martes, 11 de decembro de 2007

AS INMOBILIARIAS QUEREN FACER CAIXA

As inmobiliarias penétranse nunha espiral vendedora en busca de liquidez
.
O endebedamento do sector do ladrillo, que ascende a máis de 282.000 millóns, obriga ás promotoras a pór en marcha unha masiva política de alleamento de activos para facer caixa e aliviar os seus riscos financeiros.
As compañías inmobiliarias deron comezo a unha vertixinosa política de alleamento de activos co fin de conseguir a liquidez necesaria para aliviar o peso do endebedamento financeiro nos seus balances, que se eleva, no conxunto do sector, a uns 282.000 millóns de euros. Segundo os expertos, máis do 40% desta débeda financeira (125.000 millóns de euros) é sobreendeudamiento puro e duro.
Azoutadas pola severa retardación do mercado residencial, o problema das inmobiliarias agrávase coa caída en bolsa das accións, no caso das firmas cotizadas (máis dun 20% en 2007), e coa depreciación dos mesmos activos que agora se intentan vender. Na maioría dos créditos que, nos últimos anos financiaron o crecemento do sector, o custo financeiro do préstamo está estreitamente ligado, ben á evolución bolsista dos títulos, ben á relación entre o nivel de débeda e o valor bruto duns activos que, hoxe en día, sofren unha travesía no deserto da iliquidez. Segundo Richard Ellis, os activos inmobiliarios devaluaranse un 10% en 2007.
.

Ningún comentario: