ENREIXADOS DO CONCELLO (Paco Vázquez, Gallardon, etc.) Pero para iso hai que ter os votos e o consenso dos cidadáns.
A democracia IMPERFECTA, que vivimos ou padecemos, trae estas consecuencias.
ANALICEMOS: ¿A quen representan os hoxe ENCERRADOS NO PLENO?
.
ABEL CABALLERO: Foi imposto ao partido en Vigo desde Santiago, declaró en diversas ocasións que odia as reunións do partido (dos obreiros) Mediocre, clasista, ilusionista e embustero. Se lle quitamos os votos do PP, o Bloque, as abstencións e os que aínda non votan, NON REPRESENTA NIN AO 11% DOS CIDADÁNS.
DOMINGUEZ OLVEIRA: ¡¡NUNCA SE MIROU EN TANTO!! Perdeu dous concelleiros dos que deixou Castrillo, impresentable, embustero e fanfarrón onde os haxa, se lle facemos o mesmo calculo, este non representa nin ao 6% dos cidadáns.
CAMELA SILVA: É tan IMPRESENTABLE que o seu amigo Abel non se atreveu a levala na lista porque se o fai non sae nin el. Pero como manda ela mais que el, a tuvo que meter de ¡¡CONCELLEIRA DE URBANISMO!! Sen ser votada polos cidadáns ¡¡Ten coxíns a cousa!!
Do resto do equipo de Goberno, facendo unha excepción do Concelleiro de deportes, o resto non os coñecen nin na súa casa e algúns ata xa os botaron da mesma e viven nun PISAZO DA AUTORIDADE PORTUARIA que pagamos todos os contribuíntes...
NON SE TENDRIAN QUE ENCERRAR, se tivesen un minimo de DIGNIDADE e VERGOÑA, no canto de encerrarse terían que ¡¡DIMITIR!!
.

martes, 8 de xaneiro de 2008

luns, 7 de xaneiro de 2008

URBANISMO, CORRUPCIÓN E LADRILLO

"Aínda estamos a tempo"
.
Mª José Caride Estévez Conselleira de Política Territorial Obras Públicas e Transportes Xunta de Galicia.
.
"O plan que duplica Vigo"
.
Os técnicos prevén 40.000 novos pisos nos próximos 6 anos.
.
Sobre a seguridade xurídica do plan existen informes contraditorios.
.
59 ámbitos comezarán a desenvolverse en canto apróbese o PXOM.
O plan non se someteu a avaliación de impacto ambiental (AAE) por admitilo así a Consellería de Medio Ambiente. Segundo Alternativa Veciñal, non cumpren eses requisitos os 59 ámbitos con ordenacións detalladas que empezarán a desenvolverse unha vez que Política Territorial dea o visto e prace ao plan: Praza de España, marxe esquerda de Gran Vía, Tomás Alonso, Barrio do Cura..., por citar os máis céntricos.
.
..
"REPORTAXE"
.
A destrución do litoral - Costa Norte 1. GALICIA
.
A costa máis virxe, a máis ameazada.
.
A febre do ladrillo invade a costa galega, onde hai previstas 680.000 novas vivendas.
.
A Xunta cre que aínda está "a tempo" de parar a "marbellización"
.
Unha torre de 70 metros nunha illa privada (TORALLA) arruína a paisaxe das Cíes.
.
É a segunda autonomía con máis casos de corrupción urbanística.
.
A presión das inmobiliarias sobre os consistorios vale 84.000 millóns.
.

PXOM, A LOITA CONTINÚA

CUARTO CRECENTE
.
Uns meses antes das eleccións locais tiven ocasión de preguntarlle a Abel Caballero, en caso de chegar á alcaldía de Vigo, como ía executar as sentenzas firmes de derribo de todos os edificios ilegais da cidade. Evitou comprometerse e a súa vaga resposta deume a clave de cal sería a súa actuación: aprobar o PXOM canto antes para obviar as demolicións. E iso fixo.
Grazas a Caballero, en Vigo acabamos o 2007 coa aprobación, sen presentación previa ao público, in extremis e a porta pechada, do PXOM. Unha pésima noticia, non porque non necesitemos de forma urxente unha norma que regularice o peor urbanismo de toda Galicia, senón porque, se xa a redacción do documento supuxo unha fortuna para as arcas municipais, o custo do súa implementación será dos que, probablemente, non poderemos recuperarnos en xeracións.
O seu contido non satisfacía a moitos pero, cos últimos cambios, é máis que probable que a loita veciñal e empresarial, aínda que sexa por intereses diferentes, agudícese e acabe trasladándose aos tribunais, impedindo, polo tanto, a aplicación do mesmo. O incremento da porcentaxe de vivendas protexidas e a garantía dunha certa superficie industrial non ocultan os problemas do PXOM á hora de determinar a vertebración do rural periférico co núcleo urbano, moito menos como frear e investir a vergoñosa deterioración do casco histórico, ou como xustificar a construción de torres na praza de España.
Vigo é territorio comanche. ¿Como se non se explica que, o PSOE, que durante anos se opuxo ao PXOM, en cuestión de meses proceda á súa aprobación?
..

domingo, 6 de xaneiro de 2008

sábado, 5 de xaneiro de 2008

venres, 4 de xaneiro de 2008

TITULARES DA APROBACIÓN DO PXOM

"AS CACICADAS DO PZOE DE VIGO"
..
PSdeG e BNG aproban o plan de Vigo entre as protestas dos veciños
.
Segundo os afectados, a sala encheuse con militantes socialistas que entraron pola porta de atrás. O Executivo recrimina ao PP que vote contra un PXOM que si ratificou en 2006.
.
Aprobado o PXOM de Vigo a pesares dunha forte contestación social.
.
Nova cacicada no Pleno de aprobación do PXOM en Vigo.
.
BNG e PSdeG aproban o PXOM no medio das protestas veciñais e co voto en contra do PPdeG
..
Caballero priva a centos de veciños de asistir a pírrica aprobación do PXOM vigués.
.
Vigo aproba o seu plan de urbanismo cos 13 votos en contra do PP
.
Silva: "Vostedes xa decidiron non apoialo o día que perderon as eleccións"
,
O novo PXOM de Vigo nace tan só do 51% de apoios.
.
O documento urbanístico, aprobado nun tenso pleno cos votos do PSOE e BNG.
.
Caballero "colou" a militantes socialistas para bloquear o salón de plenos.
.
BNG e PSdeG aproban o PXOM de Vigo en medio das protestas veciñais e co voto en contra do PP
.
A Veciñanza manifestouse en contra
.
Polémica aprobación do PXOM de Vigo. O Goberno bipartito de Vigo aprobou este sábado o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) da cidade, cos votos favorábeis de BNG e PSdeG, e o rexeitamento do PP.
.
Tras 6 anos de tramitación - O Concello de Vigo aproba o Plan de Ordenación Municipal entre protestas dos veciños.

O goberno local vigués aprobóu esta mañá o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) cos votos favorables do PSdeG e BNG nun pleno a porta pechada no que se impidiu o acceso dos veciños ao interior do salón de plenos.
.
Cerco Policial - Protestas veciñais rodean a aprobación don Plan Xeral de Vigo por PSdG e Bloque.
...
Un amplo dispositivo de axentes impediu a entrada dos cidadáns á sala de plenos.
.
O goberno vigués aproba o PXOM cos votos favorables do PSdeG e Bloque.
.
Os votos de rechazo do PP, en medio das protestas dos veciños que tiveron que quedarse as portas do concello ao non poder acceder ao pleno.
.
PSOE e BNG aproban o PXOM de Vigo cos votos en porta pechada.
.
Os veciños non puderon entrar ao concello, polo que optaron pon concentrarse no exterior.
.
Concentración - O bipartito de Vigo aproba o PXOM entre protestas veciñais.
.
A policia local impidiu o acceso ao Concello a os cidadáns apostados na porta desde as 4,30 da madrugada mentras militantes socialistas ocuparon o salón de plenos. O PP votou en contra argumetando "cambios sustanciais" no planeamento.
.
Presentarán unha denuncia contra o Concello de Vigo por impedir o acceso ao pleno municipal do PXOM.
.
O movemento polos dereitos civís (MpDC) presentará unha denuncia ante a fiscalía eo valedor do pobo contra o Concello de Vigo por negar os veciños o seu dereito a acceder esta maña ao pleno da corporación municiapl que aprobou o polémico Plan Xeral (PXOM).
.
Polémica Urbanística - Abel Caballero impide o acceso os veciños ao pleno do Plan Xeral.
.
Os afectados lanzaron ovos e petardos contra o salón de sesións, o que si entraron militantes socialistas. A federación de Veciños e a Unión de consumidores anuncian medidas legais contra o Alcalde.
.
PSOE e BNG aproban un Plan Xeral que pon a Vigo na vangarda do urbanismo.
.
BNG e PSdeG aproban o PXOM de Vigo no medio das protestas veciñais e co voto en contra do PP.
.

xoves, 3 de xaneiro de 2008

mércores, 2 de xaneiro de 2008

AAE DO PXOM DE VIGO

Alternativa Veciñal recorrerá á xustiza se a Xunta exime ao documento da avaliación ambiental.
.
A fronte xudicial que vai iniciar a federación nos próximos días, unha vez que a asemblea ratifique a presentación da demanda, non é o único ao que terá que fai fronte o alcalde vigués con relación ao Plan Xeral. Por unha banda, o Movemento polos Dereitos Civís acudirá polo mesmo motivo ao Valedor do Pobo e á Fiscalía «por negar ou Concello de Vigo aos veciños ou seu dereito a participar nos asuntos dá vida pública».
Asegura que os veciños que insistían en entrar foron obrigados pola policía local «a acceder ao edificio, presentar a súa documentación, que foi revisada, para finalmente non deixar pasar a ningún cidadán».
Pola súa banda, o colectivo Alternativa Veciñal, formado por grupos oposto ao Plan Xeral desde o principio da súa tramitación, decidiu impugnar a decisión da Xunta de autorizar ao Concello a xestionar o documento sen sometelo á denominada avaliación ambiental estratéxica.
.
Advertencia
.
Desde o seu punto de vista, a Consellería de Medio Ambiente debe «rectificar a súa decisión improcedente de favorecer a aprobación dun PXOM sen avaliación ambiental estratéxica». Caso de que manteña esta postura anticipa a posible presentación dun recurso contencioso.
A excepcionalidade permitiu ao goberno local tramitar con rapidez o Plan Xeral. En caso contrario, sería preciso redactar un complexo informe que impedise a tramitación do PXOM durante bastantes meses. Para Alternativa Veciñal, se o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo apróbase sen avaliación ambiental "incluiría en nulidade de pleno dereito"
.

O PZOE DE VIGO VENDEU O "PZOM"


martes, 1 de xaneiro de 2008

ABEL CABALLERO NON É DEMOCRATA


Os tribunais decidirán sobre a validez do pleno do PXOM de Vigo
. .
O movemento veciñal decidiu levar ata o final o conflito orixinado pola decisión do alcalde do PSOE Abel Caballero de non permitir o acceso libre do público ao pleno celebrado o sábado para aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Unha reunión de urxencia da súa directiva o pasado sábado acordou a presentación nos próximos días dun recurso ante os tribunais co obxectivo de que se anule a sesión.
A medida contra Abel Caballero, que só permitiu acceder ás agachadas a un grupo de simpatizantes do PSOE e a ninguén do público que agardaba no exterior desde horas antes, ten precedentes noutros concellos.
No pleno de Vigo quedou espazo desde o principio xa que os militantes e simpatizantes do PSOE e amigos do alcalde non ocuparon todo o aforamento. A pesar diso, a policía local impediu o acceso de persoa algunha.