sábado, 17 de decembro de 2005

xoves, 15 de decembro de 2005

VIGO FORA DA LEI

NOTA DE PRENSA
.
Algo, moi importante, falla, ou falta, no sistema democrático para que, no municipio de Vigo, a sensación de ilegalidade e impunidade sexa continua. Otorgamiento de licenzas máis aló da lei. Construción máis aló das licenzas. Abandono de funcións en materia de infracción urbanística. Xogar ao escondite co novo PXOM. Ninguén pode impedir que un Goberno Municipal faga dejación de funcións, ou que unha maioría na Corporación Municipal adopte unha resolución que viola a lexislación vigente.
Esta situación, na que os cidadáns temos que sufrir as consecuencias das accións ou omisiones dos nosos Representantes Públicos, produce unha verdadeira ALARMA SOCIAL na poboación, que se ve obrigada a intervir para defender e restaurar a legalidad. Intervención en condicións durísimas, onde, no trámite administrativo, os cidadáns vense obrigados a saír á rúa, e, pola vía legal, a prevención é moi difícil, e a reparación é longa, custosa e ten moi mal pronóstico.
A situación fai imprescindible que exista un mecanismo de control eficaz dentro da propia administración, e que se dote á administración de xustiza de máis medios para que a súa actuación sexa rápida. Así mesmo, é necesario que un aire limpo e fresco entre con forza na Casa do Concello para remover os obstáculos que impiden que A Casa sexa de todos, que o Consello represente ao pobo, e que os funcionarios dean un servizo eficaz e de calidade a todos os vigueses. Ese vento deberá alinear todos os esforzos humanos na dirección de facer do Concello de Vigo un lugar onde a honradez, a convivencia, o respecto á lei e aos cidadáns, e o ben facer, sexan valores apreciados, practicados, promovidos e defendidos por políticos e funcionarios para exemplo, beneficio e satisfacción de toda a poboación.
Os veciños debemos tomar a iniciativa, dada a actual situación de desamparo, fronte a políticos e funcionarios que actúan con impunidade. Un amplo movemento veciñal de base que defenda unha alternativa veciñal para acabar con este grave estado de indefensión.
Vigo, 15 Decembro 2005

mércores, 7 de decembro de 2005

O PXOM DE VIGO, UNHA MONTAXE

NOTA DE PRENSA
.
¡¡¡UNHA MONTAXE!!!
-
A Federación de Veciños e o PP pactan un PXOM claramente ilegal e perxudicial para a cidade de Vigo, "o PXOM do BLOQUE".
-Só uns cantos coñecen o resultado das alegacions, páctanas entre eles e publican que se acepta o 70%, co beneplácito das Asociacións subvencionadas e mantidas con diñeiro público.
¿Transparencia, información?, fraude e compra de vontades, esa é a negociación democrática. Os que discrepamos somos marxinados e se dá a imaxe de consenso. Todo mentira e manipulación. Nós seguimos traballando, preparando os nosos lexítimos argumentos e denunciando un PXOM só para a especulación.
-Non nos rendemos e os Tribunais darán a razón á Alternativa Veciñal que suscitamos á marxe de especulación e irregularidades.
-Vigo non se merece estes dirixentes que nos levan a un plan tramitado na máis absoluta ilegalidade. Aquí todo está pactado nos intereses duns poucos e o engano aos cidadáns.
-Unha pregunta: ¿ATOPAN LÓXICO E RAZOABLE, TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICO, QUE CONTÉSTENSE AS ALEGACIONS AO FINAL, CANDO XA ESTEA APROBADO O PLAN POLO PLENO MUNICIPAL?
Vigo, 7 Decembro 2005

martes, 15 de novembro de 2005

PRESENTACIÓN ALTERNATIVA VECIÑALNOTA DE PRENSA
.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM) aprobado inicialmente en decembro de 2004 xerou malestar e unha tremenda inquietude nun amplo sector da cidadanía que non foi recollida pola inmensa maioría de asociacións de Veciños desta cidade. Esta insatisfacción crecente por parte de moitos veciños que xa non se senten representados por case ningunha das asociacións veciñais actuais propiciou, en prácticamente todas as parroquias de Vigo, un movemento de persoas, ideas, inquietudes e actuacións, que buscan crear e presentar alternativas veciñais ao PXOM. Para iso concretamos:

1. Defender para Vigo un modelo de ordenación urbanística e industrial, de infraestructuras e transporte, razoable, respectuoso e sostible, que RESPECTE A OPINION DOS CIDADÁNS, sen ocultacions, desinformacions e distraccions, baseado no diálogo, a información e o razonamento reais de todos os vigueses.

2. Esixir ao Goberno e os grupos municipais que dean contestación a todas as alegaciones realizadas por particulares e colectivos, e que lles sexan remitidas aos mesmos antes da aprobación do Plan polo Pleno Municipal.

3. Esixir a celebración do REFERENDUM solicitado por máis de 21.000 cidadáns, como proba do rexeitamento ao Plan Urbanístico que nos queren impoñer para beneficio duns poucos e en contra do interese xeral.

4. Seguir traballando e loitando por un urbanismo serio, legal e que de resposta ás necesidades de Vigo, concretado nun PXOM diferente ao que se propón que só satisfai a políticos e promotores con claros obxectivos especulativos.

5. Presentar, no seu momento, os informes e dictames xurídicos que avalan as nosas posicións, na certeza de que nos mesmos solicitaranse as responsabilidades persoais e patrimonial daqueles que promoven un PXOM claramente ilegal.

Vigo, 15 Novembro 2005

PRESENTACIÓN ALTERNATIVA VECIÑAL


Nace ‘Alternativa Veciñal’ como
foro de oposición al nuevo PXOM
.
El nuevo colectivo pretende demostrar la “ilegalidad” del Plan Xeral de
Ordenación Municipal y pedirá responsabilidades si continúa su trámite

Un nuevo movimiento vecinal fue presentado ayer en Vigo, formado por “personas, ideas, inquietudes y actuaciones que buscan crear y presentar alternativas al PXOM”, según expresó Manuel Rodríguez Lima, uno de los integrantes de este nuevo foro llamado ‘Alternativa Veciñal’.
Según explicó Enrique Estévez, otro de los miembros de AV, este movimiento surge como una “evolución” de una primera fase en la que los colectivos de afectados por el documento urbanístico crearon asociaciones y generaron movilizaciones.
Sin embargo, mantiene la independencia y pretende ser un foro con personalidad propia, aunque apoye iniciativas de otros colectivos vecinales.
Así, el movimiento pretende ser una “respuesta ágil” a los problemas de los afectados por el documento urbanístico.
‘Alternativa Veciñal’ se propone defender para Vigo un modelo de ordenación urbanística, industrial, de infraestructuras y transporte “que respete la opinión de los ciudadanos”, sin “ocultaciones, desinformaciones y distracciones”, aunque “basado en el diálogo, la información y el razonamiento”.
Asimismo, piden “contestación a todas las alegaciones” presentadas al Plan, tanto las colectivas como las privadas, y que les sean remitidas a los interesados “antes de que se apruebe el Plan”.
Sobre este particular, denunciaron que algunas sugerencias fueron contestadas con una frase como “se verán si han sido tenidas en cuenta cuando el Plan esté aprobado”, mediante un escrito remitido por la Gerencia de Urbanismo.
.
Documento “ilegal”
.
Este movimiento vecinal considera que “la aprobación inicial del Plan es nula” y también los siguientes trámites que el documento cumpla en el curso de su aprobación. En este sentido contratarán abogados para “presentar en su momento los informes y dictámenes jurídicos que avalan nuestras posiciones” y anunciaron que pedirán “responsabilidades personales y patrimoniales” a quienes promueven el PXOM de forma “claramente ilegal”.
Según explicó Enrique Estévez, estas responsabilidades se pedirían en un “caso extremo” y aclaró que este foro “continúa” con las acciones iniciadas por los colectivos de afectados y “realizaremos en cada fase del Plan las acciones que consideremos oportunas para defender nuestros intereses, sobre todo ante la evidencia para nosotros de que este Plan va contra la Ley”.
Sin embargo advirtió que “si este Plan sigue adelante y se están tomando decisiones, evidentemente en el momento en que se publique en el DOG tenemos la vía abierta para tomar las acciones legales oportunas, hasta las últimas consecuencias.
Vigo 15 de Noviembre de 2005

mércores, 12 de outubro de 2005

A CURVA DE SAN GREGORIO


Cinco mil veciños piden que non se tape a curva de San Gregorio
.
Reclaman que se acepte a alegación presentada ao Plan Xeral
.
Os catro grupos políticos recibiron onte unha copia da proposta cidadá
.
Os veciños da zona sur de Coia manteñen a súa presión sobre o Concello para intentar evitar que o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) elimine as vistas duns dos escasos balcóns que subsisten na zona litoral da cidade. Por esta razón a asociación veciñal Coia de Abaixo presentou onte un escrito no rexistro municipal avalado por 5.180 firmas reclamando que se atenda a alegación neste sentido entregada durante a exposición pública do Plan Xeral. En función do apoio exhibido pode considerarse unha das reclamaciones con maior respaldo cidadán.
O que discuten estes veciños é a conveniencia de tapar o que cualifican de «o único mirador ó mar posible que resta desde o paseo de Alfonso ata Bouzas, despois dá caótica actuación urbanística dous últimos vinte anos, transformaríase en farallóns de cemento sobre beirarrúas intransitables e perigosas».
.
Falseamento
No escrito acusan ao Concello de falsear a realidade «de maneira escandalosa» por incluír nos planos do PXOM «solares e ruínas en lugares actualmente ocupados por naves industriais e edificios de volume e altura considerable, cunha clara intencionalidade de demostrar que a zona non está saturada de edificacións».
Os firmantes da alegación quéixanse de que nesta zona de Coia carecen de parques e zonas verdes e que, pese a iso, «aínda preténdese expropiar unha parte do terreo para construír un vial sen saída que dea servizo ós bloques que se van a construír». Ademais de perder espazo para xardíns, «esta ordenación situaría ou tráfico, e non só de automóbiles, a altura dás ventás dunha parte dás vivendas».
A parcela obxecto de polémica ten 4.800 metros cadrados e o novo plan permite construír ata dez alturas. Segundo os veciños, o pasado verán empezou o aterramento da parcela e a súa fumigado con herbicidas «sen licenza municipal, nun intento de presentar feitos consumados ó Concello».
O escrito presentado onte por rexistro inclúe dous tomos coas cinco mil firmas. Cada páxina conta co texto da demanda e dez signaturas, incluíndo en todos os casos o documento de identidade.

mércores, 28 de setembro de 2005

REFERENDO

COLECTIVOS VECIÑALES PIDEN UN REFERENDO SOBRE O PXOM
.
Recolleronse máis de 20.000 sinaturas para pedir unha consulta popular sobre o polémico proxecto do PP
.
Representantes de colectivos veciñales afectados polo futuro Plan Xeral de Ordeación Municipal (PXOM) de Vigo, entregaron hoxe no rexistro xeral do Concello vigués máis de 20.000 sinaturas para pedir, amparándose no Regulamento de Participación Cidadá, un referendo sobre o documento urbanístico.
O portavoz dos colectivos, Manuel Rodríguez, explicou que a acción de hoxe é a «continuación» das máis de 61.000 alegaciones presentadas, e asegurou que ca demanda deste referendo, os veciños «marcan un ito». Con todo, e ante a posibilidade de que a súa petición non sexa tida en conta, anuncia que os seus actos de protesta continuarán e non descarta novas movilizacions.
Rodríguez explicou que, malia que se están revisando as alegaciones, non teñen «confianza» en que se resolvan favorablemente aos intereses dos afectados, por iso esperan que o referendo sirva para que a cidadanía maniféstese sobre un plan que está tendo gran contestación en Vigo.
Nese sentido, o portavoz dos afectados recordou que os colectivos que solicitan a consulta popular proceden de case todas as parroquias e barrios da cidade, e non só de Teis, e aseguran que, se chegase a celebrarse, sería «favorable» para os veciños.
Por outra banda, Manuel Rodríguez denunciou as dificultades que o Concello puxo aos veciños que quixeron presentar as sinaturas no rexistro, xa que varios axentes da policía local identificaron aos representantes veciñales antes de deixarlles acceder ao interior do consistorio.
Varios representantes dos barrios e colectivos afectados entregaron posteriormente o documento que xustifica a entrega de firmas aos diferentes grupos da corporación municipal.

mércores, 21 de setembro de 2005

OS MALES DE CONSULTORA GALEGAConsultora Galega reitera que Vigo precisa 125.000 pisos en vinte anos
.
Os redactores do Plan Xeral calculan unha poboación de 400.000 persoas no 2022
.
Propoñen rexeitar as alegaciones cidadás que pedían unha rebaixa
.
As discrepancias que xerou a previsión do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de construír 125.000 novas vivendas nunha marxe aproximada de vinte anos foi resolto polo equipo redactor de Consultora Galega mantendo devandita proposta. Esta opción afasta notablemente as posibilidades de lograr un consenso político sobre o documento.
Aumentar o parque de vivendas da cidade en 125.000 (138.000 exactamente, ás que se restan 13.000 que desaparecerán coa execución do Plan Xeral) supón duplicar as actualmente existentes e é a base que sustenta a política desarrollista do documento. Para construír este elevado número de pisos é preciso urbanizar gran parte do municipio e dotalo de amplas taxas de edificabilidade.
Este é o punto de fricción entre os partidos que apoian o plan (PP e BNG) e os socialistas, que se opoñen frontalmente. O cuarto, o Partido Galeguista, está máis próximo aos primeiros.
Na tarde de onte portavoces dos catro grupos e o equipo redactor empezaron a revisar as respostas de Consultora Galega ás alegacions, aínda que aprazaron as denominadas tipo (que foron subscritas por centos ou miles de persoas). En concreto falouse das de Zona Franca e das de Teis.
Respecto de a previsión de crecemento, os técnicos parten de que haberá unha ampla xeración de emprego na cidade e, como consecuencia, un forte aumento futuro de poboación. Deixan de lado o feito de que moitos vigueses elixiron vivir en municipios veciños e que no 2004, por primeira vez en anos, baixou a poboación da cidade mentres subía a de concellos limítrofes.
.
Inmigración
A tese de Consultora Galega, que autocalifican como conservadora, é que entre 2001 e 2010 crearanse 23.000 novos empregos, que serán 40.000 se ampliamos o período ata o ano 2015. O emprego creado nestes catro anos, segundo o equipo redactor, nutriuse da bolsa de desempleados, pero despois provocará un aumento de poboación inmigrante. A conclusión que alcanzan é que a cidade contará cuns 400.000 habitantes en 2002, que precisarían un mínimo de 65.000 novas vivendas para ese ano. A devandita demanda «mínima» habería que sumar a de segunda vivendas (outras 15.000 ou ata 20.000), co que en vinte anos Vigo precisará uns 85.000 pisos. Con esta formulación entenden adecuado que se prevexa un tope máximo no futuro Plan Xeral de 123.000 vivendas de nova planta.
Esta previsión provocou no seu momento polémica xa que numerosos profesores da Facultade de Económicas, entre os que se atopaba a actual conselleira de Política Territorial, María José Caride, criticárono aducindo a súa falta de rigor. Agora Caride dirixe o departamento que deberá dar o visto bo ao novo Plan Xeral.
Nos próximos días os portavoces debaterán a resposta a esta alegación e tamén a outras de carácter masivo como as presentadas contra a creación de solo industrial en Matamá para a futura ampliación de Citroën e outras referidas a Rólda. O rexeitamento da primeira fora reiteradamente anunciado e o mesmo ocorreu coa do vial que pretende conectar as parroquias.
No entanto, existen outras alegaciones individuais, sobre todo coa Rólda, que podería aceptarse. En concreto unha presentada polo Bloque que pedía cambios no seu tramo final preto de Saiáns, que se dá por sentado que apoiará tamén o Partido Popular. Os nacionalistas pediron tamén, como excepción, que se rebaixará a edificabilidade en Beiramar.

mércores, 17 de agosto de 2005

BEIRAMAR CONTRA O PXOM


Un novo foco en contra do PXOM na zona de Beiramar
.
O plan pretende converter un área verde comunal de 400 metros cadrados nunha rúa
.
Os veciños de San Gregorio protestan con pancartas nas fachadas dos seus fogares
.
Os veciños da curva de San Gregorio decidiron protestar con pancartas nas súas vivendas pola expropiación á que lles obriga o PXOM e que lles restará máis de 400 metros cadrados de zona verde que posúen detrás das súas casas. A superficie, que pese a aparecer no proxecto de urbanización como un camiño e que segundo os veciños nunca tivo esta función, vai ser destinada á construción dunha rúa entre a avenida de Beiramar e a rúa San Gregorio.
Se en principio o citado vial ía ser mixto, cun tramo para tráfico rodado e outro de acceso por escaleiras, finalmente o último plan urbanístico recoñéceo como rúa e dálle saída. Pero malia esta modificación as comunidades de veciños mostran a sua disconformidade ante un vial «feito en exclusiva para os novos edificios que se van a construír na parte traseira da devandita zona e que tendo acceso desde esta rúa poderán ter máis alturas», comenta José Díaz Dávila, presidente dun dos sete bloques afectados. Pois se nun comezo a zona ía ser destinada a unha nave industrial, co novo plan recoñécense eses terreos como edificables. En total son setenta vivendas que se verán privadas «dunha das poucas zonas verdes coa que contamos, na que xogan os nenos, de feito nun principio aparcabamos os nosos coches pero decidimos retiralos para evitar ruídos e contaminación», comenta Rafael, presidente da comunidade exterior.
.
Indemnizacións
A franxa, que chegou a contar ata con columpios, está bordeada dun muro baixo con valla metálica que impide que os pequenos póidanse extraviar ou poidan correr riscos por causa do tráfico. Este espazo é de uso común e complementa os xardíns que a urbanización, chamada Casas da Xunta de Obras do Porto, ten na parte dianteira das vivendas. O mantemento e os gastos de ambos son por conta dos veciños.
A indemnización pola expropiación apenas alcanza os 36 euros por metro cadrado, unha cifra que os interesados estarían dispostos a abonar ao Concello con tal de conservar o espazo de herba co que contan.
Ademais da perda dunha zona verde, enfróntanse a outros perigos «unha rúa tan estreita e tan preto da zona de prostitución pódese converter rápidamente nun lugar habitual para as mozas que están en Beiramar, e as fiestras das nosas casas quedan pegadas ao vial», comenta José María Rei, secretario da comunidade.

sábado, 23 de xullo de 2005

UN FUNCIONARIO FOI RELEVADO
Figueroa e Toba criticaron en público a Ojea días antes de que o destituísen
.
.
.
O funcionario foi relevado pola alcaldesa tras asinar informes críticos sobre o PXOM
.
A acta da Xerencia de Urbanismo detalla o diálogo entre ambos edís
.
Olveira tacha de «irrelevantes e internos» os dictámentes negativos
.
Apoios ao técnico trasladado
.
Aproin pide unha nova exposición pública parcial do Plan Xeral
.
O goberno municipal do PP relevou o pasado luns, coa anuencia do Bloque, ao xefe de Patrimonio Histórico do Concello vigués. Este funcionario, Rafael Ojea, subscribira recentemente un duro informe que poñía en cuestión o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), proxecto que impulsan conxuntamente populares e nacionalistas. Meses antes o mesmo técnico redactara outros dictames que, segundo o actual concelleiro de Urbanismo do PP, José Manuel Figueroa, e o seu antecesor do Bloque, Xabier Toba, mantiñan paralizados os paseos marítimos de Alcabre e A Guía.
Oficialmente, o seu cese nada ten que ver con estes informes, segundo coincidiron en explicar o pasado xoves a alcaldesa e o concelleiro de Urbanismo. Toba, pola súa banda, eludiu valorar o cese, e negou que nunca houbese cuestionado os seus informes. Con todo, a acta da sesión (pública) da Xerencia de urbanismo celebrada o pasado sete de xullo desmente a ambos concelleiros. En devandita reunión Toba pediu explicacións pola paralización de ambos proxectos e Figueroa, de xeito nada velado, anticipou a sua sustitución. Unha semana despois coñecíase o informe desfavorable de Rafael Ojea sobre o Plan Xeral e a alcaldesa ordenaba o seu traslado fulminante a Benestar Social, Mentres todo iso ocorría, o afectado atopábase de vacacións.
.
Diálogo esclarecedor
O que segue é un resumo do diálogo que Xabier Toba e José Manuel Figueroa mantiveron na Xerencia, segundo consta no acta oficial, que foi aprobada o pasado xoves sen que ningún deles fixese precisión algunha. «- Xabier Toba . Escoitei nos medios de comunicación social que ou proxecto do paseo de Alcabre podería paralizarse por algúns informes negativos. - José Manuel Figueroa . Eses expedientes foron remitidos á Consellería de Medio Ambiente; antes, na exposición pública, recibiron informes técnicos demoledores. Pode que sexa necesario reunir ós técnicos e corrixir ou que sexa. - X.T. -O goberno ten a obriga de dirixir esta administración. Teño a impresión de que non lles prestaron a eses proxectos a debida atención, e vos deixaron para que calquera escribise calquera cousa. J.M.F. - Hai informes do técnico de Medio Ambiente e Patrimonio Histórico que non poden obviar. Igual hai que reformular todo. Considero que eses proxectos son interesantes para Vigo. Voulle propoñer á Presidencia que informen outros técnicos. Ademais de Rafael Ojea, a alcaldesa decidiu días atrás o traslado de Urbanismo a Medio Ambiente de Gustavo Rodríguez, que foi candidato do PSOE a xerente de urbanismo fai dous anos.

venres, 3 de xuño de 2005

MANIFESTACIÓN 2 XUÑO 2005Miles de vigueses pediron por terceira vez un novo Plan Xeral
.
A alcaldesa e os concelleiros Figueroa e Toba recibiron a maioría das críticas
.
Os colectivos convocantes anuncian que seguirán as protestas no futuro
.
A campaña electoral comezou en Vigo cunhas horas de adianto. Ás oito da tarde dábanse cita na praza do Rei varios miles de persoas para protestar contra o proxecto do Plan Xeral que aprobaron PP e BNG, e pedir cambios substanciais no documento. Desde alí dirixíronse por Cachamuiña, paseo de Alfonso, Elduayen e Policarpo Sanz ata o cruzamento de Colón.
Foi exactamente o mesmo percorrido do 13 de abril, pero esta vez a cifra de manifestantes resultou inferior. A fase de alegacions provocou entón unha tensión maior que agora, o que sen dúbida minguou a resposta.
Armados con ducias de pancartas e carteis e huérfanos de todo apoio organizado (partidos políticos, sindicatos ou movementos sociais), coa excepción dun partido extramunicipal como Esquerda Unida, a marcha contou cunha escenificación coidada. Tampouco aforraron unha tirada de petardos coincidindo coa chegada á praza da Princesa, onde ten a súa sé a federación veciñal.
En tono festivo, os participantes corearon cánticos nos que facían burla do eslogan municipal para publicitar o Plan Xeral («Vigo namorarache») e do feito de que algúns dos principais dirixentes municipais residan en municipios veciños.
Pese a que baixou a cifra de manifestantes, posiblemente foi superior o número de pancartas e de colectivos participantes. Moitos deles foron coñecendo detalles do plan que non lles gusta nas últimas semanas e decidiron acudir.
Alleos ao desánimo pola disminución de asistentes, á hora do comunicado advertiuse que as protestan van seguir. O obxectivo de sempre é lograr que o Concello introduza cambios substanciais.

venres, 15 de abril de 2005

FARO DE VIGO CO PXOM

Faro publicou 18 páxinas «especiais» en 5 días eloxiando o Plan Xeral
.
Mentres arrecian as críticas na rúa, o xornal serve de altofalante ás bondades do proxecto
.
A xornada da gran manifestación contra o PXOM, o rotativo piropeaba o Plan desde as súas páxinas
..
Nos últimos cinco días, Faro utilizou ata 18 páxinas encabezadas co eslogan Especial PXOM para eloxiar o documento urbanístico máis polémico dos últimos vinte anos en Vigo. O rotativo propiedade do grupo Moll publicou o pasado domingo un suplemento informativo de 16 planas a todo cor, rubricado como Suplemento Especial Faro de Vigo , no que se detallan algunhas das actuacións integradas no plan xeral, sen citar nin un só dos seus puntos débiles, recoñecidos ata polo equipo municipal de goberno.
Tampouco hai alusiones nos mesmos ás multitudinarias manifestacións que chegaron a sacar á rúa a máis de oito mil persoas, ou ao récord de alegacions (máis de 50.000) presentadas polos cidadáns.
Pese a que estas páxinas non se presentan como publicidade, a maquetación e tipografía empregada para a súa confección coincide coa que este xornal usa habitualmente para os seus especiais publicitarios.
O mesmo sucedeu onte con outra dobre páxina, tamén en cor, encabezada como Especial PXOM , na que se encomia a xeración de vivendas proposta no plan xeral e descríbense algunhas das zonas verdes recollidas no documento.
.
Separados e distinguidos
Tanto o día do primeiro suplemento de 16 páxinas, como o onte coa dobre plana, Faro abría a súa edición con informacións relacionadas coa actualidade diaria do plan de urbanismo. Pero en ningún dos dous casos publicou os suplementos «especiais» a continuación destas noticias sobre urbanismo, o que distinguiu aínda máis a «peculiaridade» dos mesmos respecto ao corpo xeral do xornal.
De tratarse de especiais publicitarios, financiados polo Concello, o equipo redactor do plan xeral ou calquera outra insitución pública ou privada, Faro ingresaría por estas páxinas preto de 80.000 euros, de acordo coas tarifas oficiais do xornal do grupo Moll.
No servizo de Intervención do Concello de Vigo non consta partida económica algunha destinada ao pago desta publicación maquetada co deseño dos suplementos publicitarios de Faro . Tampouco consta oficialmente que o equipo redactor do Plan Xeral houbéseo costeado con cargo ao orzamento de Consultora Galega.
O diario do grupo Moll fixo aparecer estas publicacións a última semana hábil para a presentación de alegacions ao PXOM, precisamente o momento máis polémico de toda a tramitación. Paradóxicamente, onte Faro publicou en portada a foto dos miles de vigueses que se manifestaron contra o plan xeral de Vigo e dedicou a dobre plana de apertura interior a narrar o contido desta protesta, para continuar o seu Especial PXOM dez páxinas despois cantando as virtudes do documento urbanístico con titulares que utilizan expresións como «grandes propostas de zonas verdes»
.
Eloxios ao planeamento
Entendida como un suplemento editoral, sorprende a bondade dalgunhas das afirmacións contidas nestas páxinas especiais de Faro, nas que se fala de «grandes espazos libres en zonas estratéxicas», atribúeselle ao plan un «desenvolvemento económico e mellora da calidade de vida» para os cidadáns, ou se define ao «Vigo do futuro» como «unha cidade aberta ao exterior». As informacións, que non corresponden a ningunha fonte recoñecible, chegan a afirmar que o PXOM ten garantida o seu viabilidad financeira e, noutro apartado, defíneo como «un conxunto de propostas asumibles e realizables», ao que liñas despois lle outorga «gran altura de miras».
.
Nin unha soa crítica
Se omite en cambio calquera alusión ás cuestións que suscitaron o debate público nas últimas semanas, e tampouco hai referencias nin ao récord de alegacions cidadás contra algúns dos seus aspectos (onte superábanse xa as 50.000), nin por suposto ás críticas vertidas por algúns dos alcaldes da mancomunidade.
O contido das páxinas «especiais» de Faro non é atribuído a fonte algunha, polo que cabería considerar que se trata de algo asumido na súa integridad polo propio xornal. Baixo o título O futuro de Vigo xa ten Plan , o primeiro dos dous presuntos suplementos editoriais de Faro alude ata a varias actuacións que o concelleiro de Urbanismo, José Manuel Figueroa, propuxo corrixir durante os últimos días para evitar o aluvión de críticas e alegacions chegado ao Concello.
Tal é o caso do volume de edificabilidade proposto para Guixar ou algunhas outras suxestións na parroquia de Teis. Delas, o suplemento editado por Faro advirte en cambio que se tratan de actuacións que conteñen «unha estrutura racional e equilibrada dos usos globais, con criterios de diversidade e de complementariedade». Hoxe son as máis contestadas polos colectivos sociais e, ata, polo Colexio de arquitectos.

xoves, 14 de abril de 2005

MANIFESTACIÓN 13 ABRIL 2005


Os manifestantes anuncian unha «longa guerra» contra o PXOM
.
Indignación coa federación veciñal polo seu respaldo ao novo Plan Xeral de Urbanismo
.
A próxima semana planificarán novas accións para evitar a súa aprobación.
.
A batalla contra o Plan Xeral iniciouse, pero está moi lonxe de concluír. Este foi a mensaxe que os organizadores quixeron transmitir unha vez concluída a nutrida marcha que percorreu as rúas máis céntricas da cidade. «Esta manifestación non é un punto e final; ten que ser un punto e seguido nesta longa e dura guerra contra este Plan Xeral», indicábase no manifesto lido ante a Escola de Artes e Oficios, edificio onde se expón o documento urbanístico desde fai case dous meses. A marcha iniciouse pasadas as oito da tarde na praza do Rei e o número de manifestantes foise incrementando no seu percorrido por Cachamuiña, Romil, paseo de Alfonso e Policarpo Sanz. Un mar de pancartas subscritas pola veintena longa de colectivos convocantes recordaba os problemas que o Plan Xeral en fase final de elaboración pode causar en numerosas zonas da cidade, sempre a xuízo dos manifestantes.
A lectura das pancartas permitía identificar a procedencia dos participantes, no seu maior parte de parroquias e barrios do extrarradio. Teis, Matamá ou a Rolda, eran nomes que se repetían aínda que tamén había outras de Liñeiriños, Bembrive, Samil, Oia e a depuradora, por citar algúns. En función desta análise cabo concluír que a maioría dos manifestantes vive afastado do centro, algo que teñen moi claro no seo do propio grupo municipal. A polémica xerada por róldaa no rural é moi superior, por poñer un exemplo, á provocada polas torres de praza de España, Beiramar ou Gran Vía.
.
Federación crucificada
Unha nota significativa foron os ataques dirixidos á federación veciñal, organización que se ha destacada polo seu apoio ao documento. A súa presidenta, Elena González, foi amentada polos manifestantes en numerosas ocasións.
Cando a protesta chegou á altura da praza da Princesa, onde se atopa a sé da federación, un numeroso grupo desprazouse ata a porta para proferir gritos, empapelala con pegatinas e colocar unha cruz que portaban os manifestantes.
Pese á dureza dos eslogáns, os organizadores abriron unha porta ao diálogo co goberno local no manifesto lido ao concluír a concentración. Tras recordar que «non somos tres parroquias, nin catro descerebrados, senón unha parte importante do pobo de Vigo, e cada día que pasa con máis apoios e maior consistencia», reclamaron a apertura de negociacións: «Agardamos unha resposta seria e responsable, sen mentiras, delas estamos fartos».
Á vista das declaracións previas do concelleiro de Urbanismo, está opción non parece a máis factible, salvo que a manifestación de onte cambie as cousas. De momento o PP só considerou necesario facer concesións en Teis, onde é consciente de que a oposición é importante. No resto da cidade, polo menos ata agora, insiste en que o plan sairá adiante seguindo o esquema inicial.

mércores, 13 de abril de 2005

CRITICA AO PXOMO Colexio de Arquitectos critica un «abuso de torres» no Plan Xeral
..
.
.
A entidade anuncia unha alegación de cen folios e pide ampliar a tres meses as respostas
.
Abogan por que se reformulen as operacións de Praza de España, Beiramar e Guixar
.
O Colexio de Arquitectos ofreceu onte o seu primeiro posicionamento público sobre o novo Plan Xeral. Nun resumo de tres folios e medio deixa entrever críticas de calado. Fala de exceso de torres, zonas verdes residuales e inentendibles clasificacións no rural. No transcurso dunha mesa redonda, os seus representantes anunciaron que o venres presentarán unha alegación de cen folios.
«En xeral abúsase da tipología de zócalo de 2 a 5 plantas corrido sobre o que saen bloques ou torres de 10 a 20 plantas», expoñen ao comezo do epígrafe dedicado ás ordenacions detalladas. E engaden: «Tamén se abusa da configuración de bloques en peine, ou en peineta, con zonas verdes intersticiales entre eles». A xuízo do colectivo de arquitectos «produciranse dificultades para o aproveitamento dalgúns bloques e as zonas verdes serán residuales e pouco aproveitables».
.
Edificabilidade
.
O colexio profesional advirte que «as áreas non incorporan unha base cartográfica que permita verificar o respecto á cidade edificada e os criterios de sostenibilidade». Os arquitectos tiveron que «montar manualmente oito ou dez paneis con esa base para poder comprender o plan».
Ademais, apuntan unha cuestión que pode dar crear moita inseguridade xurídica: «O criterio xeral de que os viais computan edificabilidade pero esta é consumida polos propietarios dos solares non parece de difícil encaixe, sobre todo cando os viais poden provir de cesions anteriores ou de expropiaciones».
As críticas tamén apuntan a algunhas das operacións estrela do PXOM. Sobre a Praza de España, abogan por replanterse a proposta. Din que, sendo un lugar emblemático da cidade, o seu desenvolvemento nega a súa configuración tal e como a coñecemos actualmente». «O seu deseño de catro edificios de gran presenza alineados no eixe Gran Vía, deixando baleiro o resto e segregando o espazo público ao que debe accederse mediante pasarelas, debería repensarse», aseguran. Non aprecian un uso representativo ou público «para ningún dos catro edificios, só terciario no seu basamento». E deixan caer unha pregunta crave: «¿Por que hai que financiar unha nova infraestructura viaria _os túneles da praza_ en base ás plusvalías xeradas?».
En canto á urbanización de Beiramar, prevista sobre os frigoríficos, o colexio apunta o seguinte: «Interesante imaxe urbana, pero quizá unha edificabilidade excesiva leva a solucións de difícil respaldo social cando se está en primeira liña». Nesa zona litoral dáse luz verde a catro torres de vinte alturas.
.
Jardincitos
.
Na zona de Guixar-Corbal, observanse falta do viario paralelo a Sanjurjo Badía, excesiva afectación de tecidos moi consolidados, zonas verdes residuales, certa desorde na definición de tipoloxías edificatorias e que o edificio ponte é de dubidosa implantación. En canto á Gran Vía, máis que a imaxe urbana proxectada, que lles parece interesante, critican un edificio-zócalo de tres plantas que impide a visión do val do Fragoso e, sobre todo, o «carácter residual das zonas verdes en torno aos bloques peineta».

venres, 18 de marzo de 2005

xoves, 17 de marzo de 2005

PROFESORES MONTALVO E SOUTODuras críticas ao Plan Xeral dos profesores Souto e Montalvo
.
Unhas duascentas persoas acudiron onte á convocatoria de Outrovigo é posible para asistir a un coloquio-debate no Centro Social Caixanova sobre O que oculta o Plan Xeral. Xosé Manuel Souto, catedrático de Xeografía, e Javier Montalvo, profesor de Ecología Aplicada da Universidade de Vigo, lanzaron duras críticas contra o documento urbanístico.
Souto asegurou que os datos familiares e demográficos da cidade son tercos: «O mercado dá vivenda non funciona porque aumenta espectacularmente o número de vivendas baleiras e case a metade dás persoas de entre 16 e 34 anos teñen que vivir cos seus pais e non poden independizarse». Tachou de «falacia» as previsións demográficas que se apuntan para xustificar a construción dun número determinado de vivendas. O catedrático bota en falta «criterios de cidadanía», porque os técnicos elaboraron un documento para logo facer consultas e liquidar o debate en dous meses. El colaborou no plan do 93 e entón fíxose unha gran enquisa na que os veciños do rural daban un alto valor á súa forma de vida fronte ao caótico centro («iso está testado», apuntou). Igualmente, alertóu sobre os volumes edificatorios e advertiu que as torres en determinados lugares tapan a paisaxe (citou o Val do Fragoso como sinal de identidade e dixo que operacións urbanísticas como a de Gran Vía xa provocaron o encausamento do concelleiro Barbazán en tempos de Portanet). Jesús Montalvo afirmou que o PXOM, se se leva adiante tal e como está, supón unha ameaza medioambiental e «a degradación da calidade de vida de todos os vigueses». Advertiu que proxecta vivendas e estradas innecesarias, incrementará a contaminación e supoñerá a destrución da paisaxe rural.
Ao seu xuízo, o equipo redactor do plan «confunde crecemento económico con desenvolvemento» e planifica «unha ocupación desmesurada do solo» para edificios e infraestructuras. O valor ambiental que lle dan ao territorio é de 2,5 puntos sobre 10, «similar ao do antigo vertedoiro de O Zondal».

domingo, 6 de marzo de 2005

VENTURA PEREZ MARIÑO«Este Plan Xeral é malo para Vigo»
.
Entrevista
.
Ventura Pérez Mariño, ex alcalde e portavoz do grupo municipal socialista
.
Pérez Mariño opina que o documento urbanístico que lle expulsou da alcaldía e enfróntalles co BNG «ten aspectos positivos, pero sen ningunha dúbida priman os negativos»
.
Ventura Pérez Mariño foi apeado da alcaldía de Vigo en decembro de 2003. Nestes quince meses o efémero alcalde socialista mantivo un persistente silencio que hoxe rompe nas páxinas da Voz. Na entrevista opina sobre os principais temas a debate na cidade dando prioridade ao tema urbanístico. O Plan Xeral que rompeu o goberno e apeoulle da alcaldía está sometido estes días a exposición pública.
-¿Que ten o novo Plan Xeral de Vigo para provocar tantos conflitos? -Como todo na vida o documento urbanístico ten aspectos positivos e negativos, pero nós temos claro que priman sen a menor dubida os negativos. Por iso este Plan Xeral é malo para Vigo.
-¿Por que é malo para a cidade? -Parte da base de que o importante é crecer pese ao parón vegetativo. Quere que Vigo creza en habitantes e en vivendas, pero con este plan no que non vai crecer é en calidade de vida.
-O Plan Xeral envenenó as relacións co BNG. ¿cambiou algo coa chegada de Santiago Domínguez? -A única diferenza co Bloque é o plan. Personalmente, agora temos maior accesibilidade, pero non é un problema de persoas. Hai diferentes criterios nun tema fundamental que o marca todo.
-En función do que ocorra nas autonómicas de outubro, ¿Pode cambiar algo no Concello de Vigo? -Pregúntame por un futurible. Pode ter repercusions, pero teriamos que coñecer o resultado para sabelo. Se prevexo que cun goberno socialista habería máis diñeiro da Xunta para investir en Vigo.
-Referíame a unha posible moción de censura... -O escollo fundamental en tal suposto seguiría sendo o mesmo, o tema urbanístico.
-¿Un goberno autonómico socialista podería enmendar o Plan Xeral se non está aínda aprobado? -Puidese... e a ver quen é en tal caso o conselleiro de Política Territorial. Pero é sabido que o informe da Xunta previo á aprobación inicial non foi aceptado totalmente. Á marxe da cor política, en Santiago deberán tomar decisións.
-¿Cal sería a proposta do grupo socialista nese caso? -Nós propoñeriamos que se aprobase con cambios substanciais.
-¿Pasa pola súa cabeza regresar á alcaldía mediante unha moción de censura? -Non.
-¿Cre que pode ser o escollo para un acordo neste sentido co Bloque? -Se eu son o escollo para calquera decisión que queira tomar o PSOE apártome ao momento. Nunca serei o escollo para nada.
-Concretando, ¿Ve posible unha moción de censura que reinstale un goberno con maioría absoluta PSOE-BNG? -Dependerá das circunstancias. Agora mesmo non parece que exista ningunha posibilidade, pero a vida transcorre e puidesen darse as circunstancias se se superan as diferenzas co Bloque. Se existe un colapso na vida municipal, podería ocorrer.
-¿Vese como candidato do PSOE no 2007? -A miña responsabilidade agora é cumprir o compromiso ata esa data e dedicarme aos temas municipais. Principalmente, explicar a nosa visión do Plan Xeral.
-¿Apetécelle o salto á política autonómica? -Non mo suscitei. Suscítascho se tes algunha oferta.
-¿Chegou a imaxinarse como Delegado en Zona Franca? -Nunca. Penso que non dou o perfil e díxenllo a unha persoa que mo insinuou. Alí necesítase unha persoa con coñecementos empresariais.
-Entón, consultóuselle... -Ás veces, sen chegar a facer consultas, sóndase. Pero non se suscitou. Fose unha insensatez o meu nomeamento para ese posto.