luns, 8 de setembro de 2014

A DUALIDADE DÁSE A VOLTA

Un dos propósitos declarados da reforma laboral aprobada polo Goberno era o de rematar coa dualidade do mercado laboral, no que convivían traballadores hiperprotexidos polos convenios que facían de tapón para o ingreso no mercado laboral doutros traballadores, polos elevados custos de despedimento e outros dereitos conseguidos ao longo do tempo.
 
Como se demostrou nos dous anos de vixencia da reforma, tratábase de desprotexer os protexidos e de instaurar a precariedade como modelo laboral preferente.
 
Segundo os datos do paro rexistrados correspondentes ao mes de agosto, o sistema laboral español comezou a darse a volta e o 51% dos afiliados á Seguridade Social son xa traballadores en precario, ben porque teñan un contrato temporal, ben porque sexa a xornada parcial, fronte ao 49% que aínda conservan un contrato indefinido e de xornada completa. É dicir, aínda quedaría por destruír a metade do emprego fixo para rematar coa dualidade e achegarse cara ao desexo confesado da patronal do contrato único e da mínima regulación do mercado laboral.
 
O aumento do número de parados rexistrados no SEPE no mes de agosto, que rompe a tendencia á baixa dos últimos seis meses e a pesar de que as cifras interanuais rexistran datos positivos de creación de emprego, volve poñer de manifesto que a recuperación non ten unhas raíces tan profundas como se presume, e que está moi lonxe de adiviñarse un cambio no modelo produtivo do que se siga un crecemento sostido do emprego, que polo momento segue baseado nas actividades de tempada na súa maior parte relacionadas co turismo.
 
Calquera que gozase de vacacións en lugares turísticos e se entretivese en falar cos camareiros que lle servían terá comprobado como a maior parte deles tiña contrato a tempo parcial a pesar de que realizasen xornadas esgotadoras, nos que as horas de traballo de máis nin constaban en nómina nin se cotizaba por elas.

Ante esta situación e dada a indefensión dos empregados - "isto son lentellas" - e o exército de reserva existente para ocupar ese posto de traballo, tería sido desexable que o Goberno incluíse, entre as propostas de rexeneración democrática presentadas recentemente, unha específica para falar cos axentes sociais, e sobre todo os económicos, para controlar as fraudes no mercado laboral, porque da falta de reacción ante os abusos laborais procede tamén parte da desafección cara á clase política, incapaz de actuar contra inxustizas manifestas sobre as que se sustenta unha parte da recuperación dos beneficios empresariais, pero que non acaban de trasladarse ao conxunto dos traballadores e menos agora que a dualidade se deu a volta.

A evolución do paro no mes de setembro dará a medida da evolución do mercado de traballo ligado á estacionalidade. Entrementres estase á espera de do cumio europeo para animar o crecemento, e segue botándose en falta un verdadeiro plan de emprego nacional que dea resposta aos mozos -entre os menores de 25 anos, o paro rexistrado diminuíu nos doce últimos meses en 20.020 persoas-, aos parados de longa duración e aos que non teñen ningún tipo de protección-.

Ningún comentario: