domingo, 23 de decembro de 2007

O PXOM AOS TRIBUNAIS

O xurista García de Enterría di que hai que someter o PXOM de Vigo a información pública
.
O despacho do catedrático de Dereito Administrativo e premio Príncipe de Asturias, Eduardo García Enterría, considera «inescusable» someter a información pública determinadas modificacións que o Concello de Vigo pretende introducir no PXOM. O bufete foi consultado pola asociación de construtores Aproín de Pontevedra, quen lle enviou unha documentación relativa ás modificacións tras ser aprobado provisionalmente polo pleno do Concello o 19 de maio do 2006 e despois de que a Xunta ordenase emendar varios puntos.
O estudo, realizado desde o punto de vista do procedemento, engade que é necesario establecer axústelos na ordenación e na programación que se deriven das medidas que propón.
O estudo sostén que a información pública é necesaria se o Concello trata de modificar ou suprimir o contido dalgúns convenios xa asumido polo plan.

Ningún comentario: