mércores, 5 de decembro de 2007

PENAS CONTRA A CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

200 penalistas esixen demolicións e penas máis duras contra a corrupción
.
Catedráticos, xuíces e fiscais piden a disolución de concellos infractores
.
O Estado, as autonomías, os concellos e os xuíces son ineficaces para combater o crecente fenómeno da corrupción urbanística. Con esa tese, o Grupo de Estudos de Política Criminal, formado por 200 fiscais, xuíces e catedráticos de Dereito Penal de tendencia progresista, elaborou un manifesto no que propón que as Administracións actúen con man dura. Ese foro propón medidas exemplarizantes como a demolición de edificios ilegais e o endurecemento das penas para os delitos relacionados co fenómeno. Ao Goberno pídelle que "non vacile" á hora de disolver concellos manifestamente implicados.
O documento percorre as distintas institucións competentes para atallar o fenómeno propondo a cada unha serie de medidas. Ademais da disolución de concellos corruptos, ao Estado suxírelle que reforce a independencia e autoridade dos órganos técnicos dos concellos (secretarios, interventores e tesoureiros) cuxas facultades recortar, así como un maior control dos notarios e rexistradores da propiedade, que ás veces, segundo o documento, actúan con "conivencia, compracencia, neglixencia ou omisión" nestes casos.
As autonomías, segundo o manifesto, deben acoutar as competencias urbanísticas dos concellos coa aprobación de plans que engloben a varios municipios, establecendo "límites máis estritos sobre reclasificaciones e recualificacións de chan" e obrigando a que os plans municipais baséense en "necesidades reais, e non especulativas" de crecemento da poboación. As comunidades deben controlar especialmente os convenios entre municipios e particulares que, en moitos casos, condicionan construcións á recualificación de chan.
O informe sinala como principais responsables do fenómeno aos concellos. Considera "mera arbitrariedade" a súa resistencia aos controis doutras Administracións amparándose na autonomía local e pídelles que exerzan "as súas competencias disciplinarias", en moitos casos abandonadas por impopulares ou polo medo ao castigo electoral.
Os xuíces do Contencioso-Administrativo teñen que dar preferencia aos casos máis transcendentes co fin de restaurar "a situación orixinal danada" aínda que para iso sexa necesario chegar á demolición, que debe ser obrigatoria no caso de que se cometeu un delito. O manifesto propón que o Código Penal considere prevaricación o informe ou voto favorable de cargos públicos a plans manifestamente ilegais, así como a elevación das penas de prisión nos delitos contra a ordenación do territorio. Para previr o branqueo de diñeiro, moi ligado ao urbanismo, defenden que os políticos e funcionarios tamén estean obrigados por lei a informar de operacións sospeitosas.
Propostas para sanear o urbanismo: Demolición obrigatoria de construcións ilegais en caso de delito para "restaurar a situación inicial danada".- Disolución "sen vacilar" de concellos corruptos.- Controis para evitar a "conivencia, compracencia ou neglixencia" de notarios e rexistradores da propiedade.- Preferencia nos xulgados para os procesos urbanísticos máis transcendentes.- Castigar como prevaricación o voto ou informe favorable a plans manifestamente ilegais.- Elevación das penas para os delitos urbanísticos.
.
"A fraude non sería posible sen a tolerancia de notarios e rexistradores"
.

Ningún comentario: