martes, 2 de xullo de 2013

A REFORMA DAS ADMINISTRACIÓNS

Non estaba entre as prioridades do Goberno intentar reformar a Administración, aínda que é un obxectivo perpetuo. Ademais para o obsesivo obxectivo dos primeiros meses, que non era outro que reducir o déficit público como bálsamo de Fierabrás para todos os males, é inevitable readaptar as administracións públicas, máis alá que suprimir unha paga extra ou conxelar os salarios dos funcionarios. O servizo público necesita adaptación ao novo século, cunha reforma a fondo que pode parecerse á reestruturación dun cemiterio, que ten algo seguro, os inquilinos non colaborarán.
O presidente Rajoy encargou á vicepresidente Sáez de Santamaría esa tarefa, aínda que o ministerio competente fose Facenda, que se apelida "administracións públicas" neste Goberno. E o vicepresidente, encomendou a tarefa ao seu subsecretario, Jaime Pérez Renovales, avogado do estado, n.º 2 da promoción do 96 (o vicepresidente é da do 98) e persoa discreta e eficaz.
Tras varios meses de traballo de identificación de duplicidades, ineficiencias, excesos... o Goberno dispón dun plan para renovar a administración, reducila, abaratala e mellorala. Un bo plan que necesita execución, que tropeza cunha dificultade fundamental: ten o Goberno poder para facelo?
Non son poucos os especialistas que consideran que sen unha reforma constitucional que defina e aclare a repartición de competencias é imposible cambiar a administración e que intentalo garante choques de trens, conflitos de intereses, preitos mil e finalmente fracaso. A presentación do plan que fixo Mariano Rajoy supuxo un compromiso pero cun discurso pouco convincente, con ese ton normal, aburrido, anecdótico, exento de mística ou grandeza que caracteriza o presidente do Goberno.
Para a viaxe reformista da burocracia pública fai falta audacia, épica e moita vontade. Suprimir organismo, pechar oficinas e edificios innecesarios, integrar corpos e tarefas, modernizar... con lagoas legais, fronte a unhas comunidades, concellos, deputacións... celosas do seu foro e do seu ovo é como as tarefas de Hércules, que están ao alcance dos deuses e dalgún heroe. O Plan está, o obxectivo é claro, pero a vontade política e a capacidade xurídica queda por ver. De momento a recepción do plan foi morna, coma se só se tratase doutro declarativo propagandístico. E non obstante o plan paga a pena xa que forma parte do receitario básico para saír da crise e volver á prosperidade. Non é probable que o Goberno poida reformar a administración, pero, polo menos, vaino intentar.

Ningún comentario: