martes, 15 de novembro de 2005

PRESENTACIÓN ALTERNATIVA VECIÑALNOTA DE PRENSA
.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM) aprobado inicialmente en decembro de 2004 xerou malestar e unha tremenda inquietude nun amplo sector da cidadanía que non foi recollida pola inmensa maioría de asociacións de Veciños desta cidade. Esta insatisfacción crecente por parte de moitos veciños que xa non se senten representados por case ningunha das asociacións veciñais actuais propiciou, en prácticamente todas as parroquias de Vigo, un movemento de persoas, ideas, inquietudes e actuacións, que buscan crear e presentar alternativas veciñais ao PXOM. Para iso concretamos:

1. Defender para Vigo un modelo de ordenación urbanística e industrial, de infraestructuras e transporte, razoable, respectuoso e sostible, que RESPECTE A OPINION DOS CIDADÁNS, sen ocultacions, desinformacions e distraccions, baseado no diálogo, a información e o razonamento reais de todos os vigueses.

2. Esixir ao Goberno e os grupos municipais que dean contestación a todas as alegaciones realizadas por particulares e colectivos, e que lles sexan remitidas aos mesmos antes da aprobación do Plan polo Pleno Municipal.

3. Esixir a celebración do REFERENDUM solicitado por máis de 21.000 cidadáns, como proba do rexeitamento ao Plan Urbanístico que nos queren impoñer para beneficio duns poucos e en contra do interese xeral.

4. Seguir traballando e loitando por un urbanismo serio, legal e que de resposta ás necesidades de Vigo, concretado nun PXOM diferente ao que se propón que só satisfai a políticos e promotores con claros obxectivos especulativos.

5. Presentar, no seu momento, os informes e dictames xurídicos que avalan as nosas posicións, na certeza de que nos mesmos solicitaranse as responsabilidades persoais e patrimonial daqueles que promoven un PXOM claramente ilegal.

Vigo, 15 Novembro 2005

PRESENTACIÓN ALTERNATIVA VECIÑAL


Nace ‘Alternativa Veciñal’ como
foro de oposición al nuevo PXOM
.
El nuevo colectivo pretende demostrar la “ilegalidad” del Plan Xeral de
Ordenación Municipal y pedirá responsabilidades si continúa su trámite

Un nuevo movimiento vecinal fue presentado ayer en Vigo, formado por “personas, ideas, inquietudes y actuaciones que buscan crear y presentar alternativas al PXOM”, según expresó Manuel Rodríguez Lima, uno de los integrantes de este nuevo foro llamado ‘Alternativa Veciñal’.
Según explicó Enrique Estévez, otro de los miembros de AV, este movimiento surge como una “evolución” de una primera fase en la que los colectivos de afectados por el documento urbanístico crearon asociaciones y generaron movilizaciones.
Sin embargo, mantiene la independencia y pretende ser un foro con personalidad propia, aunque apoye iniciativas de otros colectivos vecinales.
Así, el movimiento pretende ser una “respuesta ágil” a los problemas de los afectados por el documento urbanístico.
‘Alternativa Veciñal’ se propone defender para Vigo un modelo de ordenación urbanística, industrial, de infraestructuras y transporte “que respete la opinión de los ciudadanos”, sin “ocultaciones, desinformaciones y distracciones”, aunque “basado en el diálogo, la información y el razonamiento”.
Asimismo, piden “contestación a todas las alegaciones” presentadas al Plan, tanto las colectivas como las privadas, y que les sean remitidas a los interesados “antes de que se apruebe el Plan”.
Sobre este particular, denunciaron que algunas sugerencias fueron contestadas con una frase como “se verán si han sido tenidas en cuenta cuando el Plan esté aprobado”, mediante un escrito remitido por la Gerencia de Urbanismo.
.
Documento “ilegal”
.
Este movimiento vecinal considera que “la aprobación inicial del Plan es nula” y también los siguientes trámites que el documento cumpla en el curso de su aprobación. En este sentido contratarán abogados para “presentar en su momento los informes y dictámenes jurídicos que avalan nuestras posiciones” y anunciaron que pedirán “responsabilidades personales y patrimoniales” a quienes promueven el PXOM de forma “claramente ilegal”.
Según explicó Enrique Estévez, estas responsabilidades se pedirían en un “caso extremo” y aclaró que este foro “continúa” con las acciones iniciadas por los colectivos de afectados y “realizaremos en cada fase del Plan las acciones que consideremos oportunas para defender nuestros intereses, sobre todo ante la evidencia para nosotros de que este Plan va contra la Ley”.
Sin embargo advirtió que “si este Plan sigue adelante y se están tomando decisiones, evidentemente en el momento en que se publique en el DOG tenemos la vía abierta para tomar las acciones legales oportunas, hasta las últimas consecuencias.
Vigo 15 de Noviembre de 2005