mércores, 28 de setembro de 2005

REFERENDO

COLECTIVOS VECIÑALES PIDEN UN REFERENDO SOBRE O PXOM
.
Recolleronse máis de 20.000 sinaturas para pedir unha consulta popular sobre o polémico proxecto do PP
.
Representantes de colectivos veciñales afectados polo futuro Plan Xeral de Ordeación Municipal (PXOM) de Vigo, entregaron hoxe no rexistro xeral do Concello vigués máis de 20.000 sinaturas para pedir, amparándose no Regulamento de Participación Cidadá, un referendo sobre o documento urbanístico.
O portavoz dos colectivos, Manuel Rodríguez, explicou que a acción de hoxe é a «continuación» das máis de 61.000 alegaciones presentadas, e asegurou que ca demanda deste referendo, os veciños «marcan un ito». Con todo, e ante a posibilidade de que a súa petición non sexa tida en conta, anuncia que os seus actos de protesta continuarán e non descarta novas movilizacions.
Rodríguez explicou que, malia que se están revisando as alegaciones, non teñen «confianza» en que se resolvan favorablemente aos intereses dos afectados, por iso esperan que o referendo sirva para que a cidadanía maniféstese sobre un plan que está tendo gran contestación en Vigo.
Nese sentido, o portavoz dos afectados recordou que os colectivos que solicitan a consulta popular proceden de case todas as parroquias e barrios da cidade, e non só de Teis, e aseguran que, se chegase a celebrarse, sería «favorable» para os veciños.
Por outra banda, Manuel Rodríguez denunciou as dificultades que o Concello puxo aos veciños que quixeron presentar as sinaturas no rexistro, xa que varios axentes da policía local identificaron aos representantes veciñales antes de deixarlles acceder ao interior do consistorio.
Varios representantes dos barrios e colectivos afectados entregaron posteriormente o documento que xustifica a entrega de firmas aos diferentes grupos da corporación municipal.

mércores, 21 de setembro de 2005

OS MALES DE CONSULTORA GALEGAConsultora Galega reitera que Vigo precisa 125.000 pisos en vinte anos
.
Os redactores do Plan Xeral calculan unha poboación de 400.000 persoas no 2022
.
Propoñen rexeitar as alegaciones cidadás que pedían unha rebaixa
.
As discrepancias que xerou a previsión do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de construír 125.000 novas vivendas nunha marxe aproximada de vinte anos foi resolto polo equipo redactor de Consultora Galega mantendo devandita proposta. Esta opción afasta notablemente as posibilidades de lograr un consenso político sobre o documento.
Aumentar o parque de vivendas da cidade en 125.000 (138.000 exactamente, ás que se restan 13.000 que desaparecerán coa execución do Plan Xeral) supón duplicar as actualmente existentes e é a base que sustenta a política desarrollista do documento. Para construír este elevado número de pisos é preciso urbanizar gran parte do municipio e dotalo de amplas taxas de edificabilidade.
Este é o punto de fricción entre os partidos que apoian o plan (PP e BNG) e os socialistas, que se opoñen frontalmente. O cuarto, o Partido Galeguista, está máis próximo aos primeiros.
Na tarde de onte portavoces dos catro grupos e o equipo redactor empezaron a revisar as respostas de Consultora Galega ás alegacions, aínda que aprazaron as denominadas tipo (que foron subscritas por centos ou miles de persoas). En concreto falouse das de Zona Franca e das de Teis.
Respecto de a previsión de crecemento, os técnicos parten de que haberá unha ampla xeración de emprego na cidade e, como consecuencia, un forte aumento futuro de poboación. Deixan de lado o feito de que moitos vigueses elixiron vivir en municipios veciños e que no 2004, por primeira vez en anos, baixou a poboación da cidade mentres subía a de concellos limítrofes.
.
Inmigración
A tese de Consultora Galega, que autocalifican como conservadora, é que entre 2001 e 2010 crearanse 23.000 novos empregos, que serán 40.000 se ampliamos o período ata o ano 2015. O emprego creado nestes catro anos, segundo o equipo redactor, nutriuse da bolsa de desempleados, pero despois provocará un aumento de poboación inmigrante. A conclusión que alcanzan é que a cidade contará cuns 400.000 habitantes en 2002, que precisarían un mínimo de 65.000 novas vivendas para ese ano. A devandita demanda «mínima» habería que sumar a de segunda vivendas (outras 15.000 ou ata 20.000), co que en vinte anos Vigo precisará uns 85.000 pisos. Con esta formulación entenden adecuado que se prevexa un tope máximo no futuro Plan Xeral de 123.000 vivendas de nova planta.
Esta previsión provocou no seu momento polémica xa que numerosos profesores da Facultade de Económicas, entre os que se atopaba a actual conselleira de Política Territorial, María José Caride, criticárono aducindo a súa falta de rigor. Agora Caride dirixe o departamento que deberá dar o visto bo ao novo Plan Xeral.
Nos próximos días os portavoces debaterán a resposta a esta alegación e tamén a outras de carácter masivo como as presentadas contra a creación de solo industrial en Matamá para a futura ampliación de Citroën e outras referidas a Rólda. O rexeitamento da primeira fora reiteradamente anunciado e o mesmo ocorreu coa do vial que pretende conectar as parroquias.
No entanto, existen outras alegaciones individuais, sobre todo coa Rólda, que podería aceptarse. En concreto unha presentada polo Bloque que pedía cambios no seu tramo final preto de Saiáns, que se dá por sentado que apoiará tamén o Partido Popular. Os nacionalistas pediron tamén, como excepción, que se rebaixará a edificabilidade en Beiramar.