luns, 5 de decembro de 2011

VÍTIMAS DA DEMOCRACIA


¿Que é máis violento: unha lei inxusta ou a lexítima defensa fronte á aprobación ou aplicación de devandita lei? ¡Que din as leis respecto de ambos os casos? ¡E como aplica o poder xudicial devanditas leis?

O certo é que o abuso de poder é máis violento que a violencia de quen se defende, apropiada e proporcionalmente, dese abuso de poder. Quen exerce o poder non necesita demostrar o non abuso de poder, en cambio, as vítimas han de demostrar, soas, o abuso e a lexitimidade fronte á Administración de Xustiza, porque as Administracións e Institucións Públicas resultan inútiles para defender ás vítimas dos abusos dos gobernantes. De quen exerce o abuso de poder hai que demostrar que é culpable; de quen se defende dese abuso de poder hai que demostrar que é inocente.
As vítimas, abandonadas polo Estado, e privadas polo Estado de Dereito dunha resposta apropiada e proporcional, teñen que defenderse por si mesmas dos agresores e os seus beneficiarios, recorrendo á Administración de Xustiza, cuxo funcionamento e leis están ao servizo de quen ostenta o poder. Porque unha Xustiza cuxos efectos sexan nulos ou fagan da ilegalidade unha acción rendible, ¿a quen beneficia?

VIGO/VALENCIA

VIGO: Daniel Pino de Consultora Galega, á proposito do PXOM de Vigo (26/09/2001): «Un equipo de luxo como para facer ou plan de Nova Iorque»

O Plan de Urbanismo de Vigo, prepara a cidade para a súa explosión demográfica e económica de caara aos próximos vinte anos.

VALENCIA: O 'ladrillo' arrasa co sistema financeiro valenciano.
A inxerencia política e a falta de rigor dos directivos causan o desastre.

Ningún comentario: