xoves, 1 de decembro de 2011

O DEFICIT DA SANIDADE PÚBLICA E O COPAGO-REPAGO


Dez anos logo de culminarse o proceso de transferencias sanitarias ás comunidades autónomas, o sistema público español fai augas e acumula un déficit próximo aos 15.000 millóns de euros.
O gasto público en sanidade supón o 7% do PIB e á súa contención contribuíu o baixo soldo dos médicos e a centralización das compras por parte das administracións públicas. Con todo, hai outros factores que están tensando as costuras do gasto e pondo ao sistema en serias dificultades, o que obrigou a algunhas comunidades autónomas a tomar medidas para reducir o déficit. Entre eles destacan o envellecemento da poboación e o maior custo dos tratamentos, pero sobre todo un bo número de ineficiencias que incentivan as malas prácticas e que son en boa medida responsables da ineficiencia do sistema.
O feito de que algunhas comunidades poñan sobre a mesa o debate do copago-repago na sanidade pública suscitou a polémica nun dos temas que é considerado tabú entre a clase política, que teme a impopularidade que supón tocar calquera das pezas que compón o Estado de Benestar.
Pero, tarde ou cedo, todas as administracións terán que facer fronte ao problema e cortar de raíz un déficit que erosiona aínda máis as xa deterioradas contas públicas. Ademais do copago-repago, que inicialmente se debese expor como fórmula disuasoria para impulsar un mellor uso da sanidade pública por parte dos cidadáns, caben outras medidas de organización que contribuirían a reducir o gasto en sanidade. En primeiro lugar, nos últimos anos as comunidades autónomas desenvolveron un modelo hospitalario que en moitos casos non se adaptaba ás necesidades reais da poboación, prevalecendo a instalación de numerosos centros avanzados, cando fose suficiente coa creación de centros intermedios ou ambulatorios
O excesivo gasto en probas diagnósticas, moitas veces repetidas pola falta de mecanismos informáticos que poidan ser consultados, é outro lastre que arrastra o sistema de saúde. Ademais, o baixo nivel retributivo dos profesionais trouxo consigo un elevado nivel de absentismo, que se saldou tamén cunha baixa utilización de equipos e instalacións. A fragmentación territorial das competencias sanitarias deu lugar tamén a unha ausencia total de economías de escala e ata á incompatibilidade dos sistemas implantados nas diferentes comunidades autónomas
A crise vai obrigar a todos os gobernos rexionais a desposuírse do populismo que rodea o gasto sanitario e a aplicar recortes para facelo sostible, incluíndo medidas que, como o copago-repago, parecen xa inevitables.

1 comentario:

UN INDIGNADO dixo...

El déficit no es del sistema de salud, el déficit es nuestro por permitir a esta podredumbre política hablar déficit de la sanidad, crear alarma social y degradarla, como están haciendo con las pensiones, para promover el negocio de la sanidad privada, como están haciendo con las pensiones privadas.

Como se puede hablar de déficit económico de la sanidad, hablemos de déficit sanitario por las listas de esperas, por la falta de personal...

A esto está llegando esta sociedad arrastrada por la basura política y sus aliados, los medios de comunicación, a poner valor monetario a la salud de su miembros.

Si no hay dinero se suben los impuestos o se reduce el gasto militar, no modifiquemos el sistema para que unos pocos obtengan muchos beneficios económicos y otros muchos vean la sanidad de calidad como unos privilegios de unos pocos.

Me da asco lo que estamos permitiendo que nos hagan.