domingo, 30 de marzo de 2014

xoves, 27 de marzo de 2014

domingo, 2 de marzo de 2014

BARREIROS IGNORA A PICADA DA BURBULLA E PLANEA MILES DE VIVENDAS


O primeiro plan de urbanismo con que contará o Concello de Barreiros, na costa de Lugo, estaba chamado a ordenar a caótica proliferación de segundas residencias que comezaron a levantarse alí hai unha década. Foi como un símbolo da burbulla inmobiliaria en Galicia, ata que en 2007 a Xunta bipartita decidiu paralizar a construción no municipio. Pero o esperado documento, que non pasou aínda dun moi inicial borrador elaborado só para efectos ambientais, xa non convence o actual Goberno galego, da mesma cor política que o Concello, do PP. A Xunta critica os "datos contraditorios" que manexa sobre o crecemento demográfico do municipio e o "confuso" e "sen xustificación" dalgunhas recualificacións, que o goberno local defende como necesarias para ordenar o que xa se foi construíndo ilegalmente.
Consellería de Medio Ambiente respondeu ao primeiro borrador do futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) recordando que segundo o Instituto Nacional de Estatística (INEBarreiros ten apenas 3.200 habitantes pero conta con máis de 3.500 segundas residencias ou vivendas baleiras. A Xunta sinala que, segundo admite o propio Concello, esas casas xa construídas e outras que están a medio levantar "poden cubrir unhas necesidades por enriba dos 25.000 habitantes", polo que para o Goberno galego "non" se xustifica a necesidade de programar novos desenvolvementos residenciais". É o que pretende o Concello ao recualificar como urbanizables dous novos sectores no lugar de San Bartolo, na chaira litoral do municipio, que para Medio "non" teñen xustificación ningunha dado que pretenden xerar novas bolsas de chan para o desenvolvemento urbanístico nunha zona que actualmente presenta unha considerable saturación edificatoria"
.Xunta non se acaba de crer o argumento municipal de que esas e outras seis grandes recualificacións servirán só para ordenar zonas nas que xa se comezara a construír de forma caótica. Mesmo ironiza con iso: "Chama a atención que de todas as categorías de chan consideradas na alternativa proposta, a única que non presenta unha delimitación cartográfica precisa é a referida aos ámbitos designados para a recualificación (sectores urbanizables), os cales son representados mediante unha trama difusa na que non se define o perímetro con claridade,".
Por outra parte, o Concello argumenta que o seu novo plan apostará polos usos hoteleiros fronte ás segundas residencias, pero para a Xunta tamén "chama a atención" que o documento non detalle onde. O Goberno galego considera que os obxectivos globais do plan "non" foron establecidos con claridade" e que o borrador que lle entregou o Concello "presenta un compoñente unicamente descritivo e non propositivo". Mesmo esas poucas propostas que formula o borrador ambiental do plan merecen algún tipo de censura de Medio: "Non" poden validarse "como obxectivos do PXOM de Barreiros todos os relacionados coa aplicación de normativa ou lexislación sectorial dado que todos eles son aspectos de obrigado cumprimento".
Os reproches autonómicos cara ao documento municipal son múltiples: é "moi esquemático"; "a análise da paisaxe é moi xenérica"; "non" referenciou "na súa cartografía nin os bens patrimoniais nin o trazado do Camiño do Norte"; ou "non" presenta "unha análise coherente da previsible evolución demográfica". A Xunta critica que mesmo unha das dúas grandes alternativas de desenvolvemento urbanístico formuladas "non" pode considerarse válida dado que incumpre a lexislación vixente".
O plan que elabora Barreiros segue considerando o investimento de 14 millóns de euros para dotar de servizos urbanos centos de vivendas irregulares que carecen deles. A intención orixinal da Xunta era acometelos con fondos públicos a través un convenio co Concello e a Deputación, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou hai oito meses. Agora o Goberno galego limítase a reclamar a Barreiros que o seu plan inclúa "unha concisa xustificación das previsións para o seu financiamento". Todas estas apreciacións recólleas a Xunta no denominado Documento de Referencia, unha guía de cumprimento obrigatorio que agora deberá seguir o Concello para analizar correctamente o impacto ambiental do futuro plan.