domingo, 12 de decembro de 2010

A CORRUPCIÓN, UN MAL NEGOCIO PARA TODOS

Fai sete anos a ONU declarou o 9 de decembro Día Mundial contra a Corrupción. Por desgraza estes últimos anos fomos testemuñas de moitos casos de corrupción en moitos países. Non hai moitos datos fiables sobre corrupción. Transparency International, en base a opinións de expertos, sitúa a España no posto 30 sobre un total de 178 países para 2010.
En canto ao sector privado existen diferentes estimacións sobre economía mergullada; para España o rango adoita estar en torno ao 20%-25% do PIB. En España vimos casos ao longo e ancho de todo o espectro institucional, xeográfico e político. Por exemplo en concellos, chegando ao extremo de procesamentos individuais e ata disolución colectiva; tamén outras entidades públicas, ata os partidos políticos, sufriron a vergoñosa experiencia da corrupción.
Moitas veces destapados por intereses partidistas, foron aireados polos medios de comunicación e o cidadán asistiu con asombro e frustración ao procesamiento dalgúns responsables.
Segundo a Guía práctica para a xestión de riscos en corrupción editada pola Rede Española do Pacto Mundial de Nacións Unidas, o sector público presenta importantes riscos de prácticas corruptas: apropiación indebida de bens públicos, malversación de fondos ou abuso de poder, entre outras. ¿E o sector privado?, ¿está libre de corrupción?, ¿é máis transparente? O sector privado, ás veces en conivencia co público, con incidencia especial en sectores como inmobiliario e construción, tamén presenta riscos claros: suborno, extorsión, branqueo de capitais e outras prácticas de economía mergullada. Sen dúbida un número de empresas difícil de determinar considera que grazas a certas prácticas corruptas o beneficio económico pode aumentar.
Nada máis lonxe da realidade, se consideramos que os riscos asociados poden pór en perigo a propia viabilidade da empresa. Ao longo da crise global que empezou en 2007 vímolo en moitas ocasións. A corrupción incrementa os custos e distorsiona os prezos, as condicións do mercado e a competencia, desincentivando o investimento. Enmascara a análise do éxito ou o fracaso dunha operación comercial, ao non poder medir con exactitude se a práctica corrupta influíu e en que proporción.
A corrupción é un lastre para a sociedade, para a economía dun país e para as propias empresas. É importante considerar a corrupción non como unha vía rápida ao beneficio, senón como un risco real con serias repercusións económicas, reputacionales e ata penais tanto para a empresa como para accionistas, directivos e empregados.
O Pacto Mundial de Nacións Unidas fomenta o crecemento sostible tanto para as empresas privadas como para o sector público e entidades do terceiro sector. Trátase de impulsar en todas elas a creación de valor, a xestión de riscos, a calidade e a excelencia de acordo co seu obxecto social específico. E facelo de forma que as estratexias presten a atención debida ás cuestións relativas a dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente, loita contra a corrupción e desenvolvemento.
O Pacto Mundial promove ademais que estas estratexias leven á práctica de forma transparente, dialogando cos grupos interesados na actividade da entidade en cuestión e facilitando a unión de forzas en plataformas de traballo privadas ou público-privadas. Desta forma xéranse novas oportunidades reais de actividade e negocio, construíndo mercados máis transparentes e sostibles.
A actividade económica e os mercados globalizáronse e como consecuencia tamén a corrupción e as súas consecuencias. Con esta visión global debe abordarse a loita contra a corrupción, incluíndo colaboración público-privada para mellorar os mecanismos de prevención e control. As medidas coercitivas funcionan, pero son máis eficaces cunha boa dose de mecanismos empresariais de comportamento ético, de prevención e detección, de incentivos e retribución, en definitiva de bo goberno empresarial. As empresas que operan en varios países deben esforzarse en implantar en todos eles os mesmos estándares que nos seus países de orixe, non só en países desenvolvidos senón tamén nos emerxentes.
En España o Pacto Mundial de Nacións Unidas celebra este Día Mundial contra a Corrupción publicando, o próximo 19 de xaneiro, unha guía práctica para axudar ás empresas a implantar medidas. Os bos negocios e os seus beneficios teñen que basearse na transparencia e a ética. A corrupción é un mal negocio para todos.

Ningún comentario: